Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Averøy

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Averøy

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Averøy så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Averøy er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Averøy?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Averøy

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Averøy

#Boligmarkedet i Averøy kommune består i all hovedsak av eneboliger, men det er også bygget noen leiligheter. De fleste eier egen bolig, men det finnes også et leiemarked for den som måtte ønske dette. 19,1% av kommunens innbyggere bor på landbrukseiendommer. Det er oppført 377 hytter i kommunen, noe som gjør at den som skulle ønske seg hytte her har muligheter for å få den drømmen oppfylt.

De fleste av kommunens yrkesaktive innbyggere jobber innenfor varehandel/hotell/restaurant og sekundærnæringer. Det drives en god del fiske i kommunen, og sammenlignet med resten av fylket så har Averøy mange sysselsatte innenfor primærnæringen. Det drives også en del fiskeoppdrett i kommunen. Hovedvekten av industrien en knyttet opp mot fisket, da særlig innenfor næringsmiddelindustrien.

Averøy kommune har to kommunale barnehager og seks private. Kommunen har tre barneskoler og en ungdomsskole, samt en privat friskole. Averøy videregående skole ligger på Bruhagen, og tilbyr blant annet en maritim linje. Averøy har et godt tilbud av fritidsaktiviteter for barn og unge.

Alle bebodde øyer i Averøy kommune er knyttet sammen med broer. Atlanterhavstunellen, fv.64, knytter Averøya sammen med Kristiansund.

Om Averøy

I Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, ligger Averøy kommune. Kommunen er en øykommune og består av flere små øyer og holmer, samt Averøya. Kommunens administrative senter heter Bruhagen. Kråvåg, Bremnes og Sveggen er tettsteder i kommunen. 85% av kommunens innbyggere bor på Averøya. Per 3.kvartal 2018 hadde kommunen 5849 innbyggere.

Severdigheter i kommunen er blant annet; Altanterhavsveien, Bremneshatten, Valseshula, Kvernes kulturområde, Kvernes stavkirke, Stavneset fyr med mer. Man har funnet spor etter bosetting helt tilbake til bronsealderen i området.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.