Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i barnerett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen barnerett

Få hjelp av en advokat – barnerett 

Det ligger i menneskets natur å ta vare på barna våre. De er våre stedfortredere når vi forlater denne verden, og er på mange måter en forlengelse av oss selv. En av mange grunner til hvorfor vi alltid bør tenke på det beste for barna.

FNs barnekonvensjon definerer barn som et «ethvert menneske under 18 år». Men hva er barnerett? Mye skal komme frem i lov om barn og foreldre (Barnelova).

Det er likevel ikke alltid så lett å vite hva som er til det beste for barnet. Det kan være mange følelser med i bildet som forkludrer evnen vår til å tenke rasjonelt. Det beste for barnet er ikke nødvendigvis det beste for foreldrene.

Derfor er det viktig at barns rettigheter blir ivaretatt. Enten det er snakk om konflikt mellom foreldrene, barnebortføring eller en barnevernssak.

Vedvarende konflikt mellom foreldrene kan være føre til problemer hos barnet.

Fra og med barnet er født, kan de få utnevnt en advokat av staten, som skal ivareta dets interesser og rettigheter.

Hvem har foreldreansvar?

Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvar. I tillegg har de retten til, og er pliktig, til å ta avgjørelser på vegne av barnet. Når barnet blir eldre har de også mer medbestemmelsesrett i større avgjørelser.

Foreldreansvaret skal ivareta barnets interesser og behov. Slik som utdanning og forsvarlig oppfostring. Dette innebærer også å beskytte barnet mot ting som går utover barnets fysiske og psykiske helse.

I utgangspunktet er det mor som har foreldreansvar alene om foreldrene ikke er gift eller bor sammen. Som ektepar eller samboere med felles barn er det ikke mulig å avtale noe annet enn felles foreldreansvar.

Det er likevel mulig å gi beskjed til Folkeregisteret om endringer i dette. For eksempel at foreldreansvaret skal innebære delt bosted. Eller at far eller medmor skal ha foreldreansvaret alene.

Foreldrene kan laget avtale foreldreansvar og hvem som skal ha daglig omsorg for barnet. Er dere uenige, kan det bli retten som bestemmer hvor dette blir, eventuelt om det skal være fast hos begge to.

Barneloven – samvær

Dersom man har barn under 16 år, og ikke bor sammen, må foreldrene avtale fast bosted og samvær for barnet. I utgangspunktet har begge foreldrene rett til samvær med barnet, til tross for at de ikke bor sammen.

Foreldrene selv er de som avtaler omfanget av dette under en mekling, eller så blir det avgjort ved dom. Uansett kan det være fint å ha en advokat til å hjelpe med å få til en gunstig avtale. Hva som er best for barnet vil vektlegges.

Det som heter «vanlig samværsrett» eller «standard samværsavtale» i barneloven § 43 innebærer: 

 • En ettermiddag i uka med overnatting.
 • Annenhver helg.
 • Tre uker sammenlagt i sommerferie.
 • Annenhver høst-, jule-, -vinter- og påskeferie.

Er det avtale om samvær, og en av foreldrene ønsker å flytte et annet sted, skal den som flytter varsle om dette senest tre måneder før flytting. Skal en av foreldrene flytte med barnet, må det mekles om det er uenighet.

Foreldres rettigheter i barnevernssaker

Noen av de mer betente sakene innenfor barneretten er de som har med barnevernet å gjøre. Hvis barnevernet har mottatt bekymringsmelding og det blir satt i gang undersøkelse. Dette kan ende med sak om omsorgsovertakelse.

Under undersøkelsene har foreldrene rett til å få bistand av en advokat, men også om det blir igangsatt en form for tiltak.

Barnevernet vil også ta hensyn til barnets beste. De kan vurdere at det ikke er bra for barnet å bli boende hos foreldrene og føre sak om omsorgsovertakelse for barnet. I disse sakene har foreldrene rett til fri rettshjelp.

Det er fullt forståelig at dette er en tung sak for foreldrene, men det gjelder å søke hjelp så tidlig som mulig og prøve å samarbeide med barnevernet.

Samlivsbrudd – barn under 3 år

Som kjent har begge foreldrene rett til samvær med barnet. Dette står foreldrene fritt til å avtale.

Men skjer samlivsbruddet rett før barnet blir født, kan samværsretten være litt komplisert for de minste barna.

For ifølge Norsk Psykologforening bør barnet ikke dras for mye mellom hjem i denne sårbare alderen. Faktisk så anbefaler de at barnet ikke bør ha overnatting gjennom flere netter før barnet er 2-3 år.

Men dersom begge foreldre har etablert en relasjon til barnet, anbefales det at denne kontakten videreføres. I alle fall i så stor grad det er mulig.

Det kan fort bli en dragkamp om barnet, men det er viktig at dere setter dere selv til side og tenker på barnets beste. Lag en god avtale for barnet, og ikke nødvendigvis dere selv.

Barnefordeling – advokat

Det er viktig at barns rettigheter ved samlivsbrudd blir ivaretatt. Personlige forhold og konflikter må i minst mulig grad gå utover barnet når dere flytter fra hverandre.

Men samtidig er det viktig at foreldrene blir rettferdig behandlet. Da kan en advokat bistå slik at du er sikker på at avtalen er rettferdig. 

I tillegg har en barnerettsadvokat god erfaring med slike saker. Da kan de påpeke ting som dere ikke visste om, og som kan lede til en god avtale for begge.

Hvis den andre forelderen har advokat, vil du definitivt ha en selv også. I flere tilfeller har foreldre krav på fri rettshjelp i saker som har med barnefordeling å gjøre.

En advokat kan se på saken din, og fortelle deg hvorvidt du har krav på det eller ikke. Er du ikke kvalifisert til slik støtte, vil du uansett få et overslag for hvor mye kostnadene blir på.

Har du en sak som omhandler barnerett, eller andre saker? Bruk gjerne vårt skjema og komme i kontakt med flere advokater samtidig. Da kan du fort se hvor du får den beste prisen.
 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer