Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Ulvik

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Ulvik

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Ulvik så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Ulvik er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Ulvik?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Ulvik

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Ulvik

I Ulvik er bosetningen konsentrert til områdene innerst av Ulvikfjorden rundt tettstedet og kommunesenteret Ulvik, samt bunnen av Osafjorden. I dag bor det 1 093 innbyggere i kommunen, der prognoser viser til en stabil, men ikke særlig økende befolkningsantall. Av boliger er det 529 eneboliger og 51 leiligheter med en eierandel på 77,5% og leieandel på 22,5%. I tillegg finner man 284 fritidsboliger i kommunen.

Antall boligomsetninger ligger lavt, med andre ord er det få boliger som blir solgt i året. Ettersom det er lite befolkningsvekst og lite innflytting til kommunen, går boligmarkedet så som så. Ulvik er en populær kommune for turister, men flere av de bosatte har arbeidsplass utenfor kommunens grenser. Dette kan være en medvirkende faktor til utpendling fra kommunen, noe som naturligvis påvirker boligmarkedet i negativ retning.

Eiendomsmegler Ulvik

Selv om det er et lite aktivt boligmarked i Ulvik, kan du får hjelp fra meglere i området rundt. Da er det viktig at du finner en megler som har gode lokalkunnskaper og en som du har god kjemi med. Dette kan nemlig har stor påvirkning for utfallet av boligsalget.

For å slippe å bruke så mye tid på å kontakte flere meglere kan du bruke vårt skjema. Da vil du bli kontaktet inne få dager av flere flinke og lokale meglere. Deretter er det bare å sammenligne og velge den beste megleren for oppdraget.

Om Ulvik

Ulvik kommune ligger på nordsiden av Eidfjorden, innerst i Hardangerfjorden. Kommunen befinner seg i Hordaland fylke, og grenser til Eidfjord, Ullensvang, Granvin, Voss, Aurland og Hol. Kommunen har kun ett tettsted og dette er Ulvik.

Innen sysselsetting er det offentlig forvaltning og tjenesteyting med næringer innen varehandel, overnattings- og servicevirksomheter som er den viktigste. Dette kommer av den store turisttrafikken i både fjorden og i fjellet.

Videre er det noe sysselsetting innen primærnæringer med jordbruksareal og husdyrhold. Ulvik er den nest viktigste fruktkommunen i Hordaland etter Ullensvang kommune. Når det gjelder industri er denne beskjeden, men det er noe innen næringsmidler og trevareproduksjon. Rundt 36% av de yrkesaktive som er bosatt i Ulvik har arbeid utenfor kommunen.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.