Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat til din sak

 • 1
  Beskriv saken din
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva din sak gjelder
 • 2
  Flere advokater vurderer din sak
  Du får tilbud fra flere advokater, som gjør det lettere å se hvem som passer best til saken din
 • 3
  Velg advokaten som egner seg best for deg
  Du velger den advokaten som er mest riktig for deg og din sak

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv saken din
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva din sak gjelder
 • 2
  Flere advokater vurderer din sak
  Du får tilbud fra flere advokater, som gjør det lettere å se hvem som passer best til saken din
 • 3
  Velg advokaten som egner seg best for deg
  Du velger den advokaten som er mest riktig for deg og din sak

Sammenlign tilbud fra flere advokater

 • Finn beste advokat til din sak

  Trenger du juridisk bistand? Da er det viktig at du finner riktig advokat til din sak. Vi hjelper deg gjerne med å innhente tilbud fra flere advokater. Så du enkelt kan sammenligne og finne rett advokat til rett pris. Som regel er det avgjørende at du finner riktig advokat i nærområdet ditt. Når du fyller ut vårt skjema, velger du hvilket saksområdet du trenger hjelp med. Innen kort tid vil du bli kontaktet at dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak.

 • Gratis og uforpliktende

  Vi hjelper deg med å komme i kontakt med flere advokater som kan hjelpe deg med din sak. Det er helt gratis og motta tilbud. Tjenesten er også helt uforpliktende. Noe som betyr at du enkelt kan takke nei, dersom du ikke er fornøyd med tilbudene.

Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.

  Kjetil sparte penger ved å motta tilbud fra flere advokater
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.

  Med ett enkelt skjema kom Ida i kontakt med flere advokater
  Ida Haus
 • Var en effektiv og enkel måte å komme i kontakt med advokater som kunne hjelpe meg på.

  Kåre kom i kontakt med dyktige advokater, ved kun å fylle ut ett skjema
  Kåre Hagen

Trenger du en advokat?

Det er en høy prosentandel av befolkningen som på et eller annet tidspunkt i livet får behov for hjelp av en advokat. For noen kan det være gjentatte behov for slik rådgivning eller hjelp. Loven er relativt komplisert og kan være vanskelig å forstå for for hvermannsen. Da er det godt å ha en advokat (tidligere kalt sakfører) som yter rettslige tjenester til blant både offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger, bedrifter og privatpersoner.

Få advokathjelp

Hvis du befinner deg i en tvist, har kommet opp i problemer knyttet til loven, eller hvis du har blitt urettferdig behandlet kan en advokat hjelpe deg. Advokater har forskjellige tjenester og de fleste av dem har spesialisert seg innenfor ett eller flere felt. Akkurat hva slags advokathjelp du trenger kommer selvfølgelig an på hva saken dreier seg om. I noen tilfeller er det rådgivning, i andre tilfeller må advokaten skrive og sende brev på vegne av deg, og noen ganger er det kanskje snakk om megling og problemløsning.

Husk på at hvis du er i en vanskelig situasjon, er det bedre jo tidligere du kontakter advokat. Det kan hende det er lettere å hjelpe deg fra starten av, enn om du dukker opp på et advokatkontor lang tid etter situasjonen eller problemet har utviklet seg.

Når trenger du advokater?

Om du blir siktet i en straffesak, vil du som regel ha krav på en forsvarer, eller forsvarsadvokat. Hvis du videre er offer for en straffbar handling, kan du også ha rett til en bistandsadvokat. Det er også mulig å anskaffe en advokat for å bistå med personlig rådgivning, som i forbindelse med en samboerkontrakt. For bedrifter og virksomheter vil det være naturlig å ha tilgang til en fast og stabil advokatforbindelse, eller til og med ha en advokat eller jurist fast ansatt.

Finn advokat

Hvis du har en del spørsmål knyttet til en sak du er midt i, har havnet i vansker eller har en tvist gående er det lurt å finne seg en advokat så fort som mulig. I starten kan det hende at det holder med noen råd, men det kan også hende at du trenger ytterligere hjelp etter hvert. Advokatene vet som regel akkurat hva du trenger og kan derfor raskt fortelle deg hva det kommer til å koste, hvor lang tid det vil ta og hva du kan forvente deg.

Det kan være lurt å finne en advokat som holder til i nærheten av deg, slik at dere har muligheten til å møtes uten at dette tar for lang tid for noen av dere. Du bør også ha fokus på å finne en advokat som kan litt ekstra mye om akkurat det feltet du trenger hjelp til. Sjekk derfor opp hva slags felt advokaten jobber innenfor, og hva slags saker han/hun har hatt tidligere.

Norges beste advokat?

