Eiendomsmegler
5 min lesetid
Sist oppdatert: 16 mai 2024

Omkostninger ved kjøp av bolig

Omkostninger er kostnader som kommer i tillegg til kjøpesummen. Som regel vil både kjøper og selger måtte betale omkostninger. Her vil vi forsøke å gi deg en oversikt over hvilke omkostninger du kan forvente deg ved kjøp av bolig.
Hus nokler papir kalkulator boligkjop
Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen ved kjøp av bolig.

Når du skal kjøpe bolig er det viktig å ta betrakning av totalprisen som er opplyst i boligens salgsoppgave. Uavhengig av hva boligen tilslutt blir solgt for, må du regne med å måtte betale omkostninger. Dette legges oppå kjøpssummen. 

Dette er omkostninger du kan forvente deg å måtte betale i tillegg til kjøpesummen ved boligkjøp: 

 1. Tinglysningsgebyr – Rundt 585 kroner for selveierbolig og 480 kr til borettslag. 

 2. Eierskiftegebyr – Varierer fra borettslag til borettslag. Denne utgiften betaler du kun ved kjøp av andel eller aksjeleilighet. 

 3. Dokumentavgift – 2,5 % av kjøpesummen. Denne utgiften slipper du ved kjøp av andelsboliger - da betaler du isteden eierskiftegebyr. 

Tinglysningsloven § 12 beskytter eiendomsretten, tinglysning er offentlig registrering av blant annet eiendomsoverdragelser og fast eiendom. Utrykket har sin opprinnelse tilbake til vikingtiden, viktige avtaler ble kunngjort på tinget. 

Det skal alltid betales et gebyr for hvert dokument som sendes til tinglysning.

Omkostninger ved kjøp av bolig – En oversikt

Omkostningene ved boligkjøp er kostnader som kommer i tillegg til kjøpesummen. Som regel pådras både kjøper og selger omkostninger ved overdragelse av faste eiendommer og leiligheter. Hovedregelen er at selger bærer alle omkostninger med å klargjøre eiendommen for salg og kjøperen bærer de andre kostnadene. 

Disse omkostningene kan du forvente deg ved boligkjøp av fast eiendom inkl. selveierleiligheter:

 1. Dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen

 2. Tinglysningsgebyr – Tinglyse i grunnboken at boligen har skiftet eier. 

 3. Pantedokument – Gebyr for tinglysing av pantedokument. 

 4. Grunnboksutskrift – Gebyr for panteattest/ grunnboksutskrift.

 5. Eventuelle kostnader ved konsesjonsbehandling

Omkostninger ved kjøp av borettslagsandeler, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter:

 1. Eierskiftegebyr – Registreringsgebyr: registreres i grunnboken at andelen har skiftet eier.

 2. Panteattest/ grunnboksutskrift – Gebyr for innsending av attesten.

 3. Registrere pantedokument – Gebyr for registrering av pantedokument, 

Når du kjøper en selveierbolig må du betale dokumentavgift til staten. Den er på 2,5 prosent av kjøpesummen. Denne avgiften finnes i de fleste land. Sjekk ut her hva du må betale i dokumentavgift for din nye bolig

I tillegg kommer eventuelle kostnader ved bruk av eiendomsmegler. I noen tilfeller kan det være kjøper som har gitt megler oppdraget og må gjøre opp til megler, men dette er ganske uvanlig og sees på som en unntakssituasjon. 

Uansett om du skal kjøpe eller selge bolig kan det være interessant å få innsikt i boligprisene i markedet. Dette kan du sjekke ved å se på hva boligene i området, du er interessert i å kjøpe eller selge, ble solgt for. 

Finn din eiendomsmegler
Det koster ingenting å be om tilbud – sjekk hvor mye du kan spare på valg av riktig eiendomsmegler.
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Hva er omkostninger ved kjøp av bolig 

Det er ganske likt hva du betaler i omkostninger som kjøper av bolig, også i borettslag. Den eneste forskjellen er at du som selveier må betale dokumentavgift på 2,5 % til staten. I noen kommuner kommer eiendomsskatten i tillegg. I Norge er det 320 kommuner som har eiendomsskatt i 2022. 

Hva er dokumentavgift?

Dokumentavgift er en avgift som beviser at du eier den nye boligen, det er en avgift som betales for å overføre eiendommen til deg som ny eier. Størrelsen er på 2,5 prosent av kjøpesummen som fastsettes ut i fra eiendommens markedsverdi. 

Det frarådes å ikke betale tinglysningen av dokumentet da du ikke får rettsvern på at handelen er gjennomført. Det er som regel eiendomsutviklere som ikke betaler tinglysningsgebyr, de ber da vanligvis om et blanco-skjøte

Hva er fellesgjeld?

Det er viktig å sjekke fellesgjelden til for eksempel leiligheten eller rekkehuset du vurderer å kjøpe. Fellesgjelden kommer som et tillegg på den reelle kjøpesummen til boligen. Er kjøpesummen 1,5 mill og fellesgjelden 2 mill er den reelle kjøpesummen 3,5 mill. Banken vil alltid regne inn fellesgjelden i lånerammen. 

Fellesgjeld også kalt felleslån er lånet borettslaget har tatt opp for å bygge, vedlikeholde eller forbedre boligene. Fellesgjelden er altså sameiets totale gjeld. Selveierleiligheter kan også ha fellesgjeld samtidig som du må betale dokumentavgift. 

Hva inkluderes i felleskostnadene?

 1. Vaktmester

 2. Husforsikring (Husk at du må dekke innboforsikring selv). 

 3. Strøm til fellesrom 

 4. Offentlige avgifter

 5. Kabel-TV/ Internett

 6. Vedlikehold og drift

 7. Fellesgjeld

De månedlige felleskostnadene dekker som regel de 7 tingene som er listet opp over. 

Husk at det påløper omkostninger ved kjøp av bolig. Du må derfor ta høyde for dette med tanke på hvor mye du skal by og hvor mye du kan låne.

Kostnader i forbindelse med boligkjøp

Ta hensyn til omkostningene ved kjøp av bolig. Det er få banker som lar deg ta opp et tilleggslån for å dekke omkostningene. Du bør derfor alltid regne med omkostninger og ta fellesgjelden i betraktning når du skal sende inn en boliglånssøknad til banken din. 

Er omkostninger inkludert i boliglån? Nei, omkostninger er ikke inkludert i boliglånet. I utgangspunktet skal egenkapitalen din dekke omkostninger. Når du byr på en bolig er heller ikke omkostningene inkludert i budet. 

Gjennomsiktig sparegris med en busk som ser ut som et hus inni.

Hvilke omkostninger må du regne ved salg av eiendom?

Hvilke omkostninger må du regne med dersom du skal selge boligen din? Hovedregelen er at selger bærer alle kostnader som innebærer å klargjøre boligen for salg.

Omkostninger ved salg av bolig: 

 1. Sikringsobligasjon – Et midlertidig pantedokument som tinglyses på en solgt eiendom. 

 2. Gebyr til borettslaget/ sameiet – arbeid med eierskiftet og eventuell godkjenning av ny kjøper

 3. Kostnader til oppmålingsforretning (kartlegging av eiendomsgrenser og rettigheter) og matrikkelføring – Kun for selveierboliger. 

 4. Kostnader i forbindelse ved bruk av eiendomsmegler

 5. Andre kostnader i forbindelse med salg – Takst, boligsalgsrapport, markedsføring og innhenting av informasjon fra kommunen.

Matrikkelen er det offentlige registeret over fast eiendom, adresser, eiendomsgrenser og bygninger i Norge.

Skal du kjøpe, selge eller lurer du bare på hva boligen din er verdt?

Den største materialistiske verdien vi eier er boligen vår. Eiendomsverdien har derfor en del å si for økonomien vår. Kan vi låne mer på boliglånet? Hva med formuesskatten? Og hva kan vi få boligen solgt for?

Det kan være lurt å vite hva verdien på boligen din er. Kanskje du har fått en større sikkerhet i boligen om boligen din har steget i verdi. Ved å foreta en verdivurdering kan du kanskje reforhandle boliglånet hos banken din og få lavere rente på lånet, eller selge og flytte nærmere drømmen din. 

Du kan spare penger på å velge riktig eiendomsmegler
Når du bruker Tjenestetorgets skjema får du tilbud fra eiendomsmeglere som konkurrerer om deg som kunde – dermed får du en bedre avtale ved hjelp av vårt skjema enn om du hadde oppsøkt en eiendomsmegler selv.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Du kan spare penger på å velge riktig eiendomsmegler
Når du bruker Tjenestetorgets skjema får du tilbud fra eiendomsmeglere som konkurrerer om deg som kunde – dermed får du en bedre avtale ved hjelp av vårt skjema enn om du hadde oppsøkt en eiendomsmegler selv.