cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Melhus

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Melhus

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Melhus så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Melhus er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Melhus?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Melhus

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Melhus

Det finnes både eneboliger og leiligheter i Melhus kommune, men boligmarkedet er i stor grad preget av eneboliger. De fleste eier egen bolig, men det finnes også et godt leiemarked. 15,9 prosent av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Hyttemarkedet er moderat, med 1022 oppførte hytter.

De fleste av kommunens yrkesaktive innbyggere jobber innenfor varehandel/hotell/restaurant, sekundærnæringer og helse- og sosialtjenester. Av fylkets kommuner har Melhus det største jordbruksarealet. Det dyrkes for det meste korn, men man driver også med en del husdyrhold. Melhus er også en av de kommunene i fylket som driver mest skog. Industrien avspeiler dette, med hovedvekt på næringsmiddelindustri og trevare- og møbelindustri. Hele 44 prosent av den yrkesaktive befolkningen i Melhus jobber i Trondheim.

I Melhus kommune finnes det 11 kommunale barnehager og seks private. Kommunen har ni barneskoler og to ungdomsskoler. I tillegg har kommunen en videregående skole som tilbyr mange ulike studieretninger. Det ligger også to folkehøyskoler i kommunen. I Melhus finnes det mange aktive lag og foreninger, tilbudet til barn og unge i form av fritidsaktiviteter er godt.

Både E6 og Dovrebanen går gjennom kommunen og gir gode forbindelser til for eksempel Trondheim.

Om Melhus

Melhus kommune ligger omtrent midt i Trøndelag fylke. Per 1.kvartal 2019 hadde kommunen 16 600 innbyggere. Kommunens administrative senter heter også Melhus. Kvål, Ler, Lundamo, Hovin og Korsvegen er de andre tettstedene i kommunen. De fleste av kommunen sine innbyggere bor i eller rundt tettstedene.

Naturen i Melhus er preget av nokså høyt terreng, flere steder er det over 600 moh. Kommunens høyeste topp er Rensfjellet som ligger 847 moh. En av Norges beste lakseelver, Gaulavassdraget, renner gjennom Melhus kommune. Ramsarområdet Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde er et vernet område i kommunen. Tyskerne bygde under andre verdenskrig opp et stort militærområde i Melhus kommune. Kulturfestivalen Sagauka blir årlig arrangert i Melhus kommune.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer