Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Hå

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Hå

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Hå så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Hå er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Hå?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Hå

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Hå

Boligmarkedet i Hå kommune dreier seg i hovedsak om eneboliger, men det finnes også leiligheter. Omtrent 1/5 av boligene i kommunen er leiligheter. De aller fleste eier bolig, men det finnes muligheter for å leie. 15,2% av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer.

Har du lyst til å kjøpe en hytte i Hå er dette mulig, da det finnes i overkant av 500 hytter i kommunen.

Det er mange boliger som blir solgt hvert år, noe som betyr at det er et aktivt boligmarked. Og med et aktivt boligmarked er det flere meglere som konkurrer om de samme oppdragene.

Eiendomsmegler Hå

Vurderer du å selge boligen din i Hå kommune? Da er det viktig at du finner den beste megleren for jobben. Vi anbefaler at du finner en megler med gode lokalkunnskaper, som har solgt lignende boliger i samme området. Da har du mye større forutsetninger for å få mer for din bolig.

For å komme i kontakt med meglerne er du velkommen til å bruke vårt skjema. Da vil du bli kontaktet inne kort tid av de valgte meglerne. Deretter er det bare å invitere de på befaring, og sammenligne tilbudene.

Om Hå

Sør på Jæren, i Rogaland fylke, ligger Hå kommune. Kommunens administrative senter heter Varhaug. Per 3.kvartal 2018 hadde Hå 18.835 innbyggere. Hå har flere tettsteder i tillegg til Varhaug; Nærland, Nærbø, Vigrestad, Hæen, Brusand, Ogna og Sirevåg. De fleste av kommunens innbyggere bor i og rundt tettstedene.

Hovedvekten av innbyggerne arbeider innenfor sekundærnæringer. Det er næringsmiddel- og verkstedsindustri som dominerer i kommunen. Mange jobber også innenfor varehandel/hotell/restaurant.

Omtrent 1/3 av kommunens areal er viet til jordbruk, og Hå er en av landets viktigste jordbrukskommuner. Jordbruket dreier seg i hovedsak av husdyrhold; storfe, svin og høns. I Hå ligger også landets største meieri.

Kystlinjen er veldig viktig for kommunen, hele strandsonen er en vernet området. Her er det et rikt fiske- og fugleliv. Dette trekker mange turister til kommunen.

I kommunen finner man 17 barnehager, hvor av tre er private. Kommunen har seks barneskoler og to ungdomsskoler. I tillegg finner man en storskole på Vigrestad. Kommunen har også to skoler for barn med spesielle behov. Det finnes et godt tilbud av fritidsaktiviteter i kommunen.

Sørlandsbanen går gjennom Hå kommune, stoppested er Nærbø stasjon. Det finnes også mange lokaltog som går mellom Egersund og Stavanger. Fv. 44 går også gjennom kommunen. Det finnes tilbud om lokale busser og ekspressbusser.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.