Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema

Finn advokat innen forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Har du noen gang lurt på hva forvaltningsrett egentlig er? Da burde du fortsette å lese. Det kan være lurt å kjenne til en del begreper innenfor jussen, da blir det nemlig lettere å vite akkurat hva man kan få hjelp til – og hvordan.

Vi forteller deg også hvordan du kan bruke vår tjeneste til å enkelt komme i kontakt med ulike advokater og motta uforpliktende tilbud.

Forvaltningsrett kan for mange virke som et tungt og vanskelig ord. Heldigvis finnes det mennesker som frivillig velger å høre dette ordet daglig. De jobber med forvaltningsrett og hjelper mange med å med å komme i mål sine saker. Uansett problem eller utfordring, en advokat elsker å gruble på slike ting.

Hva er forvaltningsrett

Forvaltningsrett regulerer alle sidene ved offentlig virksomhet. Det dreier seg altså om rettsreglene rundt offentlig forvaltning. Offentlige virksomheter bruker ofte advokater for å få hjelp til prosessen – slik at alt går riktig for seg. Forvaltningsretten er en del av «offentlig rett». Statsrett, strafferett og prosessrett er andre avdelinger som ligger under offentlig rett.  Det blir kanskje litt lettere å forholde seg til temaet når man forstår hva slags hovedregler som finnes innenfor forvaltningsretten. Hovedreglene er blant annet utredningsplikt, innsynsrett, taushetsplikt, begrunnelsesplikt, klagrett og habilitetsregler.

Legalitetsprinsippet

I jussen finnes en del prinsipper, legalitetsprinsippet er et av disse. Ifølge jusinfo.no er dette en overordnet rettsregel som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for det i formell lov.

Hjemmel er kanskje for mange et nytt og vanskelig ord det er vanskelig å forholde seg til. I juridisk sammenheng blir dette ordet brukt mye. Ordet kan ha to forskjellige betydninger. Enten dreier det seg om at man låner eller leier noe – altså at man eier noe eller på en annen lovlig måte kan bruke stedet/boligen/tingen og så videre. Hjemmel brukes også når det er snakk om kravet til rettsgrunnlag for en handling eller beslutning. Du har trolig hørt begrepet «hjemmel i lov» før.

Ulike typer forvaltningsrett

Det finnes mange grener under forvaltningsretten. Disse kan ha spesielle regler. Eksempler på dette er helserett og sosialrett. En advokat som har spesialisert seg på forvaltningsrett og driver med dette til daglig, vil kunne hjelpe til med alle spørsmål og problemstillinger innenfor forvaltningsretten.

Det vil si at selv om det er små grener, eller et lite tema innenfor forvaltningretten, kan man likevel få hjelp fra en jurist/advokat.

Ugyldighet forvaltningsrett

Det hender at ulike vedtak blir kjent ugyldig, dersom det foreligger feil eller mangler. Når vedtak blir kjent ugyldig er det snakk om enten innholdsmangler eller tilblivelsesmangler. Det er altså noe galt med selve forvaltningen og uriktige avgjørelser har blitt tatt.

Lex superior-prinsippet

Har du hørt om Lex superior-prinsippet? Dette prinsippet dreier seg om at dersom det finnes/dukker opp lover som motstrider hverandre og disse blir et problem for en gitt sak, finnes det en rangordning for lover og regler. Da blir det altså slik at regelen av høyeste rang vil gjelde.

Forvaltningsskjønn

I forvaltningsretten dreier det seg stort sett om ulike saksforhold og en god del søkeprosesser. Det finnes en hel del lover og bestemmelser rundt dette. Likevel er det slik at forvaltningsretten også inneholder en del bestemmelser som gir forvaltningen rom til å velge selv. Det er her skjønn kommer inn i bildet. Ifølge Wikipedia er det slik at forvaltningskjønnet i hovedsak begrunnes ut fra det politiske perspektivet.

Maktfordeling

Det kan hende du har hørt at forvaltningsrett til en viss grad dreier seg om maktfordeling. Det er viktig å vite om forvaltningsretten nettopp fordi man skal vite om sine muligheter og rettigheter. Man skal vite at man kan få hjelp, selv om det er det offentlige man skal kjempe mot. Det er også viktig for det offentlige at det finnes regler de skal forholde seg til.

Advokater vet at systemet ikke alltid er feilfritt og står derfor klare til å hjelpe personer som har en utfordring eller et problem.

