Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Verdal

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Verdal

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Verdal så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Verdal er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Verdal?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Verdal

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Verdal

Boligmarkedet i Verdal kommune er preget av både eneboliger og leiligheter, med hovedvekt på eneboliger. De fleste eier egen bolig, men det finnes også et godt leiemarked for den som skulle trenge dette. 15,1 prosent av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Verdal har et moderat hyttemarked, med 1386 oppførte hytter.

De fleste av kommunens yrkesaktive innbygger jobber innenfor sekundærnæringer, varehandel/hotell/restaurant og helse- og sosialtjenester. Innenfor jordbruket er kornproduksjon og husdyrhold mest sentralt. Verdal kommune er en av de beste jordbrukskommunene i fylket. Industrien spiller en viktig rolle, noe som speiles i hvor mange som er sysselsatte innenfor sekundærnæringene. Man finner en moderne havn på Verdalsøra, som kan ta imot store skip. Kværner Verdal produserer oljerigger og annet til oljeindustrien. Ellers finne blant annet sagbruk, mølle, kornsilo og sementfabrikk.

I Verdal kommune finnes det ti kommunale og sju private barnehager. Kommunen har åtte barneskoler og en ungdomsskole. Verdal videregående skole tilbyr flere studieretninger. Kommunen har mange aktive lag og foreninger, slik at tilbudet av ulike fritidsaktiviteter for barn og unge er godt.

Både Nordlandsbanen og E6 går gjennom kommunen og er viktige for samferdsel. Rv 72 går veiforbindelse til Sverige.

Om Verdal

Verdal kommune finner omtrent midt i Trøndelag fylke. Per 1.kvartal 2019 hadde kommunen 14 951 innbyggere. Verdalsøra er kommunens administrative senter. I tillegg til Verdalsøra har kommunen tettstedene Lysthaugen, Trones, Forbregd/Lein og Vuku. Verdal kommunen har opplevd befolkningsvekst de siste tiårene.

Naturen i Verdal kommunen er variert, med alt i fra store leirområder til en god del fjelltopper. Kommunens høyeste topp er Løysmundhatten som ligger 1090 moh. Historisk er Verdal kjent blant annet fra Slaget på Stiklestad, og hvert år settes “Spelet om Heilag Olav” opp under Olsok. Vømmølfestivalen arrangeres hvert år i mai/juni.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.