cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Skaun

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Skaun

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Skaun så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Skaun er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Skaun?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Skaun

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Skaun

I all hovedsak er boligmarkedet i Skaun kommune preget av eneboliger, men det finnes også en del leiligheter. De fleste eier egen bolig, men har du behov for å leie er det også muligheter for dette. 13,2 prosent av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Hyttemarkedet er noe begrenset, med 589 oppførte hytter.

De fleste av kommunens yrkesaktive innbyggere jobber innenfor varehandel/hotell/restaurant, sekundærnæringer og helse- og sosialtjenester. Innenfor jordbruket ligger hovedvekten på husdyrhold og kornproduksjon, gjerne i kombinasjon med skogbruk. Kommunen har et stort møllebruk, ellers finnes det industri i form av blant annet trevarebedrifter. Nesten 70 prosent av kommunens yrkesaktive innbyggere pendler ut av kommunen for å jobbe, de fleste til Trondheim.

Kommunen har sju kommunale barnehager og en privat. Det finnes fem barneskoler og en ungdomsskole. I tillegg tilbyr kommunen voksenopplæring. Flere aktive lag og foreninger gjør at tilbudet med tanke på fritidsaktiviteter for barn og unge er godt.

E39 er viktig for samferdsel i kommunen, sammen med rv. 709 og 708. Disese gir forbindelse til blant annet E6 i retning Melhus.

Om Skaun

Skaun kommune ligger omtrent midt i Trøndelag fylke. Per 1.kvartal 2019 hadde kommunen 8255 innbyggere. Kommunens administrative senter heter Børsa. I tillegg til Børsa finnes to andre tettsteder; Buvika og Eggkleiva. De fleste av kommunens innbyggere bor i eller rundt tettstedene i kommunen.

Børselva og Vigda er gode lakseelver som renner gjennom Skaun kommune. Det finnes store friluftsområder med mange fiskevann og gode turmuligheter. I kommunen finnes Mormyra naturreservat som har som hensikt å verne høgmyrene som ligger her. Ølshøgda er kommunens høyeste topp og ligger 537 moh. Pilgrimsleia til Nidarsomdommen går gjennom Skaun kommune.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.