Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i eiendomsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen eiendomsrett

Få hjelp av en advokat – eiendomsrett

Eiendomsrett er retten å eie, bruke og disponere noe innenfor lovlige rammer. Vi snakker ikke bare om eiendommer i form av tomt og bolig, men også løsøre.

Eiendomsretten er den viktigste av alle formuesrettigheter og er vernet i Grunnlovens paragraf 105 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Retten til eiendom er altså en del av menneskerettighetene.

Med lovlige rammer er det for eksempel at plan og bygningslova som begrenser hva du kan bygge på eiendommen din.

Eiendomsretten omfatter to måter å råde over noe på:

 • Rettslige disposisjoner er rett til å selge, låne bort eller pantsette.
 • Faktiske disposisjoner er rett til å bruke tingen, slik som å kjøre bilen, hogge trærne i skogen din, male huset og lignende.

En eier kan nekte andre å bruke eller disponere, både faktisk og rettslig.

Fast eiendom og løsøre

Det skilles mellom to hovedtyper av ting som kan være underlagt eiendomsrett: Fast eiendom og løsøre. 

Fast eiendom er fast forbundet med jordoverflaten som for eksempel:

 • Hus og leiligheter
 • Trær
 • Anlegg

Løsøre er gjenstander som ikke er fast forbundet med jorden, som for eksempel:

 • Møbler
 • Klær
 • Sportsutstyr

Forskjellen på løsøre og fast eiendom har betydning for hva som følger med når man kjøper en bolig, og hva som inngår i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.

Ekspropriering

Utgangspunktet er at du skal ha eiendommen din i fred, og at den ikke kan bli fratatt. Likevel finnes det noen unntak i loven.

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at du som grunneier må gi fra deg hele eller deler av eiendommen din mot en erstatning. Dette gjelder både ekspropriasjon utført av staten, og private aktører.

Det må foreligge gi en saklig begynnelse for hvorfor ekspropriasjon skal gjennomføres akkurat på din eiendom, og grunnen må oppfylle kravene i loven. Ofte er det snakk om at kommunen skal bygge en ny vei, jernbane eller lignende.

Fordelene med ekspropriering må være større en ulempene.

Ved ekspropriering skal du bli kompensert for det man må gi avkall på.

En advokat kan hjelpe deg med å sikre deg rettferdig behandling og betydelig erstatning.

Hjemmel til eiendomsrett

For å se hvem som eier hva, og hvilke bruksretter og heftelser det finnes på en eiendom, kan du sjekke det hos Kartverket. Det kan du enkelt gjøre i deres «Se eiendom»-funksjon på nett.

Når du skal kjøpe eller selge, må du tinglyse hjemmelen i Grunnboken.

Heftelser er forpliktelser som følger med eiendommen eller tingen. Disse må alltid respekteres av hjemmelshaver. Vanlige heftelser i eiendomsrett finner man i pantedokumenter, forkjøpsretter eller festekontrakter.

Eiendomsrett – lovdata

Eiendomsretten er ikke en egen lov, men er tolket ut ifra flere aktuelle lover.

Under kan du se flere av dem:

Ferdsel på privat eiendom

I Norge har vi privat eiendomsrett, som jo innebærer at du skal få eie eiendommen din i fred. I tillegg til at du kan nekte andre å bruke og disponere den.

Du har sikkert hørt om det som kalles for allemannsretten? Denne allemannsretten gir allmenheten retten til ferdsel og opphold på andres eiendom.

Denne retten gjelder riktignok bare utmark, og ikke innmark.

Områder som regnes som innmark er:

 • Dyrket mark
 • Engslått
 • Gårdsplass
 • Hustomt og hyttetomt (den private sonen rundt hus eller hytte, eksempelvis hage)
 • Kulturbeite
 • Lignende områder som vil føre til «utilbørlig fortrengsel» for eier eller bruker

Du har rett til å gå fritt til fots i utmark, men det finnes egne lover for motoriserte kjøretøy.

Allmenn ferdsel innebærer også å ta hensyn til naturen. For eksempel vil en sykkel på en våt sti kunne påføre nevneverdig skade.

Mange konflikter som ender opp hos advokater handler ofte om spørsmål om eiendomskrenkelse, støy og forsøpling.

Eiendomsrett til fast eiendom

Etter lov kan den som har en ting som sin egen i 20 år, hevde eiendomsrett. Bruken må ha vært løpende sammenhengende i disse 20 årene.

Dette kalles hevd, og vil ikke gjelde utleieforhold eller om det finnes en annen avtale for bruk i forkant.

Krav for å hevde eiendomsrett:

 • Brukt tomten som den var din egen
 • I god tro har trodd det har vært din egen
 • Hvis den som har eierskap til eiendommen har vært passiv til din bruk, og du har for eksempel bygget gjerde eller et skur på tomta.

Da kan du forsøke å hevde. Det kan også kreves hevd om bruken har gått gjennom flere generasjoner.

Å hevde bruksrett er også mulig, etter samme prinsipp. Kanskje har du brukt en vei gjennom noen andres tomt for å komme deg til hytta i 20 år. Også her må bruken ha vært sammenhengende.

Eiendomsrett – advokat

En advokat som jobber innen eiendomsrett kan hjelpe deg med flere aspekter, som for eksempel:

 • Kjøp og salg av eiendom og løsøre
 • Bruksrettigheter
 • Lover som begrenser råderetten over egen eiendom.
 • Rettigheter ved ekspropriasjon
 • Byggesaker, derunder byggetillatelser
 • Tvister og rettigheter mellom naboer
 • Saker angående hevd
 • Tomtefeste
 • Eiendomsgrenser

Trenger du juridisk hjelp? Hør også med en advokat om du har krav på fri rettshjelp, eller sjekk med forsikringsselskapet ditt om utgifter til advokat er dekket av forsikringen sin.

Ønsker du å komme i kontakt med en dyktig advokat?

Det finnes en rekke dyktige advokater med god kompetanse innen eiendomssaker. Vi hjelper deg med å finne en som passer til din sak.

Alt du trenger er å fylle ut skjemaet på siden vår. Vi tar så kontakt med advokater som kan hjelpe deg med juridisk bistand.

Etter kort tid vil aktuelle advokater ta kontakt med deg, og tilby deg en pris. Da er det lettere å sammenligne både pris, men også kjemi.

Du kan også gå inn på advokatfirmaet sin side og lese om "våre advokater" for å se hva de jobber mest med.

Tjenesten vår er uforpliktende og gratis.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.