cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Herøy (Nordland)

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Herøy (Nordland)

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Herøy (Nordland) så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Herøy (Nordland) er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Herøy (Nordland)?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Herøy (Nordland)

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Herøy

Ettersom Herøy er en kommune som i sin helhet består av øyer, finner man en bosetning som er svært spredt. Siden krigen har det vært en sterk sentralisering av bosetningen, der de mest bebodde øyen er Nord-Herøy, Sør-Herøy, Tenna, Ytre og Indre Øksningan, Seløy og Staulen da alle disse er koblet sammen gjennom broer.

Kommunen har hatt en nedgang i befolkningen på grunn av mangelfullt lokalt sysselsettingstilbud som har resultert i en del fraflytting, særlig av de unge. I perioden 2006-2016 hadde de likevel en beskjeden økning på gjennomsnittlig 0,1 % årlig. Tall fra 2018 viser en befolkning på 1782 innbyggere med videre prognoser om svak oppgang i befolkningen.

Tidligere (i 2010) var det svært få boliger å få tak i, da mange av de omsatte boligene ble slukt av fridismarkedet. Dette har blitt bedret gjennom kommuneplan for å øke bosetting med satsning på god trivsel, arbeidstilbud og botilbud. I boligmarkedet er det i dag 737 boliger og 44 leiligheter, der 82,3% er selveier og resten er leietakere. Man finner også en del fritidsboliger i kommunen, totalt 524 hytter.

Når det gjelder prising har ikke SSB så mange tall, men i 2015 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris 13 132 kr for eneboliger. Når det gjelder boligomsetning er denne noe varierende, men ligger rundt 6-10 boliger i året. Per 22. januar 2019 ligger det ute 10 boliger, der prisene ligger på 1 460 00kr for en 110m2 enebolig, noe som er en svak økning i kvadratmeterprisen fra 2015.

Om Herøy

Herøy er en kommune som ligger på Helgelandskysten utenfor Sandnessjøen og befinner seg i Nordland fylke. Kommunen befinner seg i sin helhet på øyer der det totalt sett er 1700 øyer, men ikke alle disse er bebodd. Det er kun ett tettsted i kommunen, og dette er kommunesenteret Silvalen. Ettersom Herøy består av mange øyer er naturlandskapet preget av dette og har derfor mange fine velutviklete strandflater.

I næringslivet er det fiske og havbruk som har vært de viktigste næringene historisk sett, og arbeidsplasser direkte eller indirekte knyttet til disse. I dag har fiske mindre betydning og primærnæringer generelt sett ligger på bare 15% av sysselsettingen i kommunen. Videre er det 18% innen industri som bygge- og anleggsvirksomhet og industri tilknyttet fisk innen næringsmiddelindustri, der Marine Harvest er den største industribedriften. Andre industrier er tekstilindustri og verkstedindustri. Til slutt bør det nevnes at 17% av de yrkesaktive i kommunen arbeider utenfor kommunen.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.