Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i personskade

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen personskade

Få hjelp av en advokat – personskade

Er man utsatt for en personskade og skal fremme erstatningskrav mot skadevolder eller forsikringsselskap, er det mange feller å gå i. For eksempel er det en stor jobb å dokumentere skadene, og vite hvor mye erstatning man har krav på.

Når vi snakker om en personskade som begrep, omfatter det både fysisk og psykisk skade på en person. Det er ikke noe krav til hvor stor eller omfattende personskaden skal være.

Alle kan bli erstatningsansvarlig hvis man ved uaktsomhet påfører andre personer en skade.

Selv om visse forsikringer gjør at dette erstatningsansvaret overføres til forsikringsselskap eller stat. Slik som yrkesskadeforsikring, pasientskadeforsikring og trafikkansvarsforsikring.

Personskadeadvokater kan hjelpe til ved ulike årsaker for en personskade. Som for eksempel:

 • Trafikkskade
 • Voldsofferskade
 • Yrkesskade
 • Pasientskade

Om uhellet først er ute, vil du nok gjerne vite om du har krav på erstatning i din sak eller ikke. Det kan du ha krav på, til tross for at det ikke fører til noe økonomisk tap for deg.

I tillegg til erstatningsloven, vil en personskadeadvokat gjerne også kunne ha kompetanse innenfor andre juridiske felt, slik som forsikringsrett og trygderett.

Personskadeerstatning – advokat

Dersom skadelidte skal fremme krav om erstatning, enten til skadevolder eller et forsikringsselskap, må du bevise skaden din.

Men tapene kan være store etter en skade. For eksempel kan man ha lidt inntektstap, om man må ned i stillingsprosent, skifte yrke eller blir uføretrygdet. I tillegg kan det være andre utgifter knyttet til behandling som ikke dekkes av staten.

Det trenger ikke alltid å være et økonomisk tap som følge av skaden.

Dersom skaden er det som regnes som varig og betydelig, kan man også ha krav på menerstatning. Mens det kan være krav om oppreisningserstatning når skadevolder har havnet grovt uaktsomt eller forsettlig.

I tillegg til at man skal slite med selve påkjennelsen av å være skadelidt, må man altså passe på at man får dokumentert så grundig som mulig, for å legge til grunn for til riktig erstatningsbeløp.

Man kan også regne med at det er erstatningspliktiges interesse å holde erstatningsbeløpet så lavt som mulig. Med advokathjelp vil man i alle fall ha én mindre ting å bekymre seg over.

Foreldelse av krav om erstatning – personskade

Når du er skadet bør du ikke vente. Du bør handle så raskt som mulig. Kom deg til legen, for eksempel. Både fordi du må dokumentere så godt som mulig, men også fordi erstatningskrav kan foreldes.

Vanligvis er det snakk om en frist på 1 år for å melde inn selve ulykken til forsikringsselskapet.

Man skiller også mellom tidspunkt for ulykken og det tidspunktet man burde være klar over at man har krav på erstatning etter skade. Vanligvis er det frist på 3 år fra man blir klar over kravet at det foreldes.

For å være på den sikre siden, bør man kontakte en advokat så tidlig som mulig for din sak. Da vil du få hjelp til å dokumentere skadene, og det eventuelle økonomiske tapet ditt.

Deretter kan du få hjelp med å fremme krav mot forsikringsselskapet eller skadevolderen.

Er du usikker på om kravet er foreldet allerede, vil det også være noe du kan få svar på ved vurdering av din sak.

Skadeerstatning ved personskade

Når du blir utsatt for trafikkskade, pasientskade, yrkesskade eller lignende, kan du ha krav på skadeerstatning.

Det som kalles for «full erstatning» er at du skal kompenseres økonomisk som om skaden aldri var skjedd. 

For eksempel kan det være snakk om å få erstatning for rimelige og nødvendige utgifter til behandling, advokatutgifter, sykefravær, lav restarbeidsevne og erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Beregningen av erstatning etter skade varierer fra omfanget og livssutasjon. Har man en jobb man må slutte i og må ta en mindre betalt jobb som følge av skaden, kan det også være snakk om fremtidig inntektstap flere år fremover.

Menerstatning omfatter tap som ikke er av økonomisk art, men varige ulemper som begrenser livsutfoldelsen. Dette er aktuelt for både varige fysiske eller psykiske men.

Mange er ikke klar over hvilken erstatning de har krav på, og en gode personskadeadvokater vil kunne oppdage dette raskt. I tillegg til å hjelpe deg med å fremlegge bevis for skaden.

Personskade – advokat som vurderer saken din

Det handler som sagt om tid, når man er påført personskade. Når det kan være snakk om store økonomiske tap er det viktig for ettertiden at du får det du har krav på.

Hvis du trår feil når du fremmer krav, eller mangler vesentlig dokumentasjon, kan det fort koste deg mer enn hva det ville kostet deg å skaffe hjelp av en advokat.

I visse tilfeller vil du også ha krav om fri rettshjelp, som vil si at staten betaler for juridisk bistand. Dette er også noe advokaten kan informere deg om, og hjelpe deg med å søke om når de vurderer saken din.

Ønsker du å få vurdering av din sak fra flere advokater samtidig?

Da kan du fylle ut informasjon om den her, så sender vi den til flere advokater slik at du kan velge den beste. Å benytte seg av vår anbudstjeneste er gratis og uforpliktende.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg