Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Froland

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Froland

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Froland så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Froland er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Froland?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Froland

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Froland

Blakstad huser godt over halvparten av Frolands befolkning. Dette er kommunens eneste tettsted, og det ligger ved Nidelvas bredde sørøst i kommunen. Her finner vi en av fylkets største videregående skoler og Blakstad stasjon på Arendalsbanen. Ellers er det forholdsvis tynt befolket i de nordlige og vestlige områdene av kommunen, områder som først og fremst er preget av store skogsarealer med innslag av spredt hyttebebyggelse.

I og med Blakstads nærhet og gode vei- og togforbindelse til Arendal er det mange som daglig pendler dit. Faktisk har hele 70 prosent av kommunens sysselsatte sitt arbeid utenfor kommunegrensen. Og det er utvilsomt en av årsakene til at Froland har vært en av kommunene med høyeste befolkningsvekst i fylket. Froland har som uttalt mål å fortsette inn i framtiden som en utviklingskommune med befolkningsvekst over landsgjennomsnittet.

Eiendomsmegler Froland

I et boligmarked preget av vekst og høy omsetning er det avgjørende å komme i kontakt med en megler som har kjennskap til de lokale forholdene. Benytt deg gjerne av vår tjeneste for å få god oversikt over de beste tilbudene fra de dyktigste meglerne i Froland.

Om Froland

Etter knappe 20 minutter langs Fv. 42 fra Arendal ankommer du skogbrukskommunen Froland. Landskapet i kommunen er preget av skoglendt og kupert terreng, gjennomskåret av Nidelva og Tovdalselva. Skogbruk har lenge vært en viktig næringsvei her. Og på grunn av vassdragene produseres det årlig et ikke ubetydelig antall gigawattimer elektrisitet i Froland.

Litt lenger inn i kommunen ligger Froland verk. Historisk sett er jernverket viktig fordi det tidligere ikke var noe nevneverdig industri i området. Som følge av jernverket blomstret imidlertid lokalområdet opp, og i dag kan du besøke lokalene og oppleve et viktig stykke sørlandshistorie. Aller mest kjent er kanskje Froland verk for at Niel Henrik Abel døde under et opphold der. Matematikeren ligger i dag begravd på Froland kirkegård.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.