Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Livsforsikring kalkulator

En livsforsikring sikrer din familiens økonomi i tilfelle dødsfall. Den gir trygghet, forutsigbarhet og stabilitet.

Få billigere forsikring på 1–2–3:
Velg hvilke type forsikringer du ønsker å motta tilbud på.
Sammenlign og finn det beste tilbudet.
Velg om du ønsker å akseptere tilbudet du mottar eller ikke, helt gratis og uforpliktende.

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Livsforsikring kalkulator

Mange forbinder forsikring først og fremst med skadeforsikring. Det vil si forsikringer av gjenstander du eier og omgir deg med. I mange tilfeller bør imidlertid også liv og helse forsikres. 

Slike forsikringer kalles gjerne personforsikringer. De avgjort vanligste personforsikringene er livsforsikring og uføreforsikring. Når det er sagt, finnes også en rekke andre varianter, som for eksempel barne-, sykdoms- og behandlingsforsikringer. 

Vårt anliggende her er forsikring av liv. Ikke bare skal vi undersøke nøyaktig hva en slik forsikring er, vi skal også drøfte hvem slike er aktuelle for. Deretter skal vi se på såkalte livsforsikringskalkulatorer og hva du kan bruke dem til. 

Hva er livsforsikring? 

Manges private økonomi er helt avhengig av to inntekter for å gå rundt. Skulle en av disse brått opphøre, vil endene rett og slett ikke møtes lenger. Gjeld skal nedbetales, strøm- og internett er heller ikke gratis, og for mange kommer utgifter forbundet med barn i tillegg. 

Poenget med en forsikringen er å sørge for at man ikke etterlater noen i et økonomisk uføre ved uforutsett bortgang. I enkelte tilfeller vil det være den som avgjør om ektefeller og barn kan beholde boligen sin eller ikke. I det minste vil det kunne bidra til økonomisk trygghet og stabilitet i en tøff tid.

Livsforsikring utbetales i form av et engangsbeløp. Nøyaktig hvor stort dette beløpet er, velger du selv. Hvis du ikke aktivt velger noe annet, vil pengene utbetales til dine rettmessige arvinger. Ønsker du at pengene skal gå til noen andre, må du huske å spesifisere det.

Pengesummen utbetales som oftest raskt og er dessuten fritatt fra skatt. Årsaken til dødsfall er i regelen irrelevant. Når det gjelder selvdrap, må man imidlertid ha hatt forsikringen i mer enn ett år. Hvis ikke må det kunne bevises at den avdøde ikke hadde selvdrap i tankene da avtalen ble inngått.

Behøver jeg livsforsikring?

Livsforsikring er først og fremst aktuelt for den som har noen som er økonomisk avhengige av dem. Småbarnsforeldre som nettopp har tatt opp store boliglån, er et typisk eksempel på noen som burde vurdere en slik forsikring.

Er du derimot enslig uten noen å forsørge, burde nok ikke livsforsikring stå så altfor høyt oppe på prioriteringslista. 

Kan jeg tegne livsforsikring?

Som med de fleste andre forsikringer, vil du måtte innfri visse krav for å kunne tegne livsforsikring. Det er for eksempel vanlig at livsforsikringer har både en nedre og en øvre aldersgrense. 

Den nedre grensen er som regel satt til myndighetsalder. Den øvre varierer mer og er dessuten ofte delt i to: En grense for hvor gammel du kan være når du tegner forsikringen. Og en som avgjør hvor lenge den fulle forsikringssummen blir utbetalt.

If har eksempelvis satt den første av disse til 60 år. Hos Gjensidige kan du derimot tegne forsikring helt fram til du er 75 år. 

Når du fyller 75 år, vil If ikke lenger utbetale full forsikringssum ved bortgang, uansett når du kjøpte forsikringen. Hos Gjensidige ligger denne grensen på 80 år. 

Helseerklæring

Når du tegner livsforsikring, vil du måtte fylle ut en helseerklæring. Informasjonen i helseerklæringen vil i de fleste tilfeller ikke gjøre noe fra eller til for forsikringen. Har du derimot en sykdom eller annen tilstand som sannsynliggjør en tidlig død, kan det gjøre utslag. 

I de aller fleste tilfeller innebærer det imidlertid ikke avslag. Totale avslag er i det hele tatt sjelden vare så lenge du innfrir de andre kravene. Da er det mer sannsynlig at det blir gjort et unntak for død som følge av den aktuelle sykdommen. 

Et annet og kanskje er enda vanligere, er at det blir et tillegg i prisen. Hvilket leder oss over til neste punkt.

Hva koster livsforsikring?

Det er ikke til å komme utenom at pris spiller en vesentlig rolle når man leter etter beste livsforsikring. Det er imidlertid ikke alltid så lett å vite hva som er en god pris. Ved å benytte deg av en livsforsikringskalkulator kan du på forhånd danne deg en mer konkret forventning. 

På den måten står du bedre rustet til å treffe riktig beslutning. 

Livsforsikring pris

Gode livsforsikringskalkulatorer gir deg ikke bare et bilde på hva en eventuell forsikring vil koste. De sier også noe om hvor mye dine nærmeste ville fått utbetalt ved død. Som vi har sett, er det likevel du som til syvende og sist bestemmer forsikringssummen. 

Forsikringsselskapene opererer som regel med et tak. Og jo nærmere forsikringssummen er dette taket, dess dyrere må du regne med at forsikringen blir. Ønsker du å forsikre deg for mer enn den maksimale summen, kan du som regel søke om tillatelse til det. 

Når du bruker en kalkulator vil du bli bedt om å oppgi enkelte detaljer om livssituasjonen din. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne beregne hva en forsikring vil koste deg. 

Du vil for eksempel bli spurt om alder og sivilstatus. Videre er det ikke uvanlig at du må oppgi hvilken grad av utdanning du har. Spørsmål om barn er også relevant. Har du for eksempel barn under myndighetsalder? 

Både hvor dyr forsikringen blir og hvor høy forsikringssummen kan eller bør være, avhenger av inntekt. Det samme gjelder hvor mye gjeld du har. Derfor er dette også av den typen informasjon du ofte må oppgi. 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.