Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i forbrukerrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen forbrukerrett

Få hjelp av en advokat – forbrukerrett

I Norge har vi gode forbrukerrettigheter, og flere lover som beskytter oss som forbruker ved kjøp av varer og tjenester.

Når det kommer til angrerett for forbrukeren, gjelder den utenfor fysiske utsalgssteder, slik som netthandel, telefonsalg og dørsalg. 

Handler du i fysiske butikker er det butikkenes egne bytteregler som gjelder. I Norge har du heldigvis generelt sterke rettigheter som forbruker. Derfor har du blant annet butikker med eksempel åpent kjøp i 30 dager.

Ofte er det ganske så uproblematisk å rydde opp i slike handler. Men skulle du oppdage feil eller mangler på en vare eller tjeneste av større verdi, kan det være langt flere penger på spill.

Det er kanskje ikke så lett å vite hvilke rettigheter og plikter man har både som forbruker og selger, og da kan en advokat være god å ha.

Forbrukerkjøpsloven – mangler og feil

Det er ikke alltid så lett å vite om man som forbruker har krav til å klage ved kjøp av varer. Hva vil det si at varen har vanlig god kvalitet, eller at tjenesten er utført etter vesentlig lengre tid enn avtalt?

En definisjon er at varen lider av mangel om den ikke er i tråd med det du har blitt opplyst om med kjøpet, eller hva som kan ventes i henhold til lov.

Dersom det foreligger tilfelle hvor du har fortalt selgeren at du skal bruke tingen til noe spesielt. Da kan det være en mangel om varen ikke fungerer til det du har opplyst om.

Er det snakk om større kjøp, bør du alltid ha så mye du kan skriftlig. Husk også at avtalen ikke kan inneholde dårligere vilkår enn de som er i lovverket til enhver tid.

Det er viktig at du sier fra til selgeren så fort som mulig, og at du går frem på en saklig måte. Ved mangler kan du kreve å få mangelen rettet, eller kreve erstatning i form av ny vare.

I noen tilfeller kan man også å få hevet kjøpet og få pengene tilbake, eller holde tilbake betaling.

Forbrukerrettigheter i Norge

En privatperson som kjøper noe har flere rettigheter regulert av lovverket enn en som selger noe.

Det finnes flere lovverk som regulerer kjøp for forbruker, og en avtale kan aldri ha dårligere vilkår enn hva lovverket til enhver tid sier. 

I tillegg til avtalerett og kontraktsrett, er kjøperen beskyttet av en rekke lover som du kan se under med sine respektive lenker til Lovdata.no:

Er du næringsdrivende eller handler på vegne av et foretak gjelder andre regler. Samme hvis salget skjer mellom to privatpersoner.

Forbrukerrett – lov om håndverkertjenester

Kjøp av tjenester er også innenfor forbrukerrett, er det viktig å merke seg at håndverkertjenestelova kun gjelder når man benytter profesjonelle aktører.

Med tjenester menes arbeid på ting eller fast eiendom, men ikke oppføring av nye bygg. Da gjelder bustadsoppføringslova.

Det vil si at om du betaler en privatperson for å få pusse opp hjemme hos deg, vil du ikke ha de samme rettighetene for erstatning som ved kjøp hos et håndverkerfirma.

Faktisk kan du miste retten til å få utbetalt forsikringspenger om tjenesten blir vesentlig forfeilet ved bruk av privatpersoner til arbeid på ting.

Handler du tjenester av næringsdrivende gjelder i stor grad de samme plikter og rettigheter som i forbrukerkjøpsloven, men noe annerledes.

Klagefristen på en tjeneste er vanligvis to år, men kan være opp til og med fem år om den er forventet å vare vesentlig lenger.

Kjøpsloven – næringsdrivende

For næringsdrivende som kjøper er det ikke forbrukerkjøpsloven som gjelder, men hva som står i kjøpsloven. Men man står friere til å avtale seg vekk fra bestemmelsene i kjøpsloven.

Dermed er det ekstra viktig å ha en god avtale, og sette seg godt inn i denne. Er det noe som ikke er med i avtalen, så blir det regulert av kjøpsloven.

Dersom selger er næringsdrivende som selger til privatpersoner, er man nødt til å forholde seg til plikter i forbrukerkjøpsloven. Slik at forbrukernes rettigheter blir bevart.

Det gjelder altså å levere rett produkt til rett tid, og unngå misforståelser rundt dette. Derfor er en skriftlig kontrakt ideelt både for kjøper og selger, slik at man vet hva man kan forvente seg. 

Da vil man kunne vise til det ved konflikt, og ha et klarere bilde av rettigheter og plikter.

Trenger du advokat innen kjøpsrett?

De fleste kjøp vi gjør er neppe gunstig å anskaffe advokat i forbrukerrett for. Men så fort det blir snakk om større summer, kan det lønne seg. For eksempel over 20-30.000 kroner.

Da snakker vi gjerne om bilkjøp, huskjøp, håndverkerkjøp med mer. I mange tilfeller kan du få dekket kostnadene ved advokat via innboforsikringen din. Når en advokat vurderer saken din kan du spørre om hjelp til dette.

En advokat innen forbrukerrett har god kjennskap med både utenomrettslige løsninger, ulike tvisteutvalg og helt opp til behandling i domstol.

Når man kjøper av en privatperson er rettigheter og plikter regulert av kjøpsloven, men handler dere med kontrakt, vil den være gjeldende etter hva dere har avtalt.

Dermed er skriftlig avtale, og lese gjennom denne grundig, en god forebygging mot konflikt. Selger blant annet ikke påberope seg uvitenhet angående varens stand.

Les deg gjerne opp på lovverket, slik at du ikke ender opp med en avtale som er dårligere enn standarden. Gjelder det større beløp kan det være gunstig å få en advokat til å sette opp avtalen mellom dere.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg