Varmepumpe
6 min lesetid
Sist oppdatert: 29 mai 2024

Bergvarme eller jordvarme: hvilken varmepumpe passer best for ditt hjem?

Her får du en rask innføring i bergvarme og jordvarme, slik at du kan ta en informert beslutning og finne ut hvilken løsning som er best for din bolig.
Skal du ha jordvarme/bergvarme?

Be om tilbud fra flere leverandører her. Få råd og innspill fra fagfolk om hva som passer din bolig.

Det finnes ulike varmeumpesystemer å velge mellom: luft-til-luft, luft-til-vann og væske-til vann varmepumpe. 

Videre deles væske-til-vann varmepumper inn i :

 • Bergvarmepumpe

 • Jordvarmevarmepumpe

 • Sjøvarmepumpe

Men, de er jo så like?

Bergvarme og jordvarme ser i utgangspunktet like ut, da begge systemene henter varme fra under bakken, og deretter sprer varmen i huset gjennom eksempelvis rør i gulv. Begge er altså gode løsninger for deg som har et vannbårent system.

Okay, men hva er da forskjellen mellom bergvarme og jordvarme?

Kort fortalt er den store forskjellen at at:

 • En bergvarmepumpe henter varme fra energibrønner under bakken (mer enn 80 meter under bakken)

 • Jordvarmepumper henter varme via nedgravde slanger i jorda, fra kun én meter under bakken. 

Basert på størrelsen på tomta di og grunnmassen tomta står på, aner du kanskje allerede hvilket system som passer best for deg.

Bergvarmepumpe

Bergvarme er en form for geotermisk energi som utnytter varmen fra dypere jordlag. Dette gjøres ved å bore et hull ned til fjellgrunnen, der temperaturen er stabil hele året. 

En væskefylt slange føres ned i borehullet og sirkulerer væske som henter opp varmen fra fjellet. Varmen overføres deretter til et varmepumpesystem som varmer opp boligen. 

Energibrønner 
Borehullene kalles energibrønner.

Fordeler med bergvarme:

 • Stabil varme: Fjellgrunnen holder en jevn temperatur, noe som gir en pålitelig varmekilde hele året.

 • Høy effektivitet: Bergvarmepumper har ofte høyere effektivitet sammenlignet med andre varmepumper.

 • Lang levetid: Systemet er svært holdbart, med levetid på flere tiår for borehullet. 

Ulemper med bergvarme:

 • Høy investering: Installering av bergvarme krever betydelig investering på grunn av borekostnader.

 • Plassbehov: Krever tilstrekkelig plass til borehullet og slangesystemet.

Hva koster bergvarmepumpe?

Bergvarmepumpen koster typisk fra 120.000 kroner, men du må legge til tilleggskostnadene knyttet til utgraving, boring og installasjon. 

Totalkostnaden på en bergvarmepumpe vil dermed gjerne ligge et sted mellom 200.000 kroner og 300.000 koner. 

Energibrønn og søknadsplikt: må du søke?

Du må i utgangspunktet ikke søke om å etablere energibrønn på din private eiendom - så lenge det ikke innebærer "vesentlig terrenginngrep eller konstruksjon av et anlegg". I et slikt tilfelle kan du bli søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 20-1. 

Reglene rundt søknadsplikt rundt energibrønn varierer fra kommune til kommune. Bor du for eksempel i Oslo, vil det her, i de aller fleste tilfeller være søknadspliktig ved boring av energibrønn. 

Du står ansvarlig for at energibrønnen ikke skal komme i konflikt med eksisterende/planlagte veier eller tunneler. Du kan kontakte plan, bygg og eiendoms-avdelingen i din kommune for å få mer informasjon om dette, knyttet til din tomt.

Jordvarmepumpe

Jordvarme, eller grunnvarme, utnytter varmen som er lagret i de øvre jordlagene. Her legges slanger horisontalt i bakken på ca. 1-2 meters dybde. 

Væsken i slangene absorberer varmen fra jorda, og systemet fungerer på samme måte som bergvarme ved at varmen overføres til en varmepumpe som varmer opp boligen.

Fordeler med jordvarme:

 • Lavere installeringkostnader: Jordvarme krever ikke boring, noe som reduserer installasjonskostnadene betydelig, sammenlignet med bergvarmepumpe.

 • Effektiv varmeutnyttelse: God utnyttelse av jordens naturlige varmeenergi.

Ulemper med jordvarme:

 • Avhengighet av sesong: Temperaturen i de øvre jordlagene kan variere mer med årstidene, noe som kan påvirke effektiviteten.

 • Stort plassbehov: Krever større uteareal for legging av slanger. 

Hva koster jordvarmepumpe?

Med utgangspunkt i en vanlig enebolig vil prisen på en plastslange ligge et sted mellom 6.500 kroner og 13.000 kroner Selve pumpen koster typisk fra 120.000 kroner og oppover.

Med installasjon inkludert, ligger totalkostnaden på en jordvarmepumpe gjerne et sted fra 170.000 kroner til 250.000 kroner.

Sammenligning av bergvarme og jordvarme

Både bergvarme og jordvarme er effektive og miljøvennlige løsninger, men de har forskjellige fordeler og ulemper som kan påvirke hvilken løsning som passer best for deg.

 1. Effektivitet og stabilitet: Bergvarme er ofte mer stabil og effektiv på grunn av den jevne temperaturen i fjellgrunnen. Jordvarme kan være mer påvirket av sesongvariasjoner, men er fortsatt en svært effektiv løsning for mange boliger.

 2. Installering og kostnad: Jordvarme har lavere installasjonskostnader siden det ikke krever boring, slik bergvarmepumper trenger. Bergvarme har høyere initielle kostnader, men kan til gjengjeld være enda mer kostnadseffektiv over tid på grunn av høyere effektivitet. 

 3. Plassbehov: Bergvarme krever mindre overflateareal siden systemet går vertikalt ned i bakken. Jordvarme krever et stort uteareal for horisontalt legging av slanger.

 4. Langsiktig investering: Begge systemene har lang levetid, men bergvarme kan ha en fordel i forhold til vedlikehold og drift over tid. Jordvarme krever imidlertid mindre initielle investeringer.

Miljøaspekter

Begge systemene er miljøvennlige alternativer til fossile brensler. De reduserer CO2-utslipp og bidrar til en grønnere bolig.

Ved å utnytte naturlig varme fra jorden eller fjellet, reduseres behovet for ekstern energiforsyning, noe som er positivt for både miljøet og din økonomi. 

Vurdering for ditt hjem

Når du skal vurdere om bergvarme eller jordvarme er best for ditt hjem, bør du tenke på følgende:

 • Budsjett: Hvor mye er du villig til å investere i installasjonen?

 • Plass: Har du tilstrekkelig uteareal for jordvarme, eller er bergvarme mer hensiktsmessig?

 • Langsiktige besparelser: Vurder de totale kostnadene over tid, inkludert energibesparelser og vedlikehold.

Både bergvarme og jordvarme er utmerkede valg for miljøvennlig oppvarming av boligen. De har ulike fordeler og ulemper som gjør dem egnet for forskjellige situasjoner og behov. Ved å vurdere dine spesifikke krav og forhold, kan du finne den løsningen som best oppfyller dine behov for en bærekraftig og kostnadseffektiv oppvarming.

Be om tilbud på varmepumpe via Tjenestetorget

Både bergvarme og jordvarme innebærer en større anskaffelseskostnad enn en luft til luft varmepumpe. Men til gjengjeld får du enda mer energieffektiv oppvarming over mange år, og vil over tid spare mye penger på en slik investering. 

Ønsker du å rådføre deg med kyndige fagfolk om bergvarme og jordvarme, kan du be om tilbud fra flere varmeumpeleverandører via skjemaet under. 

Da er du sikret å få gode råd rundt hvilket system som passer best til din bolig, til en god pris. 

Skal du ha jordvarme/bergvarme?
Be om tilbud fra flere leverandører her. Få råd og innspill fra fagfolk om hva som passer din bolig.

Thomas Leypoldt Marthinsen
Thomas Leypoldt Marthinsen
Hei, og takk for at du leser. Har du brukt tjenesten vår og fått en bedre økonomisk hverdag etterpå? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en e-post om dine erfaringer og eventuelle innspill du måtte ha.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Skal du ha jordvarme/bergvarme?
Be om tilbud fra flere leverandører her. Få råd og innspill fra fagfolk om hva som passer din bolig.