Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Smøla

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Smøla

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Smøla så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Smøla er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Smøla?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Smøla

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Smøla

Man kan trygt si at #Boligmarkedet i Smøla er preget av eneboliger, det er kun bygget 11 leiligheter i kommunen. De aller fleste eier bolig, men det finnes et leiemarked for den som skulle trenge dette. 21,9% av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Synes du det høres fristende ut med hytte på Smøla finnes det nokså gode muligheter for dette, da det er oppført 335 hytter i kommunen.

De fleste av kommunens yrkesaktive innbyggere arbeider innenfor varehandel/hotell/restaurant, primærnæringer og sekundærnæringer. Primærnæringene utgjør omtrent 18% av arbeidsplassene i kommunen, både jordbruk og fiske er viktig. Jordbruket består stort sett av husdyrhold og dyrking av gulerøtter. Kommunen har flere fiskeoppdrettsanlegg og det drives sjøfiske i stor skala. Næringsmiddelindustrien står for en god del av arbeidsplassene i kommunen, blant annet gjennom klippfiskproduksjon. Det er bygget et vindkraftanlegg på Smøla. Omtrent 12% av de yrkesaktive i kommunen jobber utenfor Smøla.

Det ligger fire barnehager i Smøla kommune. Smøla har en barneskole og en ungdomsskole. Det ligger ikke noen videregående skole på Smøla, men man kan ta desentralisert utdanning gjennom “Studiesenteret”. Kommunen har et nokså godt tilbud av fritidsaktivteter for barn og unge.

Smøla kommune har ingen fastlandsforbindelser. Flere av øyene i kommunen er forbundet med bruer og fyllinger. Det er fergeforbindelse til Hitra og fastlandet. Det går hurtigbåt til Trondheim og Kristiansund.

Om Smøla

Smøla kommune ligger lengst nord i Møre og Romsdal, på Nordmøre. Kommunen er en øykommune og består av en hovedøy, samt 5846 mindre øyer, holmer og skjær. Smøla utgjør 1/3 av den totale kystlinjen i Møre og Romsdal. Kommunens administrative senter heter Hopen. Smøla har ikke noen tettsteder. De aller fleste av kommunens innbyggere, ca 80%, bor på den største øya “fast-Smøla”. Smøla hadde per 4.kvartal 2018 2134 innbyggere.

Er du interessert i fiske og andre maritime aktiviteter er Smøla et godt reisemål. Kommunen har økende turisme, og det er særlig om sommeren som turistene flokkes i kommunen. Man får leid rorbuer mange plasser i Smøla. Kommunen er kjent for sin store bestand av havørn, og man kan dra på havørnsafari. Fiskeværet Veiholmen var det største fiskeværet sør for Lofoten. Det ligger et dykkesenter på Veiholmen.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.