Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema

Finn advokat innen utlendingsrett

Utlendingsrett

Utlendingsrett dreier seg om saker som omhandler statsborgerskap, oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, familiegjenforening og visum.

Som med de fleste søknadsprosesser kan en søknadsprosess knyttet til statsborgerskap og/eller oppholdstillatelse være svært utmattende, og ikke minst vanskelig å forstå seg på. Da kan det være lurt å vurdere å skaffe seg hjelp fra fagfolk.

Asyl

Asyl er en stor del av det advokater og fagfolk omtaler som utlendingsrett. Disse sakene kan være vanskelige. Derfor er det lurt å finne mennesker som er gode på akkurat dette feltet. Det er viktig å være oppdatert på kunnskap, da det ofte skjer endringer. Dette er advokater svært klar over.

De som ønsker oppholdstillatelse i Norge

Av ulike grunner er det mange som ønsker og søker oppholdstillatelse i Norge. Det er ikke alltid like lett å vite akkurat hva man skal gjøre og hvordan man skal gjøre det for å oppnå best mulig resultat. Derfor finnes det advokater som har spesialisert seg på feltet, slik at de kan hjelpe mennesker i denne situasjonen. Utlendingsloven har kompliserte regler og i mange tilfeller vil det derfor være nødvendig med advokathjelp.

Statsborgerskap

Det kan hende du lurer på hvordan man kan få statsborgerskap i Norge. Dersom du har gyldig oppholdstillatelse i Norge, kan du også søke om norsk statsborgerskap. For å få denne søknaden godkjent er det en del andre krav. Du må blant annet ha til sammen syv års opphold i landet de siste ti årene. Det finnes for øvrig noen unntak. Det finnes også en del andre krav og regler rundt dette. Det kan være lurt å forhøre seg med en advokat, dersom du mener at du nå skal ha gode muligheter til å få statsborgerskap. Denne prosessen kan også være lang, men heldigvis er det mulig å få hjelp. Husk at det uansett er lurt å få advokathjelp så tidlig som mulig, uansett prosess.

Familiemedlemmer ønsker familiegjenforening

Dersom du bor i Norge, men har familie i andre land, kan det hende dere har snakket om familiegjenforening. Dette er en av mulighetene innenfor utlendingsrett. I svært mange tilfeller vil man trenge advokathjelp for å få til dette. Du vil trenge råd og veiledning.

Flyktningrett

Ettersom innvandring har blitt et tema man hører mye om i media, er det også flere som engasjerer seg for slike saker. Som flyktning kan det hende det oppstår problemer for deg, eller at du ønsker å starte en søknadsprosess for en mer permanent løsning. Ta veldig gjerne kontakt med en advokat som vet akkurat hva du som flyktning må gjøre for å komme et steg videre.

Utvisning

Noen opplever å få påbud om å forlate Norge. Det kan også skje at noen får forbud mot å reise inn inn i landet. En utvisning kan være varig eller det kan være snakk om en gitt tidsperiode. De som mottar informasjon om en slik bestemmelse/utvisning og er i en slik vanskelig situasjon gjør lurt i å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig. Altså med en gang du får en beskjed om saken.

Arbeidstillatelse

Det finnes en del vilkår som må innfris for at man skal kunne få arbeidstillatelse i Norge. Disse vilkårene kan i noen tilfeller være vanskelig å forstå seg på/finne ut av. En advokat vil hjelpe deg med dette. Dersom du har fått avslag på arbeidstillatelse kan du ta kontakt med en advokat for å få hjelp til dette. Arbeidstillatelse er en stor del av utlendingsrett, som mange advokater har som fagfelt. Ett av vilkårene for å søke arbeidstillatelse i Norge er at du har fylt 18 år.

Fri rettshjelp

I noen saker gis det fri rettshjelp, dette vil advokaten du tar kontakt med hjelpe deg til å finne ut av – og ikke minst forstå. Dette er også en av grunnene til at det kan ha stor nytteverdi å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen.

UDI

UDI er utlendingsdirektoratet i Norge. På sine egne hjemmesider sier de følgende: «UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker». Advokatene som har utlendingsrett som fagfelt, har også god kunnskap om hvordan UDI fungerer.

Visum og vandelskrav

For å oppholde seg i Norge trenger man visum. Vandelskrav kan for mange oppleves som et ord det er vanskelig å forstå. Dette er et krav om at du ikke skal ha blitt straffet eller bøtelagt for å få oppholdstillatelse i Norge. Hvis du er dømt til tvungen psykisk helsevern eller tvungen psykisk omsorg er også dette ting som kan føre til at en søknad blir avslått. Er du usikker på disse tingene, kan du få hjelp til å få en nærmere innføring.

