Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i forsikringsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen forsikringsrett

Få hjelp av en advokat – forsikringsrett

Det er enkelt å forsikre det viktigste man har, men når uhellet først er ute er det ikke nødvendigvis like enkelt å få utbetaling. Det betyr ikke at du ikke bør tegne forsikringsavtale.

Men et eksempel kan være at forsikringsselskapet mener du ikke oppfyller alle vilkårene for å få erstattet det som er borte eller ødelagt. Dette kan være fordi dere i stor grad tolker avtalen dere imellom forskjellig.

Særlig i situasjoner hvor det er snakk om store summer, er det viktig å vite hva man har krav på.

En advokat i forsikringsrett har erfaring med tvister om forsikringsavtaler. Derfor kan de gi juridisk bistand og gå gjennom din avtale for å se til at du har fått det som er avtalt.

Personskadeerstatning er et eget fagfelt som skilles fra forsikringsrett. Selv om man finner saker om trafikkskadeforsikring, pasientskadeforsikring og yrkesskadeforsikring under der.

Det er viktig å være klar over at fristen for å melde skade for de fleste skadetilfeller er innen 1 år etter tilfellet oppstod.

Forsikringsavtaleloven – lovdata

På Lovdata.no finner du lov om forsikringsavtaler, også kjent som forsikringsavtaleloven.
Den er delt inn i to deler, hvor del A handler om skadeforsikring og del B handler om personforsikring.

Skadeforsikringsdelen omhandler da altså de forsikringene som har med skade på eller tap av gjenstander, rettigheter eller andre fordeler.

I tillegg til forsikring som dekker erstatningsansvar, slik som ansvarforsikring, eller andre tilfeller hvor du kan bli erstatningspliktig.

Personforsikringsdelen er naturlig nok om personforsikringer. Slik som livsforsikring, sykeforsikring og ulykkesforsikring.

Forsikringsselskapene har nok god erfaring med denne loven og avtalene er utformet til å følge den. Men tolkningen av avtalene opp mot hva som har skjedd med gjenstand eller person varierer jo etter skjønn.

Da gjelder det å få hjelp til å finne hva man skal legge vekt på når man klager på et forsikringsoppgjør.

For eksempel kan det være hjelp og råd til å sanke beviser for å bevise invaliditetsgrad påført når skaden først har skjedd og at du har krav på utbetaling.

Uføreforsikring – utbetaling

En av de viktigste forsikringene du bør ha er uføreforsikring. For hvis ulykken først skulle være ute og du ikke vil kunne jobbe fullt, vil du kunne se et betydelig fall i inntekten din.

NAV betaler inntil 66 % av bruttoinntekten din per år. Dette må du i tillegg skatte av. I tillegg er maksbeløpet for årsinntekt som dekkes 6G. Dette er rundt 600.000 kroner og justeres hvert år.

Har du over dette kan du vente deg en enda større nedgang i inntekt som gjør det vanskelig å opprettholde levestandarden. Hvis du har uførepensjon gjennom jobben, bør du sjekke om det er tilstrekkelig for deg.

Både unge og gamle kan bli utsatt for sykdom eller ulykken, og en uføreforsikring gir en ekstra trygghet. Når det kommer til å bevise tapt arbeidsevne kan det være relevant med en advokat innen trygderett eller erstatningsrett.

Uførekapital er en engangssum, mens uførepensjon er månedlige utbetalinger så lenge du er uføre eller til du pensjonerer deg. Sistnevnte kalles også uførerente.

Det er også mulig med en kombinasjon av de to utbetalingene.

Forsikringskrav og forsikringsoppgjør – advokat

I visse tilfeller kan forsikringsselskapene redusere erstatning hvis de mener det er påvist uaktsomhet fra din side.

Da skilles det mellom såkalt grov og simpel uaktsomhet:

 • Simpel uaktsomhet – kan kalles slurv og ubetenksomhet. Da skal forsikringsselskapet i utgangspunktet betale full erstatning.
 • Grov uaktsomhet – kan si det er mer med viten og vilje enn ved simpel uaktsomhet. Forsikringsselskapet kan redusere erstatningsbeløpet eller la være å betale i det hele tatt.

Dette er en skjønnsmessig vurdering som gjøres i et skadeoppgjør, som nødvendigvis vil gi mye rom for ulike tolkninger. I slike tilfeller kan det være greit å forhøre seg med en advokat om mulighetene sine.

I alle fall om det er snakk om større beløp. I saker om mindre ting, slik som en mobiltelefon eller datamaskin, vil det kanskje ikke lønne seg.

Advokat – forsikring

Har du krav på en større utbetaling fra forsikringsselskapet, eller utbetaling i det hele tatt?

Da kan det være vanskelig å gå mot et forsikringsselskap som på sin side har lang erfaring med å håndtere forsikringskrav.

En forsikringsrettsadvokat kan være den hjelpen du trenger i en slik situasjon. Da vil du få vite hvilke muligheter du har, og om du eventuelt bør ta saken videre.

Ønsker du å få kontakt med flere advokater som kan vurdere saken din? Da kan du fylle ut vårt skjema for advokathjelp. Da sender vi forespørselen til flere advokater samtidig, og du kan finne ut hvem som passer deg best.


 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg