cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Måsøy

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Måsøy

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Måsøy så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Måsøy er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Måsøy?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Måsøy

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Måsøy

Bosetningen i Måsøy er preget av sentralisering der det er en konsentrasjon i tettstedet og kommunesenteret Havøysund. Her bor rundt fire femtedeler av befolkningen, mens resterende er bosatt i mindre fiskevær. Øyen Hjelmsøya er ubebodd, og flere av områdene på fastlandet. Man finner 539 eneboliger og 23 leiligheter, samt 390 hytter i Måsøy.

Flere av de private husene står tomme og er derfor omdisponert til ferieboliger. Dette gjelder særlig i distriktene og gjør at de ikke er tilgjengelig på det ordinære boligmarkedet. Andel som bor i boligen er 79,5% er selveiere og 19,9% er leietakere.

Den negative befolkningsutviklingen gjør at boligprisene er lave. Fra kommuneprofilen viser statistikk at gjennomsnittlig pris per solgte bolig lå på 573 000 kroner. Ellers fluktuerer boligprisene en god del, men samlet verdi av solgte boliger tenderer til å øke, selv om det i 2018 var en nedgang. For å stimulere til økte nybygg og tilflytting er Måsøy blant kommunene i Finnmark som har satt fritak fra eiendomsskatten dersom du bygger ny bolig.

Om Måsøy

Måsøy komme består av den nordvestlige delen av Porsangerhalvøyen, flere øyer utenfor (Måsøya, Hjelmøya, Rolvsøya og Ingøya) og mindre øyer og holmer. Kommunen ligger i Finnmark fylke og grenser til Kvalsund, Nordkapp og Hammerfest. Så å si alt næringsliv i kommunen har tilknytning til fiskeriene. I de senere årene har det blitt etabler flere fiskeoppdrettsanlegg. Det er også noe turisttrafikk der Hurtigruten har stoppested i Havøysund.

Befolkningsutviklingen er negativ, mye på grunn av reduksjon av sysselsetting innen fiske og fiskeforedling. I 2019 har kommunen et befolkningstall på 1223 innbyggere, men forventet utvikling er en videre nedgang. I tiårsperioden 2001 til 2011 var det en nedgang på 16,4%, der det til sammenligning var en nedgang på 0,9% i Finnmark fylke som helhet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.