cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Utlendingsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Utlendingsrett

Få hjelp av en advokat – utlendingsrett

Utlendingsrett tar for seg de rettslige aspektene ved opphold og arbeid i Norge. Bestemmelsene finner du i Utlendingsloven.

I Utlendingsloven er utledning definert som «enhver som ikke er norsk statsborger».

En advokat som jobber ned utlendingsrett kan hjelpe til med:

 • Asyl
 • Beskyttelse
 • Familiegjenforening
 • Hjelp ved avslag om arbeidstillatelse, opphold og statsborgerskap
 • Hjelp til familier som har fått karantene i bruk av au pair
 • Opphold-og arbeidstillatelse i Norge
 • Hjelp til å søke statsborgerskap
 • Spørsmål om arbeidskraft fra EU/EØS eller tredjeland
 • Visum
 • Utvisning fra Norge

Fri rettshjelp

I en del av sakene kan du krav på fri rettshjelp. Dette gjelder saker der en har fått avslag på søknad om asyl eller om:

 • Bortvisning
 • Tilbakekall av oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap
 • Utvisning som ikke skyldes straffbare forhold.

Fri rettshjelp vil si at det offentlige betaler utgiftene du har til advokat. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere om du har tilgang til dette, når du legger fram saken din. I disse tilfellene spiller det ingen rolle om hva slags privatøkonomi du har.

Permanent oppholdstillatelse i Norge

Permanent oppholdstillatelse, tidligere kjent som bosettingstillatelse, betyr at du har lov til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Da kan du også besøke resten av Schengenområdet fritt.

Du har også ekstra vern mot å bli utvist.

Reglene angående opphold og familiegjenforening er dessverre kompliserte og uoversiktlige. Du får heller ikke noe særlig hjelp fra myndighetene.

Hvilket land du opprinnelig kommer fra har betydning for hvilke krav som gjelder deg. Det skilles også mellom voksne og barn. Dette er med på å komplisere reglene enda mer.

En advokat kan hjelpe deg dersom det oppstår vanskeligheter eller misforståelser i din sak. Mange advokater har lang erfaring med utlendingssaker, og kan hjelpe deg dersom du får avslag på søknaden din.

Dette gjelder også om du søker om norsk statsborgerskap og får avslag. Da kan en advokat hjelpe deg med å klage, og eventuelt følge saken videre til en domstol om det er grunnlag for det.

Krav til permanent oppholdstillatelse

For å få permanent opphold stilles det krav om:

 • Oppholdstid i minst tre år
 • Type oppholdstillatelse
 • At du ikke er straffedømt
 • Selvforsørgelse – at du tjener nok til å klare seg selv, og ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.
 • Opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap

Du må også betale et søknadsgebyr når du søker om dette.

Dersom du oppholder deg utenfor Norge sammenhengende i to år eller lenger, må du kanskje starte på nytt med noen av punktene.

Det finnes både flere krav, og flere unntak fra disse kravene for noen. For eksempel barn under ett år som er født i Norge og barn under 18 år. I saker om familiegjenforening er kravene også litt annerledes.

Norsk statsborgerskap ved søknad

De fleste innvandrere som ønsker å bli norske statsborgere, må søke om dette. Søkeren må på det tidspunktet søknaden blir avgjort:

 • Være over 12 år
 • Ha vært og ha til hensikt å forbli i Norge
 • Oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
 • Hatt oppholdstillatelse i landet i minst sju av de siste ti årene
 • Oppfylle kravene til deltakelse i norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap.
 • Ikke ha gjort noe straffbart, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over

Det gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper.

Fått avslag på søknaden din?

Utlendingsdirektoratet har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

Hvis UDI fatter et vedtak som gir avslag på asyl, eller utvisning fra Norge, kan en advokat hjelpe deg med å klage på vedtaket, eller ta saken din videre til en domstol, dersom det er grunnlag for det.

Klagen behandles i Utlendingsnemnda (UNE). Som hovedregel får asylsøkere oppholde seg lovlig i Norge fram til UNE har behandlet saken.

Finn advokater innen utlendingsrett

Med så mange ulike krav og unntak er det vanskelig å ha helt oversikt - de varier mye avhengig av hvilket opprinnelsesland søkeren er fra.

En advokat kan bistå og hjelpe deg med å få oversikt over hvilke krav og unntak som gjelder deg og din situasjon, om du har krav på familiegjenforening eller besvare andre spørsmål du har om utlendingsrett.

Trenger du advokat til utlendingssaker?

Vi hjelper deg med å komme i kontakt med dyktige advokater innen utlendingsrett.

Alt du trenger å gjøre er å beskrive saken din - handler det for eksempel om at du har fått avslag, eller vil du klage på et vedtak om familiegjenforening?

Etter at du har beskrevet saken din i skjemaet, tar vi kontakt og sender forespørselen til flere advokater med erfaring fra lignende saker.

Da vil flere kunne ta kontakt med deg å gi deg et tilbud. På den måten kan du sammenligne tilbudene, prisene, og aller viktigst - finne hvilken advokat som passer deg best.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.