cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på Innboforsikring-kalkulator

Sammenlign tilbud på Innboforsikring-kalkulator. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Innboforsikring-kalkulator

De fleste som leier eller eier en egen bolig bør forsikre innboet sitt. Det gjelder også deg som bor i et boretts- eller sameielag. 

Ikke bare gir det en god følelse å vite at eiendelene dine er forsikret. Ofte er også verdien på innboet ditt høyere enn du tror. 

Det er imidlertid ikke alltid like lett å vite hvor mye man bør forsikre innboet for. Det første er at du kan risikere å betale for mye i forsikringspremie for innboforsikringen din hvis du feilberegner verdien og setter for høy forsikringssum. 

Kanskje enda verre er det å oppdage at du har for lav forsikringssum når ulykken først har vært ute. 

Det finnes heldigvis innbokalkulator som kan gi deg en pekepinn på verdiene du har. 

Få hjelp uten innbokalkulator?

Mange kan syns det er kjedelig å skaffe seg en oppdatert oversikt over verdien på innboet sitt.

Men hvis du trenger hjelp til å velge innbosum uten kalkulatorer, kan du enkelt motta tilbud fra flere forsikringsselskap samtidig. Vårt skjema er enkelt, og vi sender det til flere selskaper for deg.

Dermed sparer du tid, og blir bedre oppdatert på markedet. Da kan du forhøre deg om passende forsikringssum og få et konkret tilbud. Enten du ønsker en standard eller utvidet dekning.

Husk også at hvis du ber om tilbud på flere forsikringer, er det mulig å få rabatt. Dermed kan du spare mer på å gå gjennom flere av forsikringene dine.

Hva dekker innboforsikring?

Innboforsikringen tilbys gjerne i to varianter. En standard og en utvidet. Nøyaktig hva disse to variantene heter, varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. 

Men navn som «Innbo basis» og «Innbo best» eller «Innbo» og «Innbo Pluss» er navn du kan støte på. Det er lurt å sjekke hva som faktisk er dekket når du sammenligner.

Det som regnes som standard har til felles at de dekker tyveri, brann og vannskade. Det betyr at du får igjen på forsikringen hvis TV-en blir stjålet eller sofaen blir ødelagt av en vannlekkasje

Det er også vanlig at dette innbefatter naturskader som flom, jordskred og lignende. 

Forsikringen gjelder først og fremst ting som tilhører, men ikke er fastmontert i boligen din. 

Innboforsikringen gjelder også visse ting som ikke nødvendigvis passer beskrivelsen «tilhører boligen». Det kan for eksempel dreie seg om vesker eller sykler, men det er krav om at de finner seg på forsikringsstedet når ulykken inntreffer.

De mer omfattende variantene inkluderer gjerne ting som ID-tyveri, uhellskader, dobbel boligforsikring og mobilforsikring i tillegg til det som standarden dekker. Her vil det naturligvis være variasjoner mellom ulike selskaper. 

Det er derfor viktig at du tenker nøye gjennom hva som er viktigst for deg før du tar et valg. Innbokalkulatoren som finnes noen steder, kan hjelpe deg med å finne forsikringssum.

Innboforsikring - hvor mye?

Hvor mye innboforsikring trenger jeg? Som vi var inne på innledningsvis er forsikring for innbo noe de aller fleste som eier eller leier egen bolig bør vurdere. 

Det finnes imidlertid unntak, hvorav det kanskje mest åpenbare er studenter. Det er nemlig slik at selv om du flytter for deg selv, kan innboet ditt dekkes av dine foreldres forsikring. 

Forutsetningen er at du ikke har endret bostedsadressen din i Folkeregisteret. Dette gjelder uansett om du bor på hybel eller i leilighet eller kollektiv.

Men har du adresse der du bor, kan du tenke på hva du har av verdier. En ting er løsøre med stor verdi, slik som PC, annet elektronisk utstyr eller smykker. Det finnes kalkulatorer til dette.

Men hvor mye koster det for eksempel å fylle et garderobeskap igjen etter en brann? Dessuten kan du ha behov for midlertidig bosted om boligen er ubeboelig, eller rettshjelp. Dette er ting som kan dekkes av innboforsikringen.

Som nyutflyttet student har man den første perioden kanskje heller ikke verdier nok til å rettferdiggjøre en forsikring. 

Det endrer seg imidlertid gjerne fort. Når tiden er inne og du ønsker forsikring, er det greit å vite at det finnes forsikringer for unge. Her har selskapene gjerne gjort jobben med å beregne passende forsikringssum for unge mennesker.

Innboforsikring - vanlig sum

For å finne innboforsikring-sum kan det være greit å bruke en innbokalkulator. For hva som er standard forsikringssum varierer nok ut fra livssituasjonen din.

Der kan innbokalkulatoren gi deg et estimat på hva du har av verdier i boligens rom. Men man gjør jo innkjøp hele tiden, så det kan være greit å sørge for at forsikringen blir oppdatert gjennom livet.

Det beste for å finne hva som er en vanlig sum for forsikring, kan være å spørre noen med erfaring. I de fleste tilfeller vil forsikringsselskapene sitte på kunnskap nok til å gi deg et veiledende svar.

Innbokalkulator - innboforsikring beløp

For å finne den nøyaktig verdsettelse av innbo, må du få en verdiangivelse på hver eneste gjenstand du eier. Det er en mer tid- og energikrevende jobb enn de fleste er villig til å utføre. 

Heldigvis kan kalkulatoren som finnes på ulike sider, hjelpe deg med å finne verdi, innbo og løsøre. 

Innbokalkulator er noe flere forsikringselskaper og nettjenester tilbyr. Hvordan en innbo-kalkulator er bygd opp kan variere, men de fleste beregner verdien ut fra samme eller liknende informasjon. 

Det er spesielt tre spørsmål som går igjen når du skal forsikre innboet. Det første kalkulatoren gjerne ber om å få vite, er antall rom det er i boligen din. Merk deg at rom over en viss størrelse gjerne regnes som to rom. 

Det neste punktet er gjerne antall personer i husstanden. Her vil også enkelte vite hvor mange av disse som er barn. 

Til slutt er det vanlig å be om standarden på boligen. Denne oppgis gjerne i kategorier som «lav», «middels» og «høy» med en varierende grad av nyanser. 

Når all informasjonen er fylt inn og lest over, vil du få en veiledende verdiberegning på innboet ditt. 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer