Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema

Finn advokat innen erstatningsrett

Få hjelp av en advokat – erstatningsrett

Erstatningsrett er et omfattende fagfelt, og trår du feil, kan du ende med å ikke få hva du har krav på. En erstatningsrettsadvokat kjenner godt til dette lovverket, og sørger for at du får igjen det du har tapt.

Har du fått et erstatningskrav mot deg, kan det være greit å få hjelp av en advokat om du finner det urimelig.

Vi snakker om ulike skader innenfor norsk erstatningsrett, men de kan oppsummeres slik:

  • Personskade – fysisk eller psykisk skade på person.
  • Tingskade – er skade fast eiendom og løsøre, kraft og energi, men også levende dyr og andre organismer.
  • Tredjemannsskade – et økonomisk tap en tredjeperson lider som følge av påført skade. Eksempelvis tapte inntekter for arbeidsgiver når en ansatt blir skadet.

Men for at du skal kunne ha krav på skadeerstatning for en av disse skadene, må vilkår for erstatning være oppfylt. De kan du se i avsnittet under.

Situasjonene hvor skaden skjer er nokså forskjellig, og vil være omfattet av ulike lovverk. For eksempel ved personskade, yrkesskade, trafikkskade eller pasientskade. Derfor er det ekstra viktig å finne riktig advokat.

Erstatningsrett – vilkår

Som nevnt, for å kunne kreve erstatning, må tre erstatning-vilkår være oppfylt:

  1. Skaden må ha ført til økonomisk tap.
  2. Det må finnes en form for ansvarsgrunnlag.
  3. Det må finnes en årsakssammenheng. Det vil si at det må være sammenheng mellom skadevolders handlinger og det økonomiske tapet.

Er du usikker på det, vil du likevel kunne få saken din vurdert gratis av en advokat. Da vil du raskt få svar om du har en sak eller ikke. 

Enten du ble skadet på jobb, eller som pasient på et sykehus, vil man ofte trenge hjelp fra en advokat.

Dersom du benytter deg av vårt skjema, beskriver du saken din kort, og vi sender det til flere advokater samtidig.

Årsakssammenheng – erstatningsrett

Kravene til årsakssammenheng vil stille seg annerledes ettersom hvilket rettsområde man befinner seg i. Det er også forskjell på årsakssammenheng når man snakker om juridisk og medisinsk.

Kort oppsummert er årsakssammenhengen det som knytter selve hendelsen for skade, altså ansvarsgrunnlaget, og de eventuelt fysiske, psykiske og/eller økonomiske konsekvensene av dette.

Det må kunne sannsynliggjøres en årsakssammenheng for at man kan kunne kreve erstatning fra den ansvarlige. Dette gjelder uansett om skadevolder helt eller delvis bærer ansvar.

Selv om det finnes en sannsynlig årsakssammenheng må denne også være tilstrekkelig for å kunne ha krav på erstatning.

Lemping – erstatningsrett

Hvis du har et erstatningskrav mot deg, som du mener er urimelig tyngende, er det mulig at erstatningsansvaret kan lempes.

Dette er en reduksjon i erstatningsansvaret. Dette til tross for at alle vilkårene er oppfylt, men man tar hensyn til rimeligheten. Det kan blant annet være skadevolders økonomiske bæreevne, eller forsikringer.

Ved lemping bortfalles aldri ansvaret helt, det blir bare redusert. Dessuten er det sjeldent at man reduserer skadevolders ansvar, ettersom hovedregelen er å gi full erstatning for skadelidtes økonomiske tap.

Erstatningsrett – barnevern

Barnevernet finnes for å beskytte barn, men av og til går ikke alt som det skal. Da vil det dukke opp mange spørsmål, og erstatning er kanskje ikke det første man tenker på, men heller at barnet skal ha det bra.

Men er det for eksempel blitt grepet inn uten at vilkårene er oppfylt, eller at andre lovbrudd har funnet sted. Da kan både barn og foreldre kreve erstatning for når slike feil har blitt gjort.

Det er da snakk om erstatning for økonomiske, fysiske eller psykiske lidelser. Denne skaden må ha årsakssammenheng den eventuelle uaktsomheten som ble utvist av barnevernet.

Som med andre saker om skadeserstatning, må det finnes et ansvarsgrunnlag.

Erstatningsrett – lovdata

Erstatningsrett er et omfattende fagfelt, og innebærer flere ulike lover. Under kan du se en liste med noen relevante lover med lenker til Lovdata.no innenfor erstatningsrett og erstatningssaker.

I tillegg finnes det flere forskrifter som også tar for seg erstatning. Det er nok best å få saken sin vurdert av en advokat, enn å saumfare lovverket på egenhånd.

Erstatningsrett – advokat

En erstatningsrettsadvokat kan hjelpe deg med å finne ut om hvorvidt du har en sak eller ikke. Dersom skaden og omfanget gir lite rom for tvil, kan det uansett lønne seg å forhøre seg med en advokat også da.

I alle fall med tanke på at lovverket for erstatningsrett er omfattende, og du bør gå frem på rett måte for motta den erstatningen du har krav på. Når du skal legge frem saken din, er det viktig at det gjøres riktig.

Hvis du ønsker at flere advokater med kompetanse innen erstatningsrett skal vurdere saken din, kan du benytte deg av vårt skjema. 

Etter du har fylt det ut, får du kontakt med flere advokater. Disse kan fortelle deg om du har en sak eller ikke, og du vil dessuten få et overslag på pris.

Dessuten vet advokatene som tar kontakt med deg at de konkurrerer om å ha deg som klient, og vil gi deg sin beste pris. Å bruke vår tjeneste er både gratis og uforpliktende.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg