cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Andøy

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Andøy

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Andøy så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Andøy er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Andøy?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Andøy

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Andøy

Bosetning har vært konsentrert i mange år til relativt avgrensede bygder og fiskevær langs kysten på både Andøya og Hinnøya. Dette har nå forandret seg noe og en større del av befolkningen har bosatt seg på nordre del av Andøya i de fire tettstedene Bleik, kommunesenteret Andenes, Åse og Risøyhamn. Innbyggertallet har økt jevnt over tidligere som et resultat av Forsvaret utbygging på Andenes, men i de siste tiår har folketallet gått sterkt tilbake. I perioden 2007 til 2017 gikk folketallet gjennomsnittlig ned med 0,5% årlig. I dag ligger innbyggertallet på 4 776, der videre prognoser viser befolkningsnedgang også de neste tiårene.

Når det gjelder boligmarkedet har Andøy et relativt godt tilbud av boliger og totalt er det 2 434 eneboliger og 16 leiligheter i kommunen, med en selveier-andel på 81,8%. Når det er sagt blir kommunen påvirket av høyere utflytting enn innflytting til kommunen. Videre er det også et betydelig fritidsboligmarked og kommunen har i dag 612 hytter.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris har økt svakt de siste årene, men det var nedgang fra 2015 til 2016. Per 2014 lå snittprisen på 7006kr, mens den økte til 9606 i 2015. Deretter så man en svak nedgang i 2016 til 9201kr/kvm. Dette er en problematisk utvikling fordi man ser at folk ikke får solgt boligene sine for tilsvarende verdi de kjøpte for.

Om Andøy

Andøy kommune ligger lengst nord i Vesterålen i Nordland fylke, og består av Andøya, deler av Hinnøya og 189 andre mindre øyer, holmer og skjær som ligger omkring. Andøya grenser mot Sortland, Øksnes, Harstad (Troms fylke) og Torsken (Troms). Man finner flere naturreservater i kommunen som er vernede områder for dyreliv og geologiske forekomster.

Innen næringslivet er det fiske som har vært den tradisjonelle hovednæringen, og er fremdeles i dag en viktig del av sysselsettingen i kommunen. Jordbruket har også hatt en viktig betydning som støttenæring der melke- og kjøttproduksjon er sentralt, og deler av Hinnøya blir i dag brukt til reinbeite. I industrien er det dominerende innen næringsmiddelindustri med fiskeforedling der de store fiskeværene er Andenes, Bleik og Nordmela.

Videre er turisttrafikken i vekst, også innen vinterturisme for nordlyset og det har blitt etablert en attraksjon som Romskipet Hålogaland. Per 2016 var det omtrentlig 11 % av kommunens arbeidsplasser innen næringen varehandel, og overnattings- og servicevirksomhet, men dette kommer trolig til å øke som følge av økt turistbesøk. Videre er det rundt 12% av de yrkesaktive i kommunen som har arbeidsplass utenfor Andøy, da i all hovedsak Sortland og andre steder i Lofoten.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.