Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Hadsel

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Hadsel

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Hadsel så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Hadsel er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Hadsel?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Hadsel

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Hadsel

Bosetningen i Hadsel er lokalisert på strandflaten, særlig på Hadseløya der de to tettstedene Melbu og kommunesenteret Stokmarknes befinner seg. Til tross for et lavt befolkningstall er det svært mange boligomsetninger i året sammenlignet med andre kommuner i Nordland. I 2014 var det 45 solgte boliger, men i dag (12.02.2019) ligger det 48 boliger ute for salg. Når det gjelder pris lå gjennomsnittlig kvadratmeterpris for enebolig på 16 114kr, og reflekterer en jevn økning over mange år. Totalt er det 3476 eneboliger, 206 leiligheter og 622 hytter der 81,8% er selveier.

Boligmarkedet er ellers preget av at det er kritisk å få byggeklare tomter ettersom det er et noe trangt boligmarked og det er viktig at kommunen klargjør flere tomter for eneboliger og rekkehus. Dette er særlig på grunn av at næringslivet ønsker å foreta investeringer i nærmeste fremtid som vil føre til flere arbeidsplasser.

Om Hadsel

Hadsel kommune ligger i Nordland og har et folketall på 8088 innbyggere. Folketallet i kommunen har både hatt oppganger og nedganger, men i 2007 var nedgangen stor. Siden den gang har folketallet vært i vekst og i perioden 2007-2017 var det en gjennomsnittlig økning på 0,1% per år. Hadsel omfatter Hadseløya, deler av Langøya, Austvågøya og Hinnøya, samt rundt 300 andre mindre øyer, holmer og skjær. Kommunen grenser mot Vågan, Lødingen, Sortlandet og Bø.

Innen næringslivet er det servicesektoren som utgjør den store sysselsettingen innen offentlig forvaltning, undervisning, helse- og sosialtjenester og tjenesteytende næringer. Videre er det beskjedent med primærnæringer selv om man finner noe husdyrhold innen jordbruk og fiske er fremdeles av betydning for fiskeindustri. Til slutt er det noe industri innen bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning, samt naturligvis også fisketilvirking. Av de bosatte i kommunen arbeider 22% av de yrkesaktive utenfor Hadsel.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.