Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Beiarn

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Beiarn

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Beiarn så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Beiarn er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Beiarn?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Beiarn

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Beiarn

Bosetningen i Beiarn er konsentrert i Beiardalen og nedre deler av sidedalene. Her bor så godt som 98% av befolkningen, og det er tettest rundt og i kommunesenteret Moldjord og den nedre delen av dalen opp til Storjord. Det er relativt få boligomsetningen i året, noe som ikke er så rart med en kommune på kun 1029 innbyggere (tall fra 2018).

Videre prognoser viser en sterk nedgang i befolkning, der prognosene viser omtrentlig 883 innbyggere i 2030 og 763 innbyggere i 2040. Dette preger selvsagt #Boligmarkedet i Beiarn, samtidig som det er gode muligheter til å få mye plass å boltre seg på og en fin plass å bo selv når man skal arbeide utenfor kommunen.

Det er allerede mange som bor i Beiarn som har arbeidsplass utenfor kommunen, blant annet i Bodø, og som trives godt med dette. En av grunnene til at flere velger å bosette seg i Beiarn og arbeide i Bodø er fordi det har vært noe boligpress i Bodø sammenlignet med Beiarn.

I dag er det 612 eneboliger og 9 leiligheter i kommunen, der 81% er selveier mens resterende er leietakere. Ved siden av boligmarkedet er fritidsboliger av stor interesse med hele 574 hytter noe som utgjør en stor andel sammenlignet med fastboende. At det er stor interesse i fritidsboligmarkedet er ikke rart med et vakkert landskap der naturen er preget av daler, fjelltrakter med tilhørende isbreer og Beiarelva. Det høyeste fjellet er Skjelåtinden på 1637 moh.

Om Beiarn

Beiarn kommune ligger i Salten sør for Bodø, i Nordland fylke. Kommunen er omkring indre del av Beiarfjorden og den lange Beiardalen som har fjelltrakter på begge sidene med Beiartinden og fjelltraktene innover mot Svartisen. Beiarn grenser mot Bodø, Saltdal, Rana, Meløy og Gildeskål. Det er ingen tettsteder i kommunen, og folketallet har hatt en jevn nedgang. I perioden 2006 til 2016 hadde kommunen en tilbakegang på gjennomsnittlig 1,1% årlig. Til sammenligning var det en vekst i fylket som en helhet på 0,2% i året.

Innen næringslivet er det jordbruk som er dominerende med husdyrhold og dyrking av bær, grønnsaker og poteter. Både poteter og melk er viktige salgsprodukter og ellers er det husdyrhold av storfe, greit og sau. Det finnes noe beskjeden industri innen arbeidsplasser i kommunen og kraft- og vannforsyning, men dette utgjør ikke den store sysselsettingen. Videre drives det en del fiske i Beiarelven der man finner my laks og sjøørret. Ettersom det ikke er mye industriarbeidsplasser arbeider 27% av kommunens innbyggere i de nærliggende kommunene, da spesielt i Bodø.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.