Dette trenger du å vite om advokater

Heldigvis finnes det mange advokater som kan ekstremt mye om både forvaltningsrett og offentlighet. Det er disse man tar kontakt med dersom man en dag skulle trenge noe hjelp på området. De har hatt mange kunder og hjulpet til med veldig mange forskjellige situasjoner. Det er denne erfaringen som gjør at de stadig kan hjelpe flere og flere.

Advokatene hjelper gjerne til når det kommer til saker som dreier seg om for eksempel en borger og det offentlige. Temaene kan være ulike, men det dreier seg som rettsregler.

Mange har en klage å komme med. Da er det advokaten som hjelper til med denne klagerunden. Man trenger en som kan faget dersom man skal begi seg ut på dette. Det kan også hende at saken går videre/lenger, da er det helt nødvendig å ha en som kjenner til hele prosessen og alle reglene.

Selv om mange av advokatene har hatt flest saker der de har representert det private mot det offentlige, vil de aller fleste også påta seg oppdrag for kommuner og annen offentlig virksomhet. De kan selvfølgelig faget i sin helhet, og hjelper til der det er behov for det. Det viktigste for dem, er at kunden blir fornøyd.

Hjelp fra advokat

Noen synes det nesten kan være litt skummelt å skulle dra til advokat. Man ser kanskje for seg «skumle menn» i dress – slik vi har sett på film. Advokater er mennesker som vil hjelpe. Det er mennesker som kan ekstremt mye om sitt felt og som brenner for å bruke lover og regler til å komme frem til noe. De strekker seg langt for at kundene skal oppnå det de ønsker. De bruker mye tid på å forstå en sak og de leser seg godt opp på alt nødvendig materiell. Du kan være sikker på at du får en god støttespiller om du velger å gå til advokat – du vil bli hørt og du vil bli tatt på alvor.

Pris på advokat

Det er veldig vanskelig å si noe om pris. Dette varierer mye fra advokat til advokat, firma til firma. Det kommer selvfølgelig også an på hvor mange timer med hjelp du faktisk trenger. Det kan hende det dreier seg om få timer i første omgang – at dere bare skal kartlegge noe. Det kan også hende du er en av dem som bare trenger noen få og gode råd. Andre trenger en advokat over lengre tid og i mange timer. Husk på at noen har mulighet til å få fri rettshjelp, dette kan det være lurt å sjekke opp på forhånd.

Prøv tjenesten vår

Dersom du har bestemt deg for at du gjerne vil ha en god del råd fra en jurist eller kanskje skikkelig advokathjelp, da burde du bruke vår tjeneste. Vi gjør det veldig enkelt å sammenligne ulike tilbud, slik at du er sikker på at du ender opp med det som er aller best. Det er utrolig dumt å betale for mye, derfor er vi nøye på at du skal kunne se hva som er billigst. Når det er sagt kan det også være lurt å ta en titt på tilbudet i sin helhet. Vær sikker på at du får akkurat det du ber om, og at du kommer i mål.

Fyll ut ett skjema

Dette er mye enklere enn å selv skulle finne en advokat. Du slipper hele den slitsomme prosessen – den er det vi som tar oss av. Det du skal gjøre er å fylle ut et skjema. Deretter går egentlig det meste helt av seg selv. Så kan du snart i fred og ro få bestemme deg for hvem som skal få ta din sak, løse ditt problem, eller gi deg gode råd.

Det du kan være helt sikker på er at det finnes ekstremt mange advokater der ute som ønsker å hjelpe akkurat deg. Uansett hvor du bor eller befinner deg, sitter det en i nærheten som vil ta oppdraget ditt. Mest sannsynlig er det slik at samtlige jurister drømmer om å ha deg som kunde – det kan derfor hende de ønsker å konkurrere om å få deg. Derfor er det genialt også for dem, at du tar kontakt via dette skjemaet. Det er med andre ord en genial løsning for alle parter.

Få tilbud fra flere

Du vil få svar i løpet av kort tid. Vi håper at du finner den tjenesten du var på jakt etter og at du får den hjelpen du ønsket. Dersom du bare ønsket å vite litt mer om temaet, håper vi du nå har større forståelse av hva forvaltningsrett er. Slike er ord er ikke alltid så enkle for oss «vanlige» mennesker å forstå, derfor er det utrolig ålreit at det finnes advokater som driver med dette hver eneste dag. De er våre eksperter!

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.