Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Sømna

Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Eiendomsmegler Sømna

Kjente og seriøse meglere i Sømna

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse eiendomsmeglere i Sømna. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder verdivurdering for refinansiering eller salg av bolig.

Meglerfirma i Sømna
Pris på eiendomsmegler

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Sømna så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg personlighet for å finne rett megler

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Sømna er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Sømna?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Sømna

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Sømna

De fleste som er bosatt i kommunen finner man mellom Sørbotnet i vest og Brekkosen i øst. Det er to tettsteder i kommunen, Berg og kommunesenteret Vik. #Boligmarkedet i Sømna er påvirket av befolkningstallet som ligger på 2013 innbyggere per 2018. Prognoser for innbyggertallet er en svak videre nedgang, noe som naturligvis preger boligmarkedet noe.

Når det gjelder omsetning av boliger ligger dette på alt fra 1-10 stykk i året. I kommunen finner man 869 boliger der de aller fleste er selveiere (85,9%), men også en del leietakere (13%). Videre er det 156 hytter i kommunen. Flere av de som er bosatt i Sømna har arbeidsplasser utenfor kommunen i Brønnøy og i Helgelandskommunene.

Om Sømna

Sømna kommune består av halvøyen Sømna og Kvaløya, samt mange mindre øyer, holmer og skjær. I tillegg er det et mindre fastlandsområde som er en del av kommunen. Kommunen ligger i Nordland fylke og grenser mot Brønnøy, Bindal, og til fjorden Bindalsfjorden og Ursfjorden.

Av landskap er kommunen noe delt, der den østlige delen er berglendt og har sin høyeste topp (Lysingen) på 648 moh., og i sør finner man myrstrekninger. Videre er det strandflater i vest med dyrkbar jord og en del bosetning.

Innenfor næringslivet er det jordbruk som er den dominerende næringen med åker og hage til korn og grønnsaker, storfehold, hønsehold og melkekyr. I tillegg finner man fiske sør i kommunen. Det er også noe industri i kommunen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og næringsmiddelindustri.

Samt at turistnæringen om sommeren har en betydelig sysselsetting innenfor varehandel og overnattings- og serveringsvirksomheter. Til tross for dette er mange av de yrkesaktive som er bosatt i Sømna sysselsatt i andre kommuner utenfor Sømna, slik som i Brønnøy og Helgelandskommunene

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Sømna

Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg