Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i skatterett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen skatterett

Få hjelp av en advokat – skatterett

Skatterett er et omfattende felt med mange gråsoner og hyppige endringer. Dermed blir det altfor lett å trå feil. Dessverre kan det få store økonomiske konsekvenser.

Skatterettsadvokater bistår både bedrifter og privatpersoner. 

Det kan være snakk om å klage på vedtak, tvister eller skatte- og avgiftsspørsmål. Konsekvenser av transaksjoner er også vesentlig. 

Slik som skatt og merverdiavgift ved kjøp og salg. Fisjon og fusjoner, eller salg av virksomhet. 

En skatterettsadvokat vil gjerne ha jobbet tett med regnskapsførere og ha god forståelse for forretningspraksis og reglene om skattlegging.

Det er mange lover og regler om emnet, og det er som sagt ofte endringer og justeringer.

Først og fremst finner man de viktigste regler for skatterett i merverdiavgiftsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, og andre lover som omfatter avgifter, blant annet tolloven.

Advokat – skatt

Det kan være lurt å rådføre seg med advokater før transaksjoner for å se på de skattemessige konsekvensene.

Men det er ikke bare gunstig med tanke på å unngå konsekvensene ved å betale mindre enn man må.

At man lovlig tilpasser seg de reglene som finnes for å minimere skattebelastningen, kalles skatteplanlegging. Slik kan en advokat hjelpe deg med å øke lønnsomheten.

Andre ting en skatteadvokat kan hjelpe deg med er ting som:

 • Rådgivning og hjelp rund skatteoppgjør, skatteplanlegging, skattemelding.
 • Skattebetaling, bedriftsbeskatning, moms og minstefradrag i enten norsk og utenlandsk virksomhet, eller begge deler.
 • Spørsmål rundt restskatt, tilleggsskatt, toppskatt eiendomsskatt og gevinstbeskatning ved salg av bolig.
 • Konsekvenser rundt ulike transaksjoner, slik som salg og arv.
 • Regler om fradrag, herunder særfradrag.
 • Reiseregninger og naturalytelser.
 • Bokettersyn – da er det lurt å bruke advokat fra du får varsel.
 • Klagerett på vedtak.
 • Bistå ved søksmål.
 • Arv og generasjonsskifte.
 • M.m.

Med andre ord kan det fort hende at en advokat med omfattende erfaring på feltet kan legge merke til ting du selv ikke var klar over.

Internasjonal skatterett – advokat

Den norske skatteretten preges stadig av internasjonalisering. Ny teknologi og endringer i verdensøkonomien gjør skatt og avgift mer komplisert i både nasjonale og internasjonale skatterettslige problemstillinger.

Har man flere ulike inntekter, i flere land, blir ting fort komplisert. Det gjelder også for de som eier fast eiendom i utlandet.

Med både norske og internasjonale lovverk å holde seg oppdatert på, er det enda viktigere å få hjelp av fagkyndige.

Det gjelder å holde tungen rett i munnen, både så man ikke betaler mindre enn det som er fastsatt, men også ikke mer enn man må. Det kan gå direkte utover lønnsomheten i bedriften, og videre vekst.

For arbeid på tvers av landegrensene må man altså i tillegg holde seg oppdatert på de konstante endringene som skje i skatterettslige og skattepolitiske landskapet.

Klage på vedtak og videre bistand til skattetvister

Hvis du er uenig i vedtak som er blitt gjort, kan du klage til myndighetene. Det er viktig at det begrunnes nøyaktig hvorfor du klager. Klagefristen er 6 uker.

Det kan for eksempel være vedtak som tvangsmulkt, tilleggsskatt eller myndighetsfastsetting.

En advokat kan hjelpe deg med utfylling av klage. Skulle det bli tvist, vil du også ha nytte av juridisk bistand.

I visse tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp. Det vil si at staten betaler utgiftene du har med advokat. Dette kan advokaten hjelpe deg med når de vurderer saken din.

Ønsker du å få saken din vurdert av flere advokater samtidig? Da kan du beskrive saken din her. Deretter sender vi den videre til flere aktører, som vil ta kontakt med deg.

Da kan du velge den advokaten som passer deg best.


 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg