Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Innboforsikring kalkulator

En innboforsikring forsikrer personlige eiendeler om det blir stjålet, utsatt for vannskade, brann og mye mer.

Få billigere forsikring på 1–2–3:
Velg hvilke type forsikringer du ønsker å motta tilbud på.
Sammenlign og finn det beste tilbudet.
Velg om du ønsker å akseptere tilbudet du mottar eller ikke, helt gratis og uforpliktende.

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Innboforsikring kalkulator

De fleste som leier eller eier en egen bolig bør forsikre innboet sitt. Det gjelder også deg som bor i et boretts- eller sameielag. Ikke bare gir det en god følelse å vite at eiendelene dine er forsikret. Ofte er også verdien på innboet ditt høyere enn du tror. 

Det er imidlertid ikke alltid like lett å vite hvor mye man skal forsikre innboet sitt for. En ting er at du kan risikere å betale for mye for forsikringen din hvis du feilberegner verdien. Kanskje enda verre er det å oppdage at du er underforsikret når ulykken først har vært ute. 

Heldigvis finnes det verktøy som gjøre jobben enklere. Vi skal i det følgende se hvordan du kan finne riktig forsikringssum ved hjelp av en innbokalkulator. 

Før vi gir oss i kast med det, vil imidlertid noen generelle betraktninger om denne forsikringstypen være på sin plass.

Hva dekker innboforsikring?

Du vil fort oppdage at innboforsikringer gjerne tilbys i to varianter: En grunnleggende og en mer omfattende. Nøyaktig hva disse to variantene heter, varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Men navn som “Innbo basis” og “Innbo best” (DNB) eller “Innbo” og “Innbo Pluss” (Gjensidige) er vanlig.

De mest grunnleggende variantene har til felles at de dekker tyveri og skade. Det betyr at du får igjen på forsikringen hvis TV-en blir stjålet eller sofaen blir ødelagt av en vannlekkasje. Det er også vanlig at dette innbefatter naturskader som flom, jordskred og lignende. 

Forsikringen gjelder først og fremst ting som tilhører, men ikke er fastmontert i boligen din. Kort fortalt alt som er naturlig å ta med seg i et flyttelass. Forsikringen gjelder også visse ting som ikke nødvendigvis passer beskrivelsen “tilhører boligen”. Det kan for eksempel dreie seg om vesker eller sykler. 

De mer omfattende variantene inkluderer gjerne ting som ID-tyveri, uhellskader, dobbelboligforsikring og mobilforsikring i tillegg til det andre. Her vil det naturligvis være variasjoner fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det er derfor viktig at du tenker nøye gjennom hva som er viktigst for deg før du treffer en beslutning. 

Trenger jeg innboforsikring?

Som vi var inne på innledningsvis er forsikring for innbo noe de aller fleste som eier eller leier egen bolig bør vurdere. Det finnes imidlertid unntak, hvorav det kanskje mest åpenbare er studenter. 

Det er nemlig slik at selv om du flytter for deg selv, kan innboet ditt dekkes av dine foreldres forsikring. Forutsetningen er at du ikke har endret bostedsadressen din i Folkeregisteret. Dette gjelder uansett om du bor på hybel eller i leilighet eller kollektiv. 

Som nyutflyttet student har man den første perioden kanskje heller ikke verdier nok til å rettferdiggjøre en forsikring. Det endrer seg imidlertid gjerne fort. Når tiden er inne og du ønsker  forsikring, er det greit å vite at det finnes forsikringer for unge. 

Innbokalkulator - Finn den beste forsikringen

For å finne den nøyaktige verdien av innboet ditt, må du få en verdiangivelse på hver eneste gjenstand du eier. Det er en mer tid- og energikrevende jobb enn de fleste er villig til å utføre. 

Heldigvis finnes det verktøy som kan beregne verdien av innboet ditt nesten like godt – bare mye raskere!

Innbokalkulator er noe flere forsikringselskaper og nettjenester tilbyr. Hvordan en innbokalkulator er bygd opp kan variere, men de fleste beregner verdien ut fra samme eller liknende informasjon. Det er spesielt tre spørsmål som går igjen.

Det første kalkulatoren gjerne ber om å få vite, er hvor mange rom det er i boligen din. Merk deg at rom over en viss størrelse gjerne regnes som to rom. 

Det neste punktet er gjerne antall personer i husstanden. Her vil også enkelte vite hvor mange av disse som er barn. 

Til slutt er det vanlig å be om standarden på boligen. Denne oppgis gjerne i kategorier som “lav”, “middels” og “høy” med en varierende grad av nyanser. 

Når all informasjonen er fylt inn og lest over, vil du få en veiledende verdiberegning på innboet ditt. 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.