Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i familierett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen familierett

Få hjelp av en advokat – familierett

En advokat innen familierett er der for deg ved endringene i familielivet. Både oppturene og nedturene.

Innenfor familierett finner man derfor ting som inngåelse av ekteskap og det å registrere samboerskap. Men også ting oppløsning av ekteskap, altså skilsmisse, og alt som følger med.

I tillegg vil barnerett og barneloven også falle under familierett. Det vil si at en familierettsadvokat kan hjelpe dere med barnefordeling og andre spørsmål relatert til foreldreansvar, daglig omsorg og bidrag.

Å lage en god avtale som sikrer dere begge ved et eventuelt samlivsbrudd, kan kanskje føles som det samme som å sette spørsmål ved kjærligheten deres.

Se på det heller som å erkjenne at alt kan skje, og at man kan forandre seg. Når man lager en avtale for et ekteskap eller samboerskap vil man gjøre det med kjærlighet til hverandre.

Den kjærligheten kan være god å ha på papir om det skulle oppstå en eventuell separasjon og skilsmisse.

Rettigheter ved samlivsbrudd – samboere

Samboere omfattes ikke av ekteskapsloven. Riktignok kan samboere ha visse rettigheter ved arv, om det er felles barn med i bildet. Ellers bør man generelt ha samboerkontrakt for økonomisk deling etter samlivsbrudd.

Som samboere har man kanskje levd på samme måte som et ektepar, med felles økonomi. I et slikt tilfelle kan hvem som eier hva være uklart.

For eksempel når den ene parten flytter inn i den andres bolig, har man i utgangspunkt ikke noe å gjøre krav på.

Likevel vil en domstol kunne dømme for å jevne ut forskjellene mellom partene og man kan få krav på sameie til boligen.

Da må det finnes rettslig grunnlag, ofte vil dette være direkte eller indirekte bidrag.

Da snakker man eksempelvis om man har hjulpet til med eksempelvis lån, egenkapital eller oppussing. Eller andre hverdagslige ting som innkjøp av mat, eller husarbeid. I den grad dette har avlastet boligeieren.

En god samboerkontrakt kan være med å dempe konfliktnivået ved brudd. Da sparer dere dere selv, og eventuelle barn, for mange bekymringer.

Samboere med felles barn går fra hverandre

Det er mange grunner til hvorfor man vil gå fra hverandre. Følgende er det også mange følelser knyttet til et brudd. Dette kan være tungt for alle involverte, også forholdet mellom foreldre og barn.

Barna kan fort havne i kryssilden mellom to personer som går fra hverandre. Konflikt mellom foreldrene blir regnet som en av de største faktorene hva gjelder problemutvikling hos barn etter brudd.

Det betyr ikke at dere skal tvinge dere gjennom et samliv for barnas skyld. Men heller at dere burde så raskt som mulig få til en god løsning og avtale som passer for alle.

Har dere barn under 16 år, må dere i tillegg møte til mekling.

Separasjon – regler

For å søke om skilsmisse må man enten ha vært separert i et år eller bodd fra hverandre i minst to år. Man trenger ikke begrunne det, og ektefellene trenger ikke være enig om beslutningen.

Gjeld og verdier som ektefellene opparbeider seg etter dato for separasjon skal ikke være med i skifteoppgjøret.

Det vil si at så fort samlivet tar slutt, deler dere ikke økonomi lenger. Er det usikkerhet i når dette var, så legger man datoen for innvilget separasjon til grunne.

Selv om dere ikke har felles økonomi lenger, er formuen dere har opparbeidet dere under ekteskapet fremdeles felles. Det vil si om det ikke foreligger særeiekontrakt.

Det er altså tidspunktet for samlivsbruddet, eller separasjonen, som bestemmer hvor mye av formuen som skal deles. Bruk av felles formue for enten tap eller gevinst etter dette tidspunktet, vil også bli en del av skifteoppgjøret.

Skifteoppgjør – skilsmisse

Utgangspunktet for ektepakter uten særeie, er at all formue dere har opparbeidet dere i løpet av ekteskapet skal deles likt. Men dere står fritt til å avtale hva dere vil ved et skifteoppgjør.

Likevel er det ofte uenighet om hvordan verdiene skal fordeles, og mange søker advokathjelp. Deling kan skje enten ved privat og offentlig skifte. Ved et offentlig skifte er det tingretten som bestemmer delingen.

Det er aller vanligst med privat skifteoppgjør, og det er i tillegg tidsbesparende.

Når det kommer til gjenstander og fast eiendom, er det ofte uproblematisk å fastsette en verdi. Gjeld må også trekkes fra. Men i tillegg kan andre faktorer spille inn.

For eksempel hvis en av ektefellene har vært hjemmeværende med barna, og gitt den andre ektefellen muligheten til å tjene mer.

I tillegg er det skjevdelingsmidler, som vil si ting som holdes utenfor. For eksempel formue fra før ekteskap og arv.

Da kan det fort bli vanskelig å få oversikt over hvordan delingen blir.

Skilsmisse – advokat

I utgangspunktet har alle ektefeller felleseie etter ekteskapsloven. Dette med mindre de har avtalt såkalt særeie.

Verdier som ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet skal i utgangspunktet ikke deles likt. Dette gjelder også arv og gaver som en av ektefellene har mottatt underveis i ekteskapet.

Dermed er utgangspunktet for fordeling ved seperasjon eller skilsmisse de verdiene man har opparbeidet seg etter inngåelsen av ekteskapet.

Disse deles likt, fratrukket gjeld. Da skal ingen gjeld utelates.

Da begynner ting å bli komplisert, ettersom eksisterende gjeld fra før ekteskapet tas med. Men denne kan være betalt med verdier fra etter ekteskapet ble inngått.

Dermed kan deler av for eksempel en hytte eller bolig fra før ekteskapet måtte kompenseres for. Det store problemet ved slike fordelingssaker, er å identifisere verdiene.

For eksempel om den ene ektefellens bolig fra før ekteskapet ble solgt og brukt til å finansiere ny bolig. En familieadvokat vil ha erfaring med slike saker, og kan rådføre dere slik at konfliktnivået kan holdes nede.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg