Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema

Finn advokat innen bygningsrett

Få hjelp av en advokat – plan- og bygningsrett

En advokat innenfor plan- og bygningsrett kan bistå både privatpersoner, utbyggere og offentlige myndigheter.

Det er mange lover, regler og tekniske krav når man skal bygge eller endre noe på en eiendom eller i en bolig. Disse finnes for at vi skal ha trygge bygninger, men også for at vi skal ta hensyn til samfunnet og naturen.

Derfor trenger det ikke være slik at du skal bygge for å ha bruk for en bygningsrettsadvokat. Kanskje er du naboen til noen som har neglisjert dine rettigheter og ønsker en løsning på best mulig måte.

Dere skal mest sannsynlig bo ved siden av hverandre en god stund. Da kan det være lurt å rådføre seg med en advokat for å bevare nabofreden.

Eller kanskje kommunen ønsker å ekspropriere din tomt, og du føler deg urettferdig behandlet? Det er ikke sikkert du får beholde eiendommen, men da må du i alle fall få det du har krav på.

Byggetillatelser

I de aller fleste tilfeller må man søke om byggetillatelse om man skal bygge noe. Selv på sin egen eiendom. Noen byggetillatelser kan du søke om selv, mens andre må søkes av et ansvarlig foretak.

Hva du kan bygge, hvor du kan bygge og hvor stort det du vil bygge er, kan være regulert i ulike kommunale dokumenter. Slik som reguleringsplan, kommuneplan og kommuneplanens arealdel-plan.

Ulovlige endringer kan i verste fall ende med bøter eller at de blir krevd tilbakeført. Dette kan blant annet bli oppdaget av en takstmann i forbindelse med kjøp og salg.

Det er også viktig å få innhentet brukstillatelser. Hvis du for eksempel vil ha soverom i kjelleren, er det viktig med takhøyde, dagslys og lufting.

Derfor gjelder det å sette seg godt inn i regelverket før man starter byggingen. Få gjerne hjelp til søknadsprosessen. Da minsker du sjansen for bøter, tilbakestilling eller erstatningskrav ved salg.

Ekspropriasjonserstatning

Ekspropriasjon er når man må si fra seg eksempelvis fast eiendom eller annet mot en erstatning. Dette er i henhold til Grunnloven § 105.

Man kan føle seg litt maktesløs når store aktører i regi av det offentlige krever en bit av eiendommen din. Typiske ekspropriasjonssaker kan være bygging ved kommunal planlegging, veier, jernbane og strømmaster.

Det er mulig å klage på et slikt vedtak, eventuelt ha en frivillig forhandling. Kommer dere ikke frem til en frivillig avtale, kan rettigheten til ekspropriasjon skaffes ved tvang.

Retten avgjør da om ekspropriasjonsvedtaket er gyldig, og eventuelt hvor mye erstatning ved ekspropriasjon man får om det er gyldig.

Fastsettelse av ekspropriasjonserstatning legges til grunn i enten dagens salgsverdi, bruksverdi eller utgifter til gjenkjøp.

Uansett kan det være lurt å rådføre seg med en advokat om hva som er lurt å gjøre. 

Da kan du være sikker på at alle forhold som kan påvirke kommer frem for høyest mulig utmåling av erstatning. Det kan fort være snakk om mye penger fra og til.

Advokat – byggesaker

En advokat som tar for seg plan og byggesaker, har naturligvis god kjennskap til plan- og bygningsloven. Derfor kan de hjelpe deg med å tolke lover og regler. Helst før du starter, ettersom det kan være lett, og dyrt, å trå feil.

Men skulle det dukke opp saker som gjelder naboprotester, kan en byggerettsadvokat også se om det er noe hold i disse.

Det å lage gode avtaler på forhånd kan være det viktigste for å holde konfliktnivået nede i ettertid. Disse avtalene må være tydelige og uten rom for feiltolkning.

Skal du bruke entreprenører kan det for eksempel være lurt å avklare hvem som er ansvarlig for hva. Dermed kan man se på det å investere i en advokats hjelp som en slags forsikring.

Ulike byggesaker kan være angående reguleringsplaner, konsekvensutredning, klagesaker, dispensasjoner eller vei, vann og avløp.

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg