Varmepumpe
6 min lesetid
Sist oppdatert: 05 juni 2024

Hva koster jordvarme? (Pris, besparelser og guide)

Jordvarme varmer opp boligen effektivt, har lang levetid og lite vedlikehold. Vi guider deg til pris på jordvarme.
Sammenlign priser på varmepumpe

Motta tilbud fra flere leverandører der du bor. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Prisen for jordvarme ligger totalt sett på mellom 170 000 kroner og 250 000 kroner.

Et jordvarmeanlegg passer godt til boliger med høyt energiforbruk, altså over 20 000 kwh per år. Desto høyere forbruk til oppvarming, desto mer kan du spare på å installere varmepumpe.

En jordvarmepumpe henter ut energi fra solen som ligger lagret i jord (eller myr), og bruker dette til å varme opp boligen gjennom et vannbårent varmesystem.

På mange måter kan jordvarme minne om bergvarme, blant annet at de henter varme som er lagret under bakken og begge kobles på vannbåren varme.

Selve varmepumpen er den samme i begge tilfeller, altså en væske-til-vann-varmepumpe. Forskjellen er at med bergvarme borer man et hull på 100 til 200 meter ned og lager en energibrønn, mens med jordvarme graver man 1 til 2 meter under bakken og legger ned kollektorslanger.

Skreddersydd tilbud på jordvarme
Innhent tilbud fra flere leverandører som gir deg tilbud som passer til din bolig. Gratis og uforpliktende tjeneste.

Hva er prisen for jordvarme?

Når du vurderer å installere jordvarme i boligen din, er det flere ting som påvirker prisen. For eksempel vil hvor stor boligen din er vil påvirke hvor stort anlegget ditt bør være for effektiv oppvarming.

Hvor enkelt det er å grave hos deg vil også være av betydning. Er det vanskelig å komme til med gravemaskiner, vil det nok føre til høyere kostnader for deg.

Totalt koster jordvarme fra rundt 170 000 og 250 000 kroner, gitt at du har vannbåren varme montert fra før.

Du bør ta høyde for disse kostnadene når du vurderer å installere jordvarme:

 • Selve varmepumpen koster rundt 120 000 kroner og oppover

 • Plastslangene ligger på mellom 6500 og 13 000 kroner, avhengig av størrelsen på boligen.

 • Montering og graving kommer utenom og avhenger av maskinene som er nødvendig. Det å grave kan koste rundt 1300 kroner i timen.

 • Har du ikke vannbåren varme i boligen enda blir prisen langt høyere: I en eksisterende bolig vil vannbåren varme gjerne koste mellom 800-950 kroner per/m2.

For å få en nøyaktig pris på jordvarme, bør du skaffe deg tilbud fra en leverandør. Da vil fagfolk komme på befaring og beregne pris basert på din tomt og bolig.

Lønner det seg med jordvarme?

Jordvarme er en stor investering, og man kan spare penger på strømregningen ved å montere det. En jordvarmepumpe fungerer mer effektivt enn varmepumper som henter energi fra luften, og fungerer godt under - 20 grader.

Om det lønner seg å installere en jordvarmepumpe i boligen din, vil være avhengig av flere faktorer.

En jordvarmepumpe kan spare deg for 60 til 75 prosent av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. Desto mer du bruker på oppvarming i dag, desto mer kan du spare.

Boligens energiforbruk til oppvarming bør være over 20 000 kwh per år når du velger jordvarme.

Strømprisen vil også ha noe å si for hvor mye penger du kan spare på å montere jordvarme. Er det dyr strøm vil du naturligvis merke effekten av lavere energi til oppvarming bedre enn når strømmen er billig.

Om du allerede har gravearbeid som skal gjøres i hagen, kan du spare penger på å få lagt kollektorslangene i samme slengen.

Hva er levetiden for jordvarme?

Varmepumpen koster fra 120 000 kroner og oppover, og prisen er høyere enn man betaler for luft-til-vann-varmepumpe eller luft-til-luft-varmepumpe.

Når man bruker så mye penger på varmepumpe vil man først og fremst få en kraftig varmepumpe som varmer opp boligen mer effektivt, men også lang levetid.

Levetiden på en jordvarmepumpe er 20-30 år. Gitt riktig bruk og vedlikehold. Hvis du vil ha mest mulig ut av din investering, kan det være lurt å bestille service på varmepumpen med jevne mellomrom.

Kollektorslangene i jorden kan ha en levetid mellom 50 og 100 år. Jordvarme kan dermed være en god investering for neste generasjon også.

Hva slags tomt må til for å legge slanger under bakken?

For å utnytte varme fra under bakken må man grave ned væskefylte kollektorslanger i jord eller myr. Man graver slangene ned med en dybde på 1-2 meter.

Som nevnt innledningsvis kan slangene du legger under bakken være mellom 200 til 400 meter. Slangene legges i en slynge på tomten din.

For å legge jordvarme til boligen din trenger du mellom 250 og 600 m² uteareal til å legge kollektorslangene på.

Hva slags type jord og solforholdene er også viktig. For eksempel vil høy fuktighet i jorden være best, og derfor er myrjord ideelt.

Arealet med slangene bør ikke dekkes til med ting som vil skygge for solen. Da vil det lagres mindre solenergi der, og oppvarmingen av boligen vil bli mindre effektiv.

Når du skal installere jordvarme vil du montøren gjerne komme på befaring først for å se hvilke muligheter og begrensninger som finnes på tomten din.

Få den beste løsningen til den beste prisen
Montørene gir deg gratis veiledning og gir deg uforpliktende tilbud på det som passer best for boligen din. Gratis og uforpliktende tjeneste.

Bergvarme som alternativ til jordvarme?

Det krever altså en god del tomt for å legge plastslanger i bakken, og det er ikke sikkert det er mulig for alle.

Med bergvarme må man bore 100-200 meter ned i bakken for å lage en energibrønn. Dette er dyrere enn å grave 1-2 meter til jordvarme.

Prisen for væske-til-vann-varmepumpen er lik for jordvarme og bergvarme, altså rundt 120 000 kroner og oppover.

En bergvarmepumpe varmer mer effektivt enn jordvarme, og kan stå for opptil 90 % av boligens oppvarmingsbehov. For å tjene inn igjen investeringen ved bergvarme bør boligen ha et energibehov på 30 000 kwh og over.

Det må også være over 20 meter mellom hver energibrønn. Derfor må naboene dine få komme med en uttalelse før du borer, da plasseringen av din energibrønn kan påvirke deres mulighet for å bore sin egen senere.

Væske-til-vann-varmepumpe eller luft-til-vann-varmepumpe?

Når du har et vannbårent system har du valget mellom væske-til-vann-varmepumpe og luft-til-vann-varmepumpe for å oppvarming av vannet.

Væske-til-vann-varmepumper bruker enten jordvarme, bergvarme eller sjøvannsvarme som energikilde. Hvilken du velger av disse vil avhenge av blant annet forhold på tomten din, boligens størrelse og prisen.

Luft-til-vann-varmepumper koster mindre og det er ikke nødvendig å grave eller bore i bakken. Ulempen er at de ikke er like effektive til å varme opp boligen, og har kortere levetid.

Slangene under bakken har jevn temperatur hele året, noe som gir effektiv oppvarming selv gjennom den kaldeste tiden. Noe som gjør at jordvarme varmer mer effektivt enn luft-til-vann-varmepumper selv på de kaldeste dagene.

Sammenlign tilbud på jordvarme

Jordvarme er en stor investering, men en god investering om boligen er av en viss størrelse. Derfor er det viktig at du er sikker på at du velger det beste tilbudet til den beste prisen.

Tjenestetorget hjelper deg med å få oversikt. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut et enkelt skjema, og vi setter deg i kontakt med flere leverandører.

Du finner skjemaet for varmepumper under teksten.

Da kan du få fagpersoner på befaring og de vil komme med skreddersydde tilbud til deg. Du sammenligner og velger det beste. Er du usikker på hvilken type varmepumpe du vil ha, kan du også be om veiledning i skjemaet.

Du finner skjemaet rett under teksten. Det å sammenligne tilbud gjennom Tjenestetorget er alltid gratis og uforpliktende.

Sammenlign priser på varmepumpe
Motta tilbud fra flere leverandører der du bor. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Tony Alexander Bakken Norgaard
Tony Alexander Bakken Norgaard
Tony Norgaard er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Han har en bachelor i medier og kommunikasjon fra Oslomet. Han har også studert bedriftsøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge.  Han skriver hovedsakelig om lån og personlig økonomi, og har opparbeidet seg mye kunnskap på feltet.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Sammenlign priser på varmepumpe
Motta tilbud fra flere leverandører der du bor. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Spørsmål og svar om jordvarme