Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Frosta

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Frosta

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Frosta så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Frosta er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Frosta?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Frosta

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Frosta

Boligmarkedet i Frosta kommune består nesten utelukkende av eneboliger, det er kun oppført 21 leiligheter i kommunen. De fleste eier egen bolig, men det finnes også et leiemarked for den som skulle trenge dette. Hele 37,8 prosent av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Hyttemarkedet er moderat, med 552 oppførte hytter. Men i tillegg finnes det mange campingplasser og andre fritidsboliger.

De fleste av kommunens yrkesaktive innbyggere jobber innenfor varehandel/hotell/restaurant, sekundærnæringer, helse- og sosialtjenester og primærnæringer. Produksjonen innenfor jordbruket er allsidig og variert, med blant annet produksjon av poteter, korn, grønnsaker og bær. Det holdes også en god del svin. Industrien speiler jordbruket, og de fleste arbeidsplassene finnes innen næringsmiddelindustrien. Det drives også en del fiskeoppdrett.

Frosta har tre kommunale og en privat barnehage. Frosta skole er en1-10 skole. Kommunen har ingen videregående skole. Kommunen har mange aktive lag og foreninger, slik at tilbudet av ulike fritidsaktiviteter for barn og unge er godt.

Fv. 753 knytter kommunen sammen med E6. Ellers har kommunen et godt utbygd veinett. Det finnes fastlandsforbindelse fra øya Tautra.

Om Frosta

Frosta kommunen ligger i Trøndelag fylke. Per 1.kvartal 2019 hadde kommunen 2634 innbyggere. Kommunen administrative senter heter også Frosta, som også er kommunens eneste tettsted.

Frosta har fått kallenavnet” Trondheims kjøkkenhage” på grunn av sin store veksthusproduksjon og potet- og grønnsaksdyrking. Historisk sett har Frosta vært veldig viktig, da Norges eldste lagting, Frostatinget, hadde sitt sete her. I 2004 ble det funnet en vikingehavn på Fånestangen. Om sommersesongen så å si fordobles folketallet i Frosta kommune, da det ligger mange fritidshus og campingplasser her. Hvert år arrangeres musikkfestivalen “MiG Tatutra” på den lille øya Tautra som ligger ute i Trondheimsfjorden.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.