Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Ringerike

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Ringerike

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Ringerike så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Ringerike er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Ringerike?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Ringerike

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Ringerike

Litt over halvparten av kommunens innbyggere sokner til Hønefoss. Selv om det i alt er åtte tettsteder i Ringerike, er det bare omkring 70 prosent som bor i tettsteder. Sammenlignet med fylket som helhet, er det 11-12 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet. Bosettingen utenom tettstedene er spesielt konsentrert til flatlandet rundt Hønefoss.

Folketallet i Ringerike har vært stabilt stigende i lang tid. Veksten ligger riktignok noe under fylkesgjennomsnittet, men trenden er klart positiv. Størsteparten av veksten de neste 20 årene forventes å tilfalle Hønefoss. Dette skyldes blant annet den planlagte Ringeriksbanen. Den skal gjøre det mulig å komme seg til og fra hovedstaden på en halvtime.

I dag har i overkant av 30 prosent av Ringerikes sysselsatte jobb i en annen kommune. Og andelen innpendlere ligger like på den andre siden av 30-tallet. Ringeriksbanen kan forventes å ikke bare gjøre noe med disse tallene, men også eiendomsmarkedet som helhet.

Eiendomsmegler Ringerike

Boligmarkedet i Ringerike er allerede i dag preget av forholdsvis god aktivitet. Benytt deg derfor gjerne av vår tjeneste for lettere å få oversikt over de beste tilbudene fra de dyktigste eiendomsmeglerne i Ringerike.

Om Ringerike

Ringerike er den nest største kommunen i Buskerud målt i folketall og den tredje største i utstrekning. Administrasjonssenteret er Hønefoss, og kommunen rommer ellers syv mindre tettsteder. Ringerike strekker seg fra nordenden av Tyrifjorden i sør til et kort stykke forbi Sperillen i nord. Kommunen er gjennomskåret av E16 på langs, og rv. 7 og 35 møtes i Hønefoss fra henholdsvis vest og sør.

Naturen i Ringerike er preget av skoglendt terreng og større vassdrag. Det har ført til at Ringerike ikke bare er størst på tømmeravvirkning i fylket, men også betydelig i landssammenheng. Videre vil mange betegne Ringerike som et eldorado for den som er glad i natur og friluftsliv. Blant de mest yndede turmålene og -utgangspunktene kan Ringkollen, Kongens Utsikt og Pilgrimsleden nevnes.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.