cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på Livsforsikring-kalkulator

Sammenlign tilbud på Livsforsikring-kalkulator. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Livsforsikring-kalkulator

Mange forbinder forsikringer først og fremst med skadeforsikring. Det vil si forsikringer av gjenstander du eier og omgir deg med. I mange tilfeller bør imidlertid også liv og helse forsikres. 

Slike forsikringer kalles gjerne personforsikringer. De avgjort vanligste personforsikringene er livsforsikringen og uføreforsikringen. Når det er sagt, finnes også en rekke andre varianter, som for eksempel barneforsikring, ulykkesforsikring og behandlingsforsikringer.

Når det kommer til livsforsikringen, er det ikke en forsikring man tegner til seg selv. Det er heller en engangsutbetaling til dine etterlatte ved dødsfall.

Dette er en utbetaling som kan hjelpe dine etterlatte økonomisk. Særlig om du har noen som er avhengig av din inntekt. Eksempelvis kan det hjelpe å dekke din andel av lån, slik at de som er igjen slipper å flytte.

Med vårt skjema på siden her, kan du enkelt motta tilbud fra flere av forsikringsselskapene samtidig. Mange selskaper gir deg enda bedre tilbud på forsikringene dine om du samler flere forsikringer hos dem.

Hva er livsforsikring? 

Manges private økonomi er helt avhengig av to inntekter for å gå rundt. Skulle en av disse brått opphøre, ved sykdom eller ulykke som ender i dødsfall. Da kan man fort slite økonomisk.

Man må beregne at gjeld skal nedbetales, og det er en del andre faste utgifter man trenger penger til. Særlig om man har barn.

Poenget med en forsikringen er å sørge for at man ikke etterlater noen i et økonomisk uførhet ved uforutsett tap av liv. 

I enkelte tilfeller vil det være den som avgjør om ektefelle og barna kan beholde boligen sin eller ikke. I det minste vil det kunne bidra til økonomisk trygghet og stabilitet i en tøff tid.

Livsforsikring utbetales i form av en engangsutbetaling. Nøyaktig hvor mye penger det er snakk om, velger du selv. Summen du velger på din forsikring, hjelper å beregne prisen. 

Hvis du ikke aktivt velger noe annet, vil disse penger utbetales til dine rettmessige arvinger. 

Ønsker du at pengene skal gå til noen andre, må du huske å spesifisere det. Altså å begunstige forsikringen.

Penger får man som oftest raskt etter dødsfall og er dessuten skattefritt. Årsaken til dødsfall er i regelen irrelevant. 

Når det gjelder selvmord, må man imidlertid ha hatt forsikringen i mer enn ett år. Hvis ikke må det kunne bevises at den avdøde ikke hadde selvmord i tankene da avtalen ble inngått.

Behøver jeg livsforsikring?

Livsforsikring er først og fremst aktuelt for den som har noen som er økonomisk avhengige av dem. 

Småbarnsforeldre som nettopp har tatt opp store boliglån og lån til bil, er et typisk eksempel på noen som burde vurdere slike forsikringer. Da kan man velge å ha forsikringer utbetales til den andre.

Er du derimot enslig uten noen å forsørge, burde nok ikke livsforsikring stå så altfor høyt oppe på prioriteringslista. Da er det andre forsikringer du heller behøver.

Kan jeg tegne livsforsikring?

Som med de fleste andre forsikringer, vil du måtte innfri visse krav for å kunne tegne livsforsikring. Det er for eksempel vanlig at livsforsikringer har både en nedre og en øvre aldersgrense. 

Den nedre grensen er som regel satt til myndighetsalder. Den øvre varierer mer og er dessuten ofte delt i to. Den første er hvor gammel du kan være når du tegner forsikringen. 

Noen selskaper har satt maks alder for dette til 60 år. Andre steder får du tegne forsikring frem til du er 75 år. 

Så er det en som avgjør hvor lenge den fulle forsikringssummen blir utbetalt. Når du fyller 75 år hos noen, vil de ikke utbetale full forsikringssum ved bortgang, uansett når du kjøpte forsikringen. Hos andre er denne grensen på en alder av 80 år. 

Helseerklæring

Når du tegner livsforsikring, vil du måtte fylle ut en helseerklæring. Informasjonen i helseerklæringen vil i de fleste tilfeller ikke gjøre noe fra eller til for forsikringen. 

Har du derimot en sykdom eller annen tilstand som sannsynliggjør en tidlig bortgang, kan det gjøre utslag på prisen.

I de aller fleste tilfeller innebærer det imidlertid ikke avslag. Totale avslag er i det hele tatt sjelden vare så lenge du innfrir de andre kravene. Da er det mer sannsynlig at det blir gjort et unntak for død som følge av den aktuelle sykdommen. 

Et annet og kanskje er enda vanligere, er at det blir et tillegg i prisen. Hvilket leder oss over til neste punkt.

Hva koster livsforsikring?

Det er ikke til å komme utenom at priser spiller en vesentlig rolle når man går gjennom forsikringene sine. Det er imidlertid ikke alltid så lett å vite hva som er en god pris. 

Ved å benytte deg av en forsikringsskalkulator kan du få en pekepinn på pris.

Men det er nettopp det det er. En pekepinn. Det beste er å få de konkrete prisene i kontakt med forsikringsselskapene. Da får du et konkret tilbud med hvor mye det koster, og vilkår, ut fra dine forutsetninger.

Med livsforsikringskalkulatorer bør du få med deg mer enn pris på forsikring. De bør også si noe om hvor mye dine nærmeste ville fått utbetalt ved død. Som vi har sett, er det likevel du som til syvende og sist bestemmer forsikringssummen.

Livsforsikring pris

Forsikringsselskapene opererer som regel med et tak. Og jo nærmere forsikringssummen er dette taket, desto høyere blir prisene på forsikringene. Ønsker du å forsikre deg for mer enn den maksimale summen, kan du som regel søke om tillatelse til det. 

Når du bruker en kalkulator vil du bli bedt om å oppgi enkelte detaljer om livssituasjonen din. Dette er viktig informasjon som er nødvendig for å kunne beregne hva en forsikring vil koste deg. 

Du vil for eksempel bli spurt om alder og sivilstatus. Videre er det ikke uvanlig at du må oppgi hvilken grad av utdanning du har. Spørsmål om barn er også relevant. Har du for eksempel barn under myndighetsalder? 

Både hvor dyr forsikringen blir og hvor høy forsikringssummen kan eller bør være, avhenger av inntekt. Det samme gjelder hvor mye gjeld du har. Derfor er dette også av den typen informasjon du ofte må oppgi. 

Sammenlign prisene og finn beste tilbud

En annen ting som kan gjøre at du kan spare mer på forsikringene dine, er å samle dem hos et selskap. Det er nemlig mange av forsikringsselskapene som gir best tilbud om du har flere av forsikringene deres av dem.

Sjekk om du kan spare penger på å velge flere forsikringer i skjemaet på siden her. Du må gjerne fylle ut flere enn personforsikringer, slik som ulike forsikringer av skade. Slik som bilforsikring, husforsikring og innboforsikring.

Fyller du ut vårt skjema, er det alltid helt gratis for deg. Tilbud du mottar er også uforpliktende. Dermed har du ingenting å tape på å enkelt sjekke tilbud på forsikring.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer