Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med eiendomsmeglere i Åsnes

 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere
Motta tilbud fra flere dyktige eiendomsmeglere i %location%

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.
 • Mer penger fra boligsalget
  Med den rette megleren sitter du igjen med mer penger fra salget av boligen din.
 • Du sparer penger, tid og energi
  Slipp å samle tilbud selv! Siden meglerne konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Seriøse meglere
  Du får tilbud fra velkjente og pålitelige meglere

Få tilbud fra store og seriøse selskaper

Eiendomsmegler Åsnes

Pris er ikke viktigst

Ofte blir ikke tusenlappene mellom dyreste og billigste eiendomsmegler i Åsnes så avgjørende. Spesielt når forskjellen mellom en god og dårlig megler kan bety hundretusener mer i lommeboka di til slutt.

Velg person, ikke meglerkontor

Å velge en megler i Åsnes er først og fremst et valg av person – ikke et meglerkontor. Se heller etter personen som gir deg godfølelsen. Derfor bør du få besøk av flere meglere før du bestemmer deg.

Hvordan velge megler i Åsnes?

Erfaring og lokalkunnskap

Start med å se etter meglere som både har erfaring og god kjennskap til nærområdet.

Referanser og testing

Sjekk meglerens referanser fra tidligere, og test megleren ved å gå på andre visninger.

Kjemi og personlighet

Velg en megler som du kommuniserer godt med og som får deg til å føle deg trygg og ivaretatt.

Finn rett eiendomsmegler i Åsnes

Å selge bolig selv

For mange kan en eiendomsmegler virke som sløsing av penger. Tar du jobben selv kan du jo spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Men det mye å huske på. Alt fra annonser, lage prospekt og til å vise frem boligen. Dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling er det uansett lurt å få et firma til å ta seg av. 


Det er også verdt å tenke på at en megler ofte kan få en bedre pris for boligen din. Og at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det du sparer på meglerhonoraret.

Å selge bolig uten megler

Boligmarkedet i Åsnes

Bosetningen i Åsnes er først og fremst konsentrert til Glomma og Flisas bredder, samt de tilhørende dalførene. Kommunens største tettsted er administrasjonssenteret Flisa. Her finner man i overkant av en fjerdedel av innbyggerne i Åsnes.

Innover mot Finnskogen og svenskegrensa er det også en og annen grend. Tyngdepunktet av bosetningen i denne delen av kommunen ligger omkring Vermundsjøen. Her er det for øvrig også en del fritidsbebyggelse.

Selv om Åsnes har opplevd mye fraflytting etter andre verdenskrig, hovedsakelig som følge av færre arbeidsplasser i skogbrukssektoren. Forventes det at folketallet skal holde seg forholdsvis stabilt de neste 20 årene.

Omkring 40 prosent av kommunens sysselsatte har sitt arbeid utenfor kommunegrensen. For mange av disse innebærer arbeidsreisen omkring 40 minutter langs Rv. 2. Uansett om det er nordover til Elverum eller sørover til Kongsvinger.

Eiendomsmegler Åsnes

Enten det er snakk om kjøp eller salg, helårsbolig eller fritidseiendom, så er det viktig at du kommer i kontakt med en megler som kjenner det lokale markedet. Benytt deg gjerne av vår tjeneste for lettere å få oversikt over de beste tilbudene fra de dyktigste eiendomsmeglerne i Åsnes.

På denne måten sparer du tid, samtidig som du enkelt og greit kan sammenligne tilbudene fra de forskjellige meglerne. Som bonus vet meglerne at de konkurrer om deg som kunde, og er derfor kanskje villig til å strekke seg enda lenger.

Om Åsnes

Åsnes grenser mot Sverige i øst, Nord-Odal i vest, Våler i nord og Grue i sør. Kommunen er ikke bare den største av Solør-kommunene, men også en av Norges aller fremste potetkommuner. Og det er i den vestre halvdelen, nærmere bestemt i de lavereliggende strøkene langs Glomma, at man finner det gode jordene som muliggjør slike avlinger.

I øst ligger Finnskogen. Her tas det ikke bare ut en betydelig mengde tømmer hvert år – skogen tilbyr også atskillige kultur- og friluftsopplevelser for fastboende så vel som besøkende.

Oppnå en god pris for din bolig nå

Få tilbud fra opptil 5 meglere med råd og klar strategi rundt salget av din bolig.