cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Familierett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Familierett

Familierett - advokat

Familierett er det rettsområdet som handler om familiens forhold.

En advokat innen familierett kan hjelpe deg når familielivet endrer seg - både på godt og vondt.

Innen familierett har vi alt i fra inngåelse av ekteskap og registrere samboerskap, til oppløsning av ekteskap, og regler ved skilsmisse. I tillegg faller også barnerett og barneloven under familierett.

En familierettsadvokat kan hjelpe til med barnefordeling og andre spørsmål relatert til foreldreansvar, daglig omsorg og barnebidrag.

Separasjon mellom ektefeller

Rundt 40 prosent av ekteskap ender i skilsmisse. Dette er derfor et felt advokater innen familierett har lang erfaring med.

Før du kan skille deg, må dere ha vært separert i 1 år eller hatt et faktisk samlivsbrudd i minst 2 år.

Den vanligste måten å gjøre det på er å få innvilget separasjon fra fylkesmannen.

Ved separasjon bortfaller arveretten til den andre ektefellen, men ikke ved bare samlivsbrudd.

Separasjonen faller automatisk bort hvis du flytter sammen med ektefellen din igjen.

Når samlivet tar slutt

Hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig burde dere sende nytt skjøte til statens kartverk. Både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon.

Gjeld og verdier som ektefellene opparbeider seg etter dato for separasjon skal ikke være med i skifteoppgjøret.

Det vil si at så fort samlivet tar slutt, deler dere ikke økonomi lenger. Er det usikkerhet i når dette var, så legger man datoen for innvilget separasjon til grunne.

Ektefeller med felles barn - mekling

Mekling er en offentlig ordning som er påkrevd dersom dere søker om separasjon, og har felles barn.

Hensikten er å gi dere hjelp til å komme frem til en avtale om foreldreansvar, samvær og hvor barnet/barna skal bo fast.

Det er obligatorisk med 1 times mekling. 

Etter at meklingen er gjennomført, vil dere få en meklingsattest som er gyldig i 6 måneder. Meklingsattesten skal legges ved i søknaden om separasjon.

Skifteoppgjør – skilsmisse

Det er i utgangspunktet avtalefrihet over hvordan man velger å fordele det økonomiske skifteoppgjøret, men de aller fleste velger å bruke reglene i ekteskapsloven. Hvis de ikke blir enige, skal ekteskapsloven benyttes.

Utgangspunktet for deling av formuen er at man har hatt felleseie eller særeie. Det er også en del verdier som kan holdes utenfor delingen, såkalte skjevdelingsmidler. 

Felleseie

Hvis dere har felleseie, skal verdiene som dere har opparbeidet dere i løpet av ekteskapet deles likt mellom dere.

Det er ett viktig unntak til denne regelen er skjevdeling - muligheten til å kreve at noen verdien blir holdt utenfor delingen.

Dette gjelder blant annet:

 • Verdier som helt klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde før ekteskapet ble inngått
 • Eiendeler som utelukkende tjener til ektefellenes personlige bruk
 • Verdier som ektefellen senere har ervervet ved arv eller gave

Særeie

Særeie betyr at ektefellene har avtalt at eiendelene deres ikke skal deles likt ved en skilsmisse. Dette gjøres i form av en ektepakt, enten før eller etter man har giftet seg.

Ektepakt er en avtale som kan begrenses i tid og være betinget av at ektefellene ikke får felles barn eller lignende.

Ektepakt

Hovedregelen for skilsmisseoppgjør er at ektefellene har felleseie med mindre noe annet er avtalt. For å endre på dette må man innføre en ektepakt.

Det er viktig å ha en skriftlig avtale på hvordan verdiene skal fordeles ved en eventuell skilsmisse, fordi det skaper klarhet og forutsigbarhet.

Da har man det også på svart og hvitt hvordan det skal fordeles hvis man skilles.

Behovet for en familierett-advokat

Selv om det finnes mange regler for separasjon og skilsmisse, oppstår det stadig uenigheter om hvordan verdiene skal fordeles - mange søker derfor advokathjelp.

Dette er heller ikke så rart, gjennom flere års ekteskap kan mye ha endret på seg, og hva dere ble enige om for flere tiår siden kan virke ekstremt urettferdig nå. For eksempel hvis en av ektefellene har fått mulighet til å satse mer på karriere, fordi den andre har stilt opp mer for barna og i hjemmet.

En advokat innen familierett vil kunne hjelpe deg med å få rettet opp i urettferdigheten, og dermed få en mer rettferdig fordeling i skilsmisseoppgjøret.

Rettigheter ved samlivsbrudd – samboere

Samboere omfattes ikke av ekteskapsloven, og derfor er det ingen regler om separasjon eller hvordan dere skal fordele verdiene mellom dere.

Unntak - Samboere kan ha visse rettigheter ved arv, hvis dere har felles barn.

Siden det ikke er noen lover som regulerer samlivsbrudd for samboere, er det viktig å opprette en samboerkontrakt, der dere blir enig om økonomisk deling ved et eventuelt brudd.

Det er sjelden man flytter inn sammen med kjæresten og tenker at det skal ta slutt, men det er lurt å lage en avtale mens dere kommer godt overens og ønsker hverandre det beste. Det trenger ikke nødvendigvis å være et brudd for at det blir et samlivsbrudd, men også ulykke og død.

Hvis for eksempel den ene parten flytter inn i den andres bolig, har vedkomne i utgangspunkt ikke noe å gjøre krav på.

Lag en samboerkontrakt

En god samboerkontrakt kan være med å dempe konfliktnivået ved brudd. Da sparer dere dere selv for mange bekymringer og krangler.

Dersom dere ikke har lagd en samboeravtale, kan en advokat innen familierett kunne hjelpe deg dersom det finnes rettslig grunnlag for å tildele deg mer ved bruddet. Ofte vil dette være direkte eller indirekte bidrag.

For eksempel hvis en har hjulpet den andre med egenkapital, oppussing eller nedbetaling av lån eller lignende.

Samboere med felles barn - går fra hverandre

Barna kan fort havne i kryssilden mellom to foreldre som går fra hverandre. Sånne typer konflikter blir regnet som en av de største faktorene hva gjelder problemutvikling hos barna etter brudd.

Det betyr ikke at dere skal tvinge dere gjennom et samliv for barnas skyld, men at dere så raskt som mulig får til en god løsning og avtale som passer for alle.

Har dere barn under 16 år, må dere møte til mekling.

Få hjelp av en god advokat innen familierett

En familierett-advokat vil ha erfaring med slike saker, og kan rådføre dere slik at konfliktnivået holdes nede.

I tillegg kan en advokat innen familierett hjelpe deg med spørsmål eller uenigheter rundt testament og arv.

Vi hjelper deg med å finne riktig advokat

Trenger du hjelp til å finne en dyktig advokat som kan hjelpe deg med din sak? Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår, og beskrive hva du trenger hjelp til.

Vi tar så kontakt med flinke advokater med lang erfaring innen familierett. Etter kort tid vil du motta flere tilbud. Da er det enklere å velge en advokat som du stoler på og kan gi deg et godt tilbud.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer