cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Hole

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Hole

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Hole så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Hole er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Hole?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Hole

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Hole

Det er i alt fem tettsteder i Hole: Sundvollen, Steinåsen, Gomnes, Kroksund og Helgelandsmoen. Blant disse regnes ikke administrasjonssenteret Vik. Grovt sett kan man si at befolkningen i kommunen er tettest på Røyse, eller Holehalvøya som man også sier. Dette er en halvøy som stikker ut mellom fjordens to nordligste viker. Her finner man blant annet to kirker, tre skoler og et av de mest fruktbare jordbruksområdene i regionen. Ellers er bosetningen godt spredt utover kommunen, med kun 63 prosent bosatt i tettsteder.

Den ovennevnte nærheten til Oslo og Hønefoss har ført til at folketallet i kommunen lenge har vært i god vekst. Mens gjennomsnittsveksten i Buskerud lå på 1,2 prosent årlig i perioden 2007-2017, vokste Hole med hele 2,2 prosent.

Eiendomsmegler Hole

Slikt blir det et boligmarked preget av prisvekst og høy omsetning av. Benytt deg gjerne av vår tjeneste for lettere å få oversikt over de beste tilbudene fra de dyktigste eiendomsmeglerne i Hole.

Om Hole

Hole er ikke blant de største kommunene i Buskerud, hverken hva gjelder utstrekning eller folketall. Til tross for det er det på ingen måte noen blodfattig kommune vi snakker om. En ting er at du i Hole har nærhet til både hovedstaden og Hønefoss. En annen er tilgangen til Tyrifjorden på den ene siden av kommunen og markaområdet Krokskogen på den andre. Til sammen gjør dette Hole til et naturlig valg for mange som ønsker å jobbe i byen og leve nær naturen.

Kommunen ligger lengst øst i Buskerud, på østsiden av Tyrifjorden. Som ikke uvanlig er, er det i det offentlige de fleste arbeidsplassene ligger. Men også servicenæringen i Hole er betydelig. I tillegg drives det en god del jordbruk i kommunen, og da spesielt korn- og fruktdyrking.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.