Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Familiegjenforening

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Familiegjenforening

Familiegjenforening advokat - få hjelp

Familiegjenforening innebærer at familiemedlemmer som ufrivillig er atskilt ved at en bor i Norge mens de resterende bor i andre land, kan bosette seg sammen i Norge.

Det kan gis oppholdstillatelse til nære familiemedlemmer av en norsk borger eller utenlandsk statsborger som har lovlig opphold i Norge.

Nære familiemedlemmer inkluderer:

 • Ektefelle
 • Samboer
 • Barn under 18 år

For mindreårige som bor i Norge defineres nære familiemedlemmer som:

 • Foreldre
 • Søsken under 18 år

Utlendingsloven inneholder bestemmelser for familiegjenforening og utlendingsrett.

Det kompliserte regelverket

Reglene for familieinnvandring er kompliserte, og behandlingstiden er lang. Er det feil i søknaden din kan det føre til avslag, og dermed havner du bakover i køen igjen.

Mange trenger derfor hjelp av dyktige advokater som er spesialister på UDI-regelverk, og søknadsprosessen for familiegjenforening.

Siden myndighetene gir ikke veiledning vil hjelp fra en advokat være ditt beste valg.

Et endelig avslag på søknad om familiegjenforening, kan behandles i en rettssal. En advokat som jobber med familieinnvandring har god kunnskap om prosessen, og kan sørge for at du får det du har rett på.

Fri rettshjelp?

Fri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis dekker advokat for deg. Fri rettshjelp kan være mulig i noen få saker som gjelder familieinnvandring, men dessverre ganske få.

Når du oppsøker en advokat kan de svare deg på om du har krav på fri rettshjelp eller ikke.

Familieinnvandring - definisjoner

Selv om det kanskje er «familiegjenforening» som er det mest brukte begrepet, så er «familieinnvandring» et mer passende ord.

Innenfor familieinnvandring skiller vi da mellom familiegjenforening og familieetablering:

 • Familiegjenforening: Dette omfatter gjenforening med de du var i familie med før du kom til Norge. Det vil si barn, ektefelle, foreldre eller annen slekt.
 • Familieetablering: Dette omfatter planlagte familieforhold. Det vil si et nytt ekteskap eller partnerskap, hvor en av dere ikke bor i Norge.

Hvilket land du er fra spiller en rolle for om du kan søke oppholdstillatelse for familiemedlemmene dine. På UDI sine nettsider, kan du fylle inn hvilket land du er fra og få valg som er tilpasset deg.

Det er gjerne vanskelig å orientere seg i søknadsprosessen, men to ord du burde kunne er:

 • Søker: Den som ønsker å flytte til Norge, eller forlenge oppholdet her.
 • Referanseperson: Er den av dere som bor i Norge.

Familieetablering gjennom ekteskap

Skal man gifte seg i Norge med utenlandsk statsborger, er det snakk om familieetablering. Her gjelder andre krav enn hvis dere allerede var gift.

Oppholdstillatelse i Norge ved giftemål innebærer mange krav.

Utlendingnemda kan avslå hvis de mener det er et omgåelsesekteskap og proformaekteskap. Dette er ekteskap som inngås kun for å oppnå oppholdstillatelse i Norge.

I de sakene gjøres en vurdering der man ser på hvor godt søker og referanseperson kjenner hverandre, og aldersforskjellen mellom dem.

Krav for familieetablering er blant annet:

 • Begge må være 24 år eller eldre.
 • Dere skal gifte dere i Norge i løpet av seks måneder.
 • Dere er ikke gift med noen andre fra før.
 • Dere har planer om å bo sammen i Norge
 • Forlovelsen må ikke ha skjedd ved tang, altså tvangsekteskap.
 • Den som søker seg til Norge må betale et søknadsgebyr og kunne dokumentere identiteten sin. Gyldig pass vil som regel være godkjent.
 • Søkeren må ikke ha innreiseforbud til Norge eller Schengen.
 • Referansepersonen må ha oppholdstillatelse i Norge og et inntektskrav på 264.264 kroner i året før skatt. Det må dokumenteres at referansepersonen har hatt tilsvarende inntekt året før, og ikke mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.
 • Referansepersonen må ha jobbet eller studert fulltid i Norge i til sammen fire år, men det finnes unntak.
 • Dere må ha en bolig der dere kan bo sammen.
 • Det må være sannsynlig at søkeren returnerer til hjemlandet hvis giftemålet ikke skjer som planlagt.

Familiegjenforening – krav

Regler for familiegjenforening gjelder generelt ektefeller, barn eller foreldre.

Utvidet familie, slik som onkler, tanter og søskenbarn vil først kunne få innvilget familiegjenforening om det er særlig sterke menneskelige hensyn.

Det er heller ikke alltid nær familie kan få familiegjenforening med barn. Hvis referansepersonen er over 18 år, er det et strengere regelverk for å få foreldrene sine til Norge - dersom det ikke er sterke menneskelige hensyn som taler for det.

Feil i søknaden

Feil i søknaden vil føre til avslag, og da må du bakerst i køen igjen. Derfor kan det være lurt å få hjelp av en advokat til selve søknadsprosessen.

Reglene for familieinnvandring er mange, og det er vanskelig i seg selv å få oversikt over alt som må være på plass for at søknaden skal være komplett.

En advokat innen familiegjenforening vet hvilke ting som skal være med i søknaden og kan hjelpe deg.

Dessuten kan en advokat bistå dere med å fremme saken for retten etter endelig avslag på søknad om familiegjenforening.

Hva en advokat kan hjelpe til med?

En advokat kan blant annet hjelpe deg med:

 • Søknadsprosessen
 • Søke på nytt
 • Klage hvis du får avslag
 • Ta det videre til retten

Familieinnvandring er heller ikke den eneste måten å få oppholdstillatelse i Norge. Snakk derfor med en advokat om hvilke andre muligheter dere har.

Vil du ha hjelp til å komme i kontakt med dyktige advokater?

Alt du trenger å gjøre er å fylle inn skjemaet med hva du trenger hjelp til, og vi tar det videre for deg. Da kan flere advokater vurdere saken din, og gi et pristilbud - slik blir det også lettere for deg å velge det beste alternativet for deg.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.