Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Midtre Gauldal

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Midtre Gauldal

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Midtre Gauldal så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Midtre Gauldal er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Midtre Gauldal?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Midtre Gauldal

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Midtre Gauldal

Boligmarkedet i Gauldal kommune består i all hovedsak av eneboliger, men det er også bygget en del leiligheter. De fleste eier egen bolig, men det finnes også et leiemarked for den som skulle trenge dette. 31,3 prosent av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Hyttemarkedet er veldig godt, med 2172 oppførte hytter i Midtre Gauldal.

De fleste av kommunens yrkesaktive innbyggere jobber innenfor sekundærnæringer og varehandel/hotell/restaurant. Mange jobber også innenfor helse- og sosialtjenester. Det drives mye avvirkning av skog i kommunen. Innenfor jordbruket ligger hovedvekten på husdyrhold, da særlig storfe, sau og kylling. Møbelindustrien sysselsetter mange, og det finnes også en betydelig trevare- og sagbruksindustri. Næringsmiddelindustrien er også viktig i Midtre Gauldal.

Det finnes sju barnehager i Midtre Gauldal kommune. Her ligger også fire barneskoler og en ungdomsskole. Det ligger også en videregående skole i kommunen, som tilbyr flere linjer. Kommunen har mange aktive lag og foreninger som tilbyr mange forskjellige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Både Dovrebanen og E6 går gjennom Midtre Gauldal kommune, og gir gode forbindelser til for eksempel Trondheim. Rv. 30 og flere fylkesveier er også viktige for samferdsel i kommunen.

Om Midtre Gauldal

Midtre Gauldal kommune ligger sør i Trøndelag fylke. Per 1.kvartal 2019 hadde kommunen 6249 innbyggere. Støren er kommunens administrative senter. Støren er også det eneste tettstedet i kommunen, flesteparten av kommunens innbyggere bor i og rundt tettstedet.

Store deler av kommunen ligger over 600 moh. Kommunens høyeste topp er Forollhogna som ligger 1332 moh. Forollhogna nasjonalpark ligger delvis i kommunen. Det renner flere gode lakseelver gjennom kommunen, blant annet Gaula og Sokna. Midtre Gauldal kan by på mye flott natur og gode opplevelser i fjellet både sommer og vinter. Det ligger også mange gode fiskevann i kommunen.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.