cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Røros

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Røros

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Røros så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Røros er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Røros?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Røros

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Røros kommune

I Trøndelag fylker, på svenskegrensen, ligger Røros kommune. Per 1.kvartal 2019 hadde kommunen 5611 innbyggere. Kommunens administrative senter er Røros, som også er kommunens eneste tettsted. De fleste av kommunens innbyggere bor i eller rundt Røros. 

Røros kommune er en fjellkommune, og hele kommunen ligger jevnt over 600 moh. Storviglen er kommunens høyeste topp og ligger 1561 moh. Siden 1980 har Røros hatt status som verdensarvsted, særlig på grunn av kobberdriften som fant sted her. Johan Falkberget er en kjent forfatter fra

Røros, han skildrer gruvesamfunnet i sine bøker. Røros museum gir et godt innblikk i gruvedriftens historie. Hvert år arrangeres Rørosmartnan i kommunen. 

Boligmarkedet i Røros kommune 

Boligmarkedet i Røros kommune er i all hovedsak preget av eneboliger, det er kun bygget i overkant av 30 leiligheter her. De fleste eier egen bolig, men det finnes også et leiemarked. 14,6 prosent av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Det er et meget godt hyttemarked i Røros kommune, hele 3367 hytter er oppført. 

De fleste av kommunens yrkesaktive innbygger jobber innenfor varehandel/hotell/restaurant, sekundærnæringer og helse- og sosialtjenester. Trevareindustri og møbelindustri er dominerende, sammen med næringsmiddelindustri - for eksempel Rørosmeieriet. Turistnæringen gir mange arbeidsplasser. Jordbruket er preget av husdyrhold, og det er en god del reindrift i kommunen. 

Det finnes fem kommunale og to private barnehager i kommunen. I tillegg har kommunen en barneskole og en 1-10 skole. Røros har en egen videregående skole som tilbyr flere linjer. I Røros er det mange aktive lag og foreninger, fritidstilbudet til barn og unge er godt. 

Rv. 30 gir veiforbindelse til Trondheim, og det går jernbane til Røros. Rv. 31 gir veiforbindelse til blant annet Sverige. Røros har egen lufthavn. 

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.