Rettigheter

Mange lurer på hva slags rettigheter de egentlig har. Disse rettighetene kan også avhenge av hvilken prosess man er i, eller hvordan man ligger an i denne prosessen. Det kan være en god idé å bli klar over hva slags rettigheter man har per dags dato og hva man eventuelt kan forvente seg i fremtiden. Du kan for eksempel bestille deg en rådgivningstime hos en advokat for å få svar på de spørsmålene du måtte ha.

Bli tatt seriøst

I saker som omhandler oppholdstillatelse, asyl, utvisning eller familiegjenforening er det i mange tilfeller sterke følelser i sving. Dette betyr at noe av det aller viktigste er å bli tatt seriøst. Man ønsker å bli trodd og man ønsker at personen man velger til å hjelpe seg virkelig skal gå noen ekstra mil.

Få forståelse

En advokat som jobber med utlendingsrett vil ha hatt mange lignende saker og han eller hun vil ha snakket med utrolig mange mennesker som opplever noe av det samme som deg. Derfor vil de være godt trent på å vise forståelse. Det trenger vi mennesker når vi er i en vanskelig situasjon.

Vær trygg på at du blir behandlet riktig

Saker som dreier seg om disse temaene er ofte svært vanskelige. Det kan være mange faktorer og det kan være en hel del vanskelige prosesser. Som ny eller relativt ny i landet, kan det være ekstra vanskelig å forstå seg på hvordan systemet faktisk fungerer. Det er derfor det er så lurt å få tak i en advokat. Denne advokaten vil sikre at du blir behandlet riktig – etter gjeldende lover og regler.

Velg riktig advokat

Når du skal ha hjelp til utlendingsrett er det ingen vits å velge en advokat som har spesialisert seg på skatt, eiendom eller strafferett. Ved å velge en advokat som har spesialisert seg på fagområdet, så vet du at du får den hjelpen du ønsker. Den beste hjelpen. Det er derfor viktig at du spesifiserer hva du skal ha hjelp til, når du tar kontakt med en advokat.

Ha all informasjon klar

Det du kan gjøre på din side er å samle all informasjon slik at du enkelt kan sende over dette til en advokat. Pass på at du får med absolutt all nødvendig informasjon. Da er det mye lettere å hjelpe deg. Advokaten trenger en god oversikt over saken i sin helhet. Etter du har gjort dette, vil du få beskjed om hvordan prosessen blir videre.

Hva er utlendingsrett?

Utlendingsrett dreier seg om ulike temaer. For eksempel visum, oppholdstillatelse og arbeidstillatelse. Du kan få hjelp til en søknadsprosess hvis du tar kontakt med en advokat som driver med utlendingsrett. En slik advokat vil også kunne hjelpe deg ved eventuelle avslag, eller dersom du har spørsmål knyttet til noe av det vi har nevnt over. Det er viktig at du velger riktig advokat og det er viktig at du har all informasjon klar. Da kommer dere fort i gang. Tid kan ha mye å si når det dreier seg om søknadsprosesser og eventuelt et avslag.

Dette gjør du nå

Hvis du er i en situasjon der du har bruk for hjelp fra fagfolk, kan du enkelt få tilbud fra flere advokater ved å bruke vår tjeneste. Alt som skal til er at du fyller ut et lite skjema. Etter det tar vi oss av resten. Vi sender da informasjonen du har oppgitt til flere advokater som ønsker nettopp deg som kunde. Deretter mottar du uforpliktende tilbud og du kan fritt velge mellom alternativene du har fått.

Sammenlign advokater på pris

Når du har mottatt flere uforpliktende tilbud har du også muligheten til å sammenligne hva de ulike advokatene tilbyr. Du kan da velge billigste pris. Advokaten vil oppgi om det er snakk om timepris, eller en annen ordning. Husk også at det kan være du har mulighet til å få fri rettshjelp.

Vi håper at du nå har litt mer forståelse av utlendingsrett og hva du eventuelt kan få hjelp til av en advokat. Bruk gjerne vår tjeneste for å finne en som kan hjelpe deg. Husk: Det er mange advokater som vil ha deg som kunde og som gjerne vil hjelpe deg. En fellesnevner for advokater er at de elsker faget sitt – og de kan det godt!

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.