Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Sveio

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Sveio

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Sveio så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Sveio er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Sveio?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Sveio

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Sveio

Bosetning har vært relativt jevnt fordelt, men med en konsentrasjon i tettstedet og kommunesenteret Sveio, tettstedet Rophus og tettbebyggelsen i Førdespollen. I dag er det 17 leiligheter i boligblokk og 2377 eneboliger i kommunen, der 89,1% er selveier og resterende er leietakere. Det er også 1 234 hytter i kommunen, altså er fritidsboligmarkedet attraktivt.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger har økt over flere år, men tidvis fluktuert. Boligprisene har hatt mye svingninger fra år til år, det gjelder både for leiligheter, eneboliger, rekkehus og fritidsboliger. At boligomsetninger fluktuerer kan forklare hvorfor gjennomsnittlig kvadratmeterpris har vært varierende.

Eiendomsmegler Sveio

Har du en bolig som du skal selge i Sveio? Da er det viktig at du finner en lokalkjent megler som du har god kjemi med. Det kan nemlig ha stor betydning for utfallet av boligsalget.

For å slippe å bruke så mye tid på å kontakte de ulike meglerne er du velkommen til å bruke vårt skjema. Da vil de meglerne du velger kontakte deg inne 3 dager. Deretter er det bare å sammenligne tilbudene og velge den beste megleren til å selge din bolig i Sveio.

Om Sveio

Sveio kommune befinner seg i Hordaland fylke og ligger på halvøya mellom Bømlafjorden og Ålfjorden. I dag grenser kommunen til Haugesund, Tysvær, Stord og Bømlo. Folketallet ligger i dag på 5 721 innbyggere, mens prognoser viser til en sterk økning de neste tiårene, der det i 2040 er spådd en økning til 7 724. En av grunnene til at folketallet øker er kommunens nærhet til Haugesund.

Innen næringslivet er det først og fremst offentlig administrasjon og tjenesteyting som er de viktigste næringene i kommunen. Deretter kommer primærnæringer som utgjør 14% av sysselsetting i kommunen, og er innen jordbruk og husdyrhold med storfe, sau, svin og høns, samt noe fikse og fiskeoppdrett. Industri er beskjedent i kommunen, og hele 60% av de yrkesaktive i kommunen hadde i 2015 arbeid utenfor Sveio, der klart flest hadde arbeid i Haugesundsområdet.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.