Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Bygningsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Bygningsrett

Få hjelp av en advokat - plan og bygningsrett

En advokat som jobber med saker innenfor plan- og bygningsrett kan bistå både privatpersoner, utbyggere og offentlige myndigheter.

Hvis du skal bygge eller endre på en eiendom er det mange lover, regler og tekniske krav du må sette deg inn i først. 

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for plan og bygningsrett. Den tar for sett forvaltningen og bruken av arealer i Norge. Sammen med reguleringsplaner, skal de sikre bygninger, og ta hensyn til samfunnet og naturen. 

Plan og bygningsrett berører derfor alt fra små til store bygninger, og bruk av store landområder til tekniske sjekklister for bad og garasje. 

Plan og bygningsloven 

Loven inneholder svar på hva som kan bygges hvor, av hvem, og hvordan?

Plan- og bygningsloven er en «Ja-lov». Det betyr at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller bygningsrett plan.

Grunnen til at plan og bygningsretten oppsto var behovet for brannsikring, trygge byggverk og planlegging av byer. 

Helt siden loven ble opprettet har den stadig blitt endret, særlig med tanke på: 

 • Miljø 
 • Befolkningsøkning
 • Samfunnsendringer
 • Ny ingeniørkunst
 • Moderne arkitektur 

Loven gjelder i utgangspunktet for alle typer virksomheter og byggeprosjekter, men inneholder også noen praktiske viktige unntak for:

 • Offentlige veianlegg
 • Vannkraftanlegg
 • Anlegg for produksjon av elektrisk energi
 • Akvakulturanlegg og så videre

Dette reguleres av egne lover. 

Nabokonflikter på grunn av byggeplaner

Når du skal bygge noe, er du ansvarlig for at det du bygger er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Dette er uavhengig om du må søke om å bygge eller ikke. 

Før du søker om tillatelse for å utføre et tiltak, må du sende ut et nabovarsel. Grunnen til dette er at berørte naboer skal få mulighet til å uttale seg om saken. 

Noen ganger vil naboene synes at tiltaket er greit, andre ganger ikke. Noen ganger kan naboer også komme med helt unødvendige klager eller krav til tiltaket. 

Vanlig med nabokonflikter

Det oppstår flere hundre nabokonflikter hvert år. Siden dere mest sannsynlig skal bo ved siden av hverandre en stund, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat. 

Advokater kan hjelpe deg uansett hvilken side av konflikten du er - enten om naboen stiller urimelige forventninger til byggetiltaket ditt, eller om naboen skal bygge noe som ødelegger for deg og din tomt. 

Dersom du føler at naboen har neglisjert dine rettigheter og ønsker en løsning, kan det være lurt å få juridisk hjelp. 

Byggetillatelser - plan og bygningsrett

I de aller fleste tilfeller må du søke om byggetillatelse om du skal bygge noe, selv på egen eiendom. Noen byggetillatelser kan du søke om selv, mer avanserte byggeprosjekter må et ansvarlig foretak søke for deg.

Hva du kan bygge, hvor du kan bygge og hvor stort det du vil bygge er, kan være regulert i ulike kommunale dokumenter. Slik som reguleringsplan, kommuneplan og kommuneplanens arealdel-plan.

Brukstillatelser 

Det er også viktig å få innhentet brukstillatelser. Hvis du gjør om garasjen din til oppholdsrom, er det snakk om en bruksendring. Det betyr at du endrer bruken av et rom fra hva det opprinnelig var tillatt som.

Dersom du endrer en tilleggsdel til hoveddel må du som regel søke. En hoveddel er med andre ord de rommene i boligen din som du kan bo og oppholde deg i.

Hvis du for eksempel vil ha soverom i kjelleren, er det viktig med takhøyde, dagslys og lufting.

Derfor gjelder det å sette seg godt inn i regelverket før man starter byggingen. Få gjerne hjelp til søknadsprosessen - Da minsker du sjansen for bøter, tilbakestilling eller erstatningskrav ved salg.

Konsekvenser av ulovlige endringer

Hvis du ikke fikk tillatelse til en bruksendring, men gjorde det likevel, har du gjort en ulovlig endring. Dette kan blant annet bli oppdaget av en tasktmann i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. 

Da kan det ende med bøter eller at arbeidet blir krevd tilbakeført. 

I de fleste tilfeller gir kommunen deg anledning til å søke tiltaket godkjent. 

Dersom du ikke får tiltaket godkjent vil du som regel få et pålegg om å rette det som er bygd ved å rive det igjen. Formålet her er at eiendommen blir som den var igjen - før den ulovlige endringen. 

Gebyr for ulovlig endring

Som regel vil du også motta et gebyr. Beløpet fastsettes individuelt og ikke etter standardiserte satser. 

Når dette er klarlagt, må gebyrets størrelse fastsettes. Gebyret skal fastsettes individuelt og ikke etter standardiserte satser.

Gebyret kan da være på alt fra 5000 kroner til 100 000 kroner for privatpersoner, og det dobbelte for foretak. Dette avhenger av flere faktorer, og overtredelsens alvorlighet. 

 De mest alvorlige tilfellene kan faktisk anmeldes til politiet. 

Ekspropriasjonserstatning

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at du som grunneier må gi fra deg hele eller deler av eiendommen din mot en erstatning. Dette gjelder både ekspropriasjon utført av staten, og private aktører. 

Likevel er det som oftest staten, fylket eller kommunen som gjennomfører en ekspropriasjon. 

Det betyr ikke at staten kan gjøre det helt uten videre. Staten må gi en saklig begynnelse for hvorfor ekspropriasjon skal gjennomføres akkurat der, og grunnen må oppfylle kravene i loven. Ofte er det snakk om å bygge en ny vei, jernbane eller lignende. 

Fordelene må være større en ulempene. 

Ønsker kommunen å ekspropriere din tomt, og du føler deg urettferdig behandlet? Advokater kan hjelpe deg med å se på saken din. Det er ikke sikkert du får beholde eiendommen, men advokaten kan hvertfall sikre at du får det du har rett på. 

Muligheten til å klage

Det er mulig å klage på et slikt vedtak, eventuelt be om en frivillig forhandling. Hvis dere ikke kommer frem til en frivillig avtale, kan rettigheten til ekspropriasjon skaffes ved tvang.

Retten må da avgjøre om ekspropriasjonsvedtaket er gyldig, og eventuelt hvor mye erstatning ved ekspropriasjon den andre parten skal ha. 

Erstatning for ekspropriasjon

Fastsettelse av ekspropriasjonserstatning legges til grunn i enten dagens salgsverdi, bruksverdi eller utgifter til gjenkjøp.

Å miste hele eller deler av eiendommen vår føles ekstremt inngripende. Hjemmet vårt er der vi føles og trygge, har mange minner og oppbevarer de fleste tingene våre. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med advokater om hva som er lurt å gjøre.

Da er du sikker på at alle forhold som kan påvirke utmålingen av erstatning kommer tydelig frem. Det kan fort være snakk om mye penger fra og til.

Les mer om ekspropriasjon her.

Lag gode avtaler

Det oppstår ofte konflikter i byggebransjen. særlig i prosjekter der ansvaret er fordelt mellom ulike aktører. Da er det fort gjort at man skylder på hverandre. 

Det å lage gode avtaler på forhånd kan være det viktigste for å holde konfliktnivået nede i ettertid. Disse avtalene må være tydelige og uten rom for feiltolkning.

Skal du bruke entreprenører kan det for eksempel være lurt å avklare hvem som er ansvarlig for hva. Å investere litt i å få hjelp fra advokater som er godt kjent med plan og bygningsloven, kan sees på som en slags forsikring.

Få juridisk veiledning

Saker innen plan og bygningsretten kan gjelde reguleringsplaner, konsekvensutredning, ansvar, klagesaker, dispensasjoner eller vei, vann og avløp. Vi hjelper deg med å finne en dyktig advokat til din sak. 

Advokater som spesialiserer seg innen plan og bygningsrett har imidlertid bred erfaring fra ulike tvister, og vil kunne hjelpe deg med å finne en løsning, både i og utenfor domstolene.

Kom i kontakt med advokat

Advokater som jobber med plan og bygningsrett har naturligvis god kjennskap til plan og bygningsloven, lovens bestemmelser, og plan og byggesaksbehandling.

Derfor kan de hjelpe deg med å tolke lover og regler før du starter på nye byggeprosjekt. Det kan nemlig være lett og dyrt, å trå feil.

Om det dukker opp saker som gjelder naboprotester, kan advokater som spesialiserer seg innen plan og bygningsretten se om det er noe hold i disse.

Vi hjelper deg med å komme i kontakt med flinke advokater innen plan og bygningsrett. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår, og vi videreformidler saken din til flere dyktige advokater.

Etter kort tid vil du motta flere tilbud. Da er det ofte lettere å sammenligne og velge det tilbudet som passer deg. 

Tjenesten er gratis og uforpliktende. 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.