Det er nok ingen som vet akkurat hvem som er Norges beste advokat, det er nok avhengig av mange faktorer. Likevel er det lurt at du har litt ekstra fokus på å finne en god advokat som kan «vinne for deg» – du må altså finne Norges beste advokat for akkurat deg, din sak og ditt behov.

Det finnes mange gode advokater der ute, i alle aldre og med ulik erfaring. Det finnes store firmaer med mange advokater, og det finnes advokater som jobber for seg selv. Skal du ha en advokat til å hjelpe deg over lengre tid, er det selvfølgelig også viktig at dere har god kjemi og fungerer godt sammen – ellers blir du neppe fornøyd.

Priser på advokat

Prisene de advokater kan variere. Det kommer for eksempel litt an på hvor i landet advokaten holder til. Ofte er det litt dyrere i store byer, enn andre steder – uten at det nødvendigvis trenger å være slik. De fleste opererer med en timespris, men det kan også være mulig å få til en slags fastpris. For noen oppdrag er det vanskelig å sette en slik pris, og timepris blir derfor det mest naturlige og det beste for begge parter. Dette kan du gjerne spørre advokaten om med en gang, slik at dere kan bli enige om noe. Mange advokater opplyser også om priser på sine nettsider.

Dersom du får hjelp av en advokatfullmektig eller en fersk advokat, kan det være mulig å få en noe billigere timepris. Dette er noe man kan vurdere dersom økonomien er litt vanskelig, men det kan også være lurt å tenke på at man trenger en veldig god advokat og at det derfor er verdt det, å bruke litt ekstra penger.

Fri rettshjelp?

I Norge er det heldigvis slik at alle har rett til en viss form for hjelp. Ingen skal kunne havne i en situasjon der man ikke har en forsvarer eller ikke kan ha et støtteapparat. Det vil si at for de som ikke har økonomi til å selv skaffe seg en advokat, kan få hjelp fra det offentlige.

Fri rettshjelp betyr at staten dekker kostnadene ved rettshjelp. Det er en ordning som sikrer at alle, uavhengig av økonomi, får tilgang til advokater og rettslig hjelp. Staten dekker da helt eller delvis utgifter og kostnader som kommer i forbindelse med advokat og rettslig pågang.

Det er hovedsakelig privatpersoner som får fri rettshjelp, og ikke bedrifter eller organisasjoner. Hva man har krav på av fri rettshjelp er helt situasjonsavhengig. Om du har krav på fri rettshjelp avhenger av hvilken sakstype du har, og i mange tilfeller også om du har for høy inntekt og formue. En advokat vil hjelpe deg med å avklare om du har krav på fri rettshjelp og i hvilket omfang. Oppfyller du inntekts- og formuesgrensene, behandles søknadene om fritt rettsråd normalt av egenvalgt advokat eller rettshjelper.

Noen saker som vanligvis gir fri rettshjelp:

 • tap av arbeid eller leid bolig
 • klage på vedtak om trygd
 • erstatning for personskade
 • tap av forsørger/voldsoffer
 • uenigheter om barn og eiendeler ved samlivsbrudd

Slik kan du få gratis advokat

Som nevnt tidligere er det visse typer saker eller at man ikke har økonomi til å betale for advokat selv, som gir fri rettshjelp.

Dersom du er en av de som trenger gratis advokat, kan du sende inn en søknad på nett. Du kan også ta kontakt med advokater du kjenner til eller har hørt om, og deretter få mer informasjon om dette med fri rettshjelp og innsikt i hvilke muligheter du har.

På nettet finnes det også noen gratistjenester der du kan få hjelp – det er da snakk om en mer overfladisk rådgivning eller vurdering av en sak. Dette er ikke akkurat det samme som å få hjelp av en advokat, men noen bruker slike tjenester for å komme i gang og/eller for å få et generelt inntrykk om de faktisk har en sak og virkelig trenger en advokat eller ikke.

Tjenester som tilbyr gratis rettshjelp:

Hva gjør en advokat?

Advokater gir juridisk rådgivning, i tillegg til å forhandle på vegne av klienter og fører saker for retten. Jobben til en advokat handler ofte om å vurdere en klients sak og gir råd om hvordan saken kan og bør følges opp.

Advokater spesialiserer seg ofte innen enkelte saksområder. På bakgrunn av dette har et advokatfirma ofte flere dyktige advokater tilgjengelig. På den måten kan et advokatfirma hjelpe i mange forskjellige saker da de har advokater som har mye kunnskap innen flere ulike områder.

Områder en advokat kan hjelpe til med er mange. Eksempelvis kan det være transaksjoner, avgift og skatt, teknologi, eiendom, skade på person og eiendom, media, krangel, skilsmisse, samboerkontrakt, arv, samt andre områder som både bedrifter og privatpersoner kan ha behov for bistand innenfor. Det er med andre ord enkelt å finne en advokat som kan hjelpe deg med akkurat din sak.

Erstatning og erstatningsrett

Det hender at noe skjer som gjør at man har krav på erstatning. Det kan også skje at noen krever deg for erstatning etter visse hendelser.

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Den sier noe om betingelsene for erstatningsansvar, samt reglene for hvordan erstatningen skal beregnes (erstatningsutmålingen).

Hvis du skal motta erstatning eller skal gi erstatning, kan det være lurt å kontakte en advokat slik at alt går riktig for seg og slik at alle parter blir fornøyde – også i fremtiden. Får du hjelp av en advokat med erfaring innen dette området, kan du være sikker på at du får den erstatningen du har krav på.

Erstatningskrav

Om du har krav på erstatning avhenger av den enkelte sak og om du oppfyller visse krav. Etter norsk erstatningsrett må hovedsakelig tre vilkår være oppfylt for at en skadelidt skal få tilkjent erstatning:

 1. Den skadelidte handlingen har ført til et økonomisk tap
 2. Skadevolderen (den som har påført skaden) må ha foretatt en ansvarsbetingende handling, eller det må foreligge annet ansvarsgrunnlag
 3. Det må være en faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skade og handlingen
 4. Familiegjenforening

For de som har flyttet fra et annet land og inn til Norge, kan det være at de fremdeles har familiemedlem i et annet land som man gjerne skulle blitt gjenforent med. Man vil altså gjerne at også denne personen skal få oppholdstillatelse i Norge.

Gjennom UDI kan man søke om en familiegjenforening. Man ber om oppholdstillatelse eller oppholdskort for det gjeldende familiemedlemmet. Noen ganger er det slik at UDI avslår søknaden. Dette kan det være ulike grunner til. Noen ganger er avgjørelsen feil, og i slike situasjoner er det en del som ønsker at en advokat skal se på saken og hjelpe dem videre. Forhåpningen er da å få til en familiegjenforening i fremtiden. Mange advokater i Norge har jobbet mye med dette og har mye kunnskap om det, du kan derfor ta kontakt med en eller flere for å høre om de kan hjelpe deg. Advokater vet blant annet akkurat hva man bør ha med i en slik søknad og hvordan man eventuelt skal henvende seg til UDI på nytt.

Arbeidsrett

Arbeidsrett omfatter utrolig mye. Vi skriver kontrakt med arbeidsgiver, vi kan havne i en tvist med tidligere arbeidsgiver, vi kan havne i en krangel eller uønsket situasjon på jobb, vi får ikke det vi har krav på og så videre. Arbeidsrett handler helt enkelt om det meste som har med jobb og arbeidslivet å gjøre.

Dersom man havner i en situasjon knyttet til dette, er det helt klart at man trenger hjelp og rådgivning fra en advokat. Man trenger en advokat som er ekspert på denne delen av loven og som vet hvordan man best kommer seg ut av slike situasjoner. Ofte kan det dreie seg om mye penger eller om hvordan fremtiden blir, da er det viktig at man har gjort alt riktig slik at sannsynligheten er stor for at man kommer godt ut av det.

Arbeidsavklaringspenger eller avklaringspenger

Hvis du blir skadet eller syk og trenger hjelp fra NAV for å komme tilbake i jobb, skal arbeidsavklaringspenger eller avklaringspenger som det også kalles, sikre deg lønn i denne perioden. Målet med arbeidsavklaringspenger er at du skal klare å beholde eller skaffe deg arbeid i løpet av perioden med støtte. For å kunne få avklaringspenger er det et vilkår om at du bidrar og er aktiv i prosessen for å få deg ny jobb. Du må lage en konkret plan for hvordan du skal få komme deg ut i jobb igjen, møte NAV på avtalte møter, levere den dokumentasjonen NAV krever og gjennomføre de aktivitetene du og veileder har avtalt i aktivitetsplanen.

Det er flere forskjellige regler for at du skal kunne få innvilget arbeidsavklaringspenger. Det er mye uenigheter rundt disse, derfor oppstår det også mange klagesaker.

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

 • Du må være mellom 18 og 67 år
 • Du må oppholde deg og bli i Norge (det finnes noen unntak)
 • Du må ha vært 3 år medlem av Folketrygden (finnes unntaksregler)
 • Hvis du er mellom 62 og 67 år må du ha hatt en inntekt på minst 1G før du søkte
 • Hvis du søker på grunn av skade eller sykdom må du ha en nedsatt arbeidsevne på minst 50 prosent

Hvor mye har du rett på i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger blir beregnet ut ifra hva du hadde som inntekt før. Du vil få 66% av din tidligere inntekt. NAV tar også hensyn til om du har barn å forsørge og om du eventuelt får andre ytelser fra Folketrygden.

Hvis arbeidsevnen din blir redusert på grunn av sykdom eller yrkesskade før du blir 26 år, er det egne fordelsregler.

Sluttpakke

Ved en sluttpakke er det en fratredelsesavtale som inngås, i sammenheng med avslutning av et arbeidsforhold.

Ved avslutning av et arbeidsforhold kan det være aktuelt med en sluttpakke fra en arbeidsgiver. Dette kan være før oppsigelsen blir gitt, eller hvis en oppsigelse egentlig strider imot arbeidskontrakten.

Når kan det være aktuelt med en sluttpakke?

Situasjonene som blir nevnt er veldig forskjellige. Årsaken til at en arbeidsgiver ønsker å terminere kontrakten kan også variere.

Noen situasjoner der en sluttpakke er aktuelt:

 • Arbeidsgiver ønsker å si opp en ansatt som ikke presterer
 • Nedbemanning hvis det er for mange ansatte
 • Hvis en ansatt har vært syk over lengere periode
 • Si opp en ansatt som har prøveperiode
 • Hvis den ansatte ikke har vært lojal eller annen grovt mislighold av arbeidstakers forpliktelser

Avtalerett

Avtaler og kontrakter lages og skrives hele tiden. Det er ikke bare i sammenheng med jobben at man skriver under på avtaler, det skjer også på hjemmebane. Når man leier, leier ut, kjøper, selger, eller andre ting. Man kan ha avtaler med noen som skal utføre et arbeid for oss eller i boligen vår, man kan eie noe sammen med noen andre som krever en avtale og man kan for eksempel ønske en samboerkontrakt.

Alt dette er ting som man i de fleste tilfeller trenger hjelp av en advokat til. Når man skal ha slike avtaler, er det nemlig viktig at selve kontrakten er skrevet profesjonelt. Du bør aldri skriver under på noe uten at du er helt sikker på at du forstår alt og på at du er enig i alt.

Advokater er eksperter på avtalerett og å skrive slike avtaler og på å finne gode løsninger både for deg og de andre involverte. En advokat passer på at du er beskyttet og at du ikke går med på noe dumt. Har du allerede kommet i en tvist eller krangel som har med en avtale å gjøre? Også da kan advokater hjelpe deg, de er nemlig suverene til å lese kontrakter med lupe, analysere og til å finne ut av hvordan ting egentlig er og skal være.

Reklamasjon

Ved en reklamasjon mener kjøperen at det er en mangel på varen eller tjenesten som han kjøpte. Varen samsvarer ikke med kontrakten eller avtalen, på tidspunktet som kjøperen gjennomførte betalingen. Siden kjøp av varer og tjenester er noe som skjer nesten til dagen for enkelte, er reklamasjon noe som mange kommer borti relativt ofte. Innimellom kan også reklamasjonssaken bli såpass kronglete at vi trenger hjelp av advokater for å løse saken og faktisk få varen eller tjenesten man har krav på.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett er et område mange advokater har en del erfaring. Med en reklamasjonsrett har du mulighet til å kreve prisavslag, omlevering, utbedring eller å heve kjøpet på grunn av mangler eller feil som varen eller tjenesten hadde på tidspunktet du kjøpte den. Når du reklamerer gjør du selgeren oppmerksom på at du mener at du har fått levert en mangelfull vare i henhold til kontrakten deres. Da har selgeren en plikt å undersøke og eventuelt forbedre gjenstanden. En reklamasjonsfrist er som regel inntil 2 eller 5 år avhengig av type vare. Dette er altså tiden du har på å reklamere på en vare du har kjøpt. Om du finner feilen tidlig må du melde det inn så fort som mulig.

Kontraktsrett

Kontraktsrett er selvfølgelig ganske så lik, og også beslektet, med avtalerett. Kontraktsrett handler ganske spesifikt om de regler, rettigheter og plikter som er tilknyttet begge kontraktparter etter at en avtale er inngått. Her kan det ofte være tekst skrevet med liten skrift som det kan være greit å få en advokat til å ta en titt på.

Separasjon og skilsmisse

Når en ektefelle ikke ønsker å fortsette samlivet kan de ta ut en seperasjon. Det er ingen krav om at den andre skal være enig, dette er en ubetinget rett en ektefelle har. Hvis du ikke ønsker å fortsette samlivet trenger du heller ikke å begrunne det på noen som helst måte. Det finnes derimot en del regler for prosessen, har du barn er det mer å ta hensyn til.

Det er ikke ukjent at man kan møte på problemer og uenigheter i et ekteskap. Det er mange problemer som kan løses, mens noen ikke. Er det et barn med i bildet kan dette gjøre saken enda mer komplisert. I vanskelige saker der man ikke blir enige, kan det være greit å få hjelp av en advokat for å holde alt på det rene for begge parter.

Om dere er enige om at dere ikke vil fortsette samlivet er det en naturlig gang å flytte fra hverandre. Neste steg blir da å ta ut en seperasjon og få en separasjonsbevilling. Da må dere bestemme dere for hvem som skal ha rett på å bruke huset, barnebidrag og mye mer. Med en seperasjon får dere også rett til å dele boet. Hvis dere er enige er det lettest å sende en begjæring sammen til Fylkesmannen, det er et eget skjema for dette. 

Når det har gått ett år kan dere sende inn en begjæring om skilsmisse til fylkesmannen. Da må du legge ved vigselsattest, har du ikke den kan du få en ny hos skatteetaten. Dere må levere en adskillelseserklæring med bekreftelse fra to vitner om at dere har bodd fra hverandre i separasjonstiden. Skilsmissen vil være klar når klagefristen har gått ut, som er ca. 3 uker etter dere leverte adskillelseserklæringen. Det er veldig normalt at begge frasier seg klageretten, på denne måten vil bevillingen være klar når vedtaket foreligger.  

Hvis du er i tvil bør du søke rådgivning før du gjennomfører en skilsmisse. Familievernkontoret er flinke og vil hjelpe dere så godt som mulig for å løse de konfliktene dere har. All hjelp og veiledning hos familievernkontoret er gratis. Hvis du har spørsmål når det gjelder rettslige aspekter ved separasjon eller skilsmisse, kan du kontakte en advokat for å få svar.

Har du barn under 16 er det påkrevd at dere prøver å løse problemene gjennom mekling. Dette må du gjøre før du tar en seperasjon. Er barnet ditt over 16 år frafaller dette kravet. Det er fylkesmannen som har ansvaret for meklingen i fylket du bor i. Målet med mekling er at dere skal komme til enighet om foreldreansvaret.

Samværsavtale

Alle som har barn under 16 år som velger å flytte fra hverandre er pliktig til å møte til mekling for å lage en avtale for barna.

En samværsavtale burde inneholde blant annet:

 • Ferier
 • Hvem skal kjøre og hente barnet til samvær
 • Varigheten av samvær
 • Fast bosted
 • Helligdager og andre fridager
 • Merkedager som 17 mai og bursdager
 • Fordeling av reiseutgifter

Blir ikke foreldrene enige om en avtale kan de velge å gå til advokat og retten. Det eneste vilkåret som må oppfylles for å gjøre dette, er en gyldig meklingsattest. Denne er gyldig i 6 måneder. Hvis det ikke blir enighet innen rettsforhandlingene, vil det være dommeren som bestemmer samvær, bosted og så videre. Da er det ingen av foreldrene som kan påvirke resultatet.

Arverett

Det er kjent for de fleste av oss at arv kan by på en del utfordringer og problemer innad i familien. Heldigvis finnes det mennesker som kan arveloven til fingerspissene. Dersom du skal dele arv med noen, er usikker på summer, avgifter, skatt og lignende – da bør du skaffe deg en advokat som tar for seg arverett.

Det er en del juridiske sider ved det å skulle dele eller motta arv. Det kan være snakk om mange ulike forhold som er vanskelig for mannen i gata å forstå seg på. Ta kontakt med en advokat hvis du trenger hjelp med arv og oppgjør.

Særkullsbarn

Det har blitt veldig normalt at ektefeller eller samboere har barn fra tidligere forhold eller ekteskap. De har ofte i tillegg et eller flere barn sammen. Dette gjør at det stilles en del spørsmål til en advokat om hvordan arveoppgjøret vil foregå.

I arveloven er hovedregelen at barna arver sine foreldre. Derfor vil særkullsbarn kun arve sine egne foreldre, ikke deres samboer eller ektefelle. Felles barn vil arve fra begge sine foreldre.

Hvis en familie har et særkullsbarn på hver sin side av begge foreldre pluss et felles barn, vil arven til den som faller fra bli fordelt slik at særkullsbarnet og felles barnet til avdøde vil arve en halv del hver av avdødes eiendeler. Hvis vi tar utgangspunktet i at de var gift og at den avdødes ektefelle skal ha sin arv vil de to barna arve 3/8 hver, mens ektefelle får resten. Særkullsbarnet til den gjenlevende vil ikke arve noe.

Hvis man ønsker å endre på utgangspunktet i arveloven må man opprette et testament. Her kan foreldrene gjøre en avtale om at deres felles barn skal få tildelt den frie tredjedelen, da vil den tilgodesees med en større del en særkullsbarnet. Ytterliggere enn dette er det vanskelig å begrense særkullsbarnas arverett.

Hvordan skjer et arveoppgjør?

Som regel ved en bortgang er det en del praktiske ting som må gjennomføres. Dette er en veldig tung tid hvor man er minst klare for å gjøre det praktiske som et skifteoppgjør. Hvis den avdøde ikke har en ektefelle som ønsker eller kan sitte i uskifte trenger man ikke gå gjennom denne prosessen. Fremgangsmåten for hvordan man skal gå frem er regulert i skifteloven fra 1930. Skifte kan foretas enten som et offentlig skifte eller privat skifte.

Privat skifte er at de etterlatte arvingene ordner alt etter avdøde. Dette er ikke så lett, derfor er det mange som trenger litt bistand. Det er ofte flere som har oppnevnt en advokat som testamentfullbyrder, da skal advokaten ordne opp i alt som den avdøde har etterlatt seg. Da vil man slippe å se så mange tvister og man sparer sine arvinger for mye unødvendige strider.

Skifteretten vil dele boet ved et offentlig skifte. Da setter ofte skifteretten ut oppdraget til advokater som skal styre skiftet etter skifteloven §91. Offentlig skifte er ofte aktuelt om:

 • Arvingene ikke er enige
 • Ingen av arvingene ønsker å ta ansvar for avdødes gjeld
 • En kreditor krever et offentlig skifte
 • Hvis avdøde har krevd et offentlig skifte i sitt testament

Et offentlig skifte tar sjeldent mindre enn et år. Årsaken til dette er at arvingene er som regel uenig, og saken vil måtte ofte løses ved en rettsak. Da tar det ofte 2-3 år med et offentlig skifte. Ved en slik løsning kommer det totalkostnader på rundt 150.000 – 400.000, avhengig av hvor komplisert og omfattende saken er. I tillegg kommer det en kostnad på bobestyrelsen, denne ligger som regel på 70.000 til 150.000.

Som regel må den som krever offentlig skifte betale 12,5 x rettsgebyret til retten. Startutgifter til bobestyrer kommer tillegg. Det er normalt å forskuddsbetale rundt 45.000 til retten før et offentlig skifte kan åpnes. Hvis den avdøde har mye penger og dette kan dokumenteres vil man kunne avtale med retten at man ikke trenger å betale inn forskudd.

For de som ikke har lyst å bruke så mye penger på å løse en konflikt finnes det flere gode løsninger. De er billige, raskere og mindre belastende enn et offentlig skifte med skiftetvist.

Strafferett

Dette er nok kanskje den delen av advokaters arbeid som omverdenen best kjenner til. Strafferett dreier seg om lovbrudd og straff. Når noen blir anmeldt for noe og det opprettes sak, må retten praktisere strafferett. Begge parter har en advokat, det vil si at den tiltalte har en forsvarer som er «på sin side». Ingen skal måtte gå gjennom noe slikt uten å ha forsvar.

Strafferett trenger ikke nødvendigvis være i en rettssal, men det er nok en fellesnevner at det alltid er ganske alvorlig. Det er altså viktig å finne en god advokat som kan hjelpe til fra dag én. Her har man ikke råd til at noe går galt – det kan ofte være avgjørende for fremtiden.

Eiendomsrett

Så godt som alle har muligheten til å eie, leie ut, leie, drifte, kontrollere og styre eiendom. Derfor trenger man også eiendomsrett – det finnes mange lover og regler man må forholde seg til. Noen ganger kan det være litt vanskelig å vite om alle disse lovene og reglene, derfor kan det være lurt å ha en advokat på laget.

Det kan selvfølgelig også oppstå krangling, problemer og tvister knyttet til eiendom. Også da er det viktig med advokater som kan hjelpe til med å løsne opp og ordne opp. Hvis du skal kjøpe ny eiendom, selge gammel eiendom eller i gang med et nytt eiendomsprosjekt, er det lurt å ha snakket med en advokat på forhånd. Da er sjansen større for at du unngår uforutsette problemer slik at alt går smertefritt.

Forvaltningsrett

Ifølge Store Norske Leksikon kan forvaltningsrett forklares slik:

Forvaltningsrett, rettsreglene om den offentlige forvaltning, det vil si den virksomhet som utøves av organer for stat eller kommune og ikke er lovgivning eller rettspleie.

Dette er et felt innenfor jussen som nok er ganske vanskelig å forstå for de fleste. Forvaltningsrett dreier seg mer om det offentlige og hva det offentlige forvalter. Det finnes mange advokater som bistår det offentlige med dette og som har god greie på emnet.

Utlendingsrett

Dette er den delen av jussen som tar seg av utlendingers rettigheter og plikter i Norge. Siden dette er noe som til tider kan forandre seg, er det viktig at advokater som driver med utlendingsrett alltid holder seg oppdaterte. Temaer innenfor denne delen av jussen er for eksempel: oppholdstillatelse, statsborgerskap, trygd, familiegjenforening, utvisning. Det finnes mange ulike lover innen utlendingsrett som tar for seg de ulike emnene.

Barnerett og barnevern

Dette er selvfølgelig en ekstremt viktig del av jussen, dette dreier seg om lover og regler som skal sikre og trygge de yngste og mest sårbare av oss.

Barnerett handler om alt som har betydning for barn og det rettslige rundt barn. Lovenes viktigste oppgave er å ivareta barns rettigheter, interesser og behov. Innen barnerett kan det for eksempel dreie seg om farskap, samværsrett, barnevern og eventuelle straffbare forhold eller brudd på barns rettigheter.

Fått inkassokrav?

I noen tilfeller kan det ha gått så langt at regningene har gått til inkasso om du ikke har betalt etter inkassovarsel. Grunnen til dette vil variere fra situasjon til situasjon. Dersom du som skyldneren ikke betaler, kan kreditor be namsmannen om å tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg. Forliksrådet hjelper med å løse tvister gjennom megler, eller å avsi en dom.

Over halvparten av inkassosakene viser seg å være unge mennesker som er i etableringsfasen. Flere vil ofte føle det som et nederlag å innrømme at de ikke kan betale regningene sine, mens for de du skylder penger er ikke dette en ukjent sak. De fleste er veldig hyggelige og setter stor pris på om du tar kontakt for å finne en løsning. Hvis du har fått et inkassokrav og ikke vet hvordan du skal håndtere det, er det flere ting du kan gjøre:

 1. Få oversikt over økonomien
 2. Ta kontakt med de du skylder penger
 3. Er det en feil ved regningen?
 4. Har du ikke fått inkassovarselet?
 5. Er gebyrene høyere en lovlig?
 6. Har barna fått inkassovarsel?
 7. Har du blitt dårlig behandlet?
 8. Har saken gått til forliksrådet?
 9. Har du fått dom mot det?
 10. Ta kontakt med inkassobyråene

1. Få oversikt

Du må få en oversikt over økonomien din. Det er viktig å finne ut hva du har og hva du skylder for å få tilbake kontrollen over økonomien din. Listen burde inneholde dine eiendeler, gjeld, utgifter og inntekter.

2. Ta kontakt

Hvis du har mottatt inkassovarsel må du for all del ikke slutte å åpne brevene dine fordi du er redd for det verste. Ta heller kontakt med de som du skylder penger.

3. Er det en feil ved regningen?

Hvis du ikke er enig i regningen som inkassobyrået har sendt kan du sende et brev eller mail til selskapet. Du må ha en saklig grunn for dette, hvis det er en vare burde du returnere denne og melde ifra til inkassoselskapet om at du har gjort det.

4. Har du ikke fått inkassovarselet?

Om du ikke har mottatt et inkassovarsel før en sak sendes til inkasso må du kontakte byrået. De har nemlig ikke lov å sende saker til inkasso før de har sendt et varsel. Kanskje brevet har blitt borte eller at de rett og slett har glemt å sende til deg.

5. Er gebyrene høyere enn lovlig?

Du burde gå over og sjekke at det er riktig gebyrer, salærer og renter. Du er ikke pliktig til å betale mer enn det inkassobyrået har lov til å kreve.

6. Har barna fått inkassovarsel?

Hvis du har et barn under 18 er ikke de myndige, derfor må du signere ved en bestilling. Har du ikke gjort dette og de har mottatt en vare kan ikke inkassobyrået eller bedriften kreve inn krav. Da må du sende varen i retur og klage.

7. Har du blitt dårlig behandlet?

Er det et inkassobyrå som ikke følger reglene? Ta kontakt med inkassoklagenemda og få hjelp. Eventuelt ta kontakt med en advokat for å finne ut hvilke overtredelser inkassobyrået har gjort.

8. Har saken gått til Forliksrådet?

Hvis du har mottatt et brev om tilsvar, så må du skrive at du er uenig i kravet. Da kan du møte opp og forklare sin side av saken, prøv å få et forlik. Hvis du blir dømt er det like bindende for fordringshaver. Sikrede krav vil gå direkte til Namsmannen, dette kan være boliglån.

9. Har du fått dom mot det?

Om du ikke møter opp til Forliksrådet vil du få en uteblivelsesdom. Da må du betale bit og rubel, inkludert et rettsgebyr. Betaler du med en gang vil betalingsanmerkningen forsvinne. Hvis du ikke betaler vil namsmannen foreta en rettslig inkasso.

10. Kontakt inkassobyråene

For å unngå å få betalingsanmerkninger må du ta kontakt med inkassobyråene.

Pengekrav

Pengekrav kan omhandle mye, det er veldig ofte juridiske tvister ved et krav om penger. Det foreligger ofte en form for avtale som det er uenigheter om, hvor skyldneren ikke betaler. I de fleste situasjonene ser man at skyldneren faktisk ikke har råd til å betale. På denne måten kommer inkassobyråene inn i bilder.

Namsmannen

De eneste i Norge som har lov til å bruke makt og tvang for å gjennomføre sivile krav er Namsmannen og hans fullmektige. Namsmannen har som oppgave å inndrive pengekrav fra sivile forretninger.  Namsmannen kan utføre tvangsforretning for at kreditorene skal få sikkerhet mot krav de har mot den som skylder penger. En tvangsforretning skyldes veldig ofte har skyldneren ikke har betalt sine regninger over en lengere periode.

Det er veldig strenge og formelle krav for hvordan man skal gå frem for å gjennomføre en tvangsforretning. Namsmannen kan ta utlegg i løsøre, eiendom, pålegge trekk i lønn og begjær, verdipapir og bestemme fravikelse av eiendom og tvangssalg. Namsmannen holder som regel til sammen med det lokale politiet.

Rettssak

En rettssak er et møte mellom to parter som er uenige i en sak. Den er ledet av en dommer, som etter å ha hørt begge sider av saken skal avgi en dom. Man kan skille mellom to type rettsaker; straffesaker og sivile saker. En rettsak vil være ulik avhengig av hvilken domstol som behandler saken. Den kan være satt med en jury, flere juridiske fagdommere og lekdommere. Hvis retten består av mer enn en dommer, har man en meddomsrett. For å få et bedre syn på saken kan man kalle inn vitner, og retten kan benytte seg av spesialister på område som saken handler om. Begge partene kan anke dommen til en høyere rettsinstans.

Forliksrådet

Det finnes et forliksråd i alle kommuner. Kommunestyret velger 3 lekdommere og tilsvarende antall varamedlemmer hvert fjerde år.

I 2003 avlastet forliksrådet rettssystemet med omtrent 233.000 saker. Oppgaven til Forliksrådet er å finne en løsning som begge partene kan si seg enig i. Forliksrådet er også en domstol. Hovedregelen som gjelder er at det ikke skal være mulig å legge en sak opp mot tingretten før saken har prøvd å bli løst i forliksrådet. Du må ikke ha en advokat, du vil få hjelp med å sette opp tilsvar, stevning og forliksklage av sekretariatene.

Domstolene

De alminnelige domstolene vi har i Norge er Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett. Domstolene dømmer både straffesaker og sivile saker. Domstolene avgjøre spesifiserte saker som kommer inn, de reiser aldri en sak selv. Domstolene blir ofte betegnet som den tredje statsmakt og er en del av det offentlige styringssystemet i en rettsstat bygd på demokratiske grunnprinsipper.

Høyesterett:

Dette er Norges øverste ankeinstans og domstol for dommere som er avsagt av domstoler på lavere nivå. Høyesterettsavgjørelser går etter grunnloven og kan ikke ankes.

Lagmannsrettene:

I Norge har vi seks lagmannsretter, de dekker hvert sitt geografiske område. Dommerne blir kalt for lagdommere. Førstelagmann leder lagmannsretten.

Tingretten:

De første instansene av domstolene kalles tingretten. En eller flere kommuner blir dekket av en tingrett. Dette kalles for rettskrets eller domssogn.

Søk om advokater via TjenesteTorget

Det kan være vanskelig å finne en advokat med rett kompetanse og erfaring for sin sak. Noen kan være for dyre, mens andre kan mangle kompetanse innenfor det enkelte saksområdet. Det finnes mange advokater og det lønner seg å sjekke priser hos flere. Gjennom oss kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere advokater – gjennom ett skjema!

Du fyller ut ett skjema og får opp hvilke advokater i ditt område som kan hjelpe deg i din sak. Kort tid etter vil du bli kontaktet med tilbud flere advokater, forutsatt at de har kapasitet. På den måten kan du enkelt velge det tilbudet og advokaten som passer deg best! Vi har lagd vår tjeneste slik at det skal være enkelt og oversiktlig å finne frem.

Med TjenesteTorget sparer du både tid – og penger! Ettersom tjenesten er gratis og uforpliktende å bruke, har du så å si ingenting å tape. Det betyr at det koster deg ingenting med mindre du velger en av advokatene. Du slipper å sende inn utallige henvendelser for å få tilbud. Du vil altså ikke motta gratis rådgivning, men det er uforpliktende å be om tilbud. Enklere og raskere blir det ikke.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer