Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på bergvarme

3 fordeler med å hente tilbud via oss:

 • Få varmepumpe som passer din bolig
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd.
 • Uforpliktende å be om tilbud
  Velg deretter tilbudet du liker best, eller avslå alle.
Varmepumpe

Motta tilbud på bergvarme

Sjekk om du også kan spare penger på bergvarme tilpasset ditt behov. Fyll ut et skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.

 • Få varmepumpe som passer din bolig
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd.
 • Uforpliktende å be om tilbud
  Velg deretter tilbudet du liker best, eller avslå alle.

KUN KJENTE MERKER

Bruk bergvarme som oppvarming

Bergvarmevumpe

En bergvarmepumpe er en type varmepumpe som henter energien sin fra geotermisk energi som ligger under bakken. Det er en variant av væske-til-vann-varmepumpe, i likhet med jordvarme- og sjøvarmepumpe.

Det er fort å forveksle bergvarme med jordvarme, men det er en forskjell der. Bergvarmeanlegg krever mindre plass enn hva jordvarmeanlegg gjør, og kan derfor være mer hensiktsmessig for de som ikke har en stor hageflekk. 

Samtidig er prisen for bergvarme-installasjon noe høyere enn ved jordvarmeanlegg.

Likevel kan det være mye penger å spare med bergvarmepumpen. I tillegg til at det er miljøvennlig oppvarming.

Hvordan fungerer bergvarme-varmepumpe?

I et anlegg for bergvarme hentes varme fra en energibrønn i bakken. Denne varmen blir brukt til å varme opp vann som sirkulerer rundt i bygningen. Enten i som rør i gulvet, radiatorer og viftekonvektorer.

Det kan også brukes til varmtvann i krana om det er tilrettelagt for det.

Men hvordan fungerer bergvarme? Jo, varmepumpen flytter bergvarmen som finnes i energibrønnen ved at det finnes en gass i væskeform i et lukket rørsystem. 

Denne væsken har lavere koketemperatur, og blir til dampform når det er varmes opp nok.

Dampen komprimeres i kompressoren. Som får trykket og dermed temperaturen til å øke. En kondensator sørger for at dampen blir omgjort til væske igjen. Det er i denne overgangen at oppvarmingen av vannet skjer.

Deretter senkes både trykket og temperaturen, slik at væsken går tilbake til start. Slik at prosessen kan gjenta seg.

Borehull - varmepumpe

Fordelen med væske-til-vann varmepumper er at de har sin energikilde i bakken der temperaturen er jevn året rundt, kontra uteluften hvor luft-til-luft-varmepumper og luft-til-vann-varmepumper henter sin energi fra. 

Dette gjelder så lenge det er dypere enn 10 meter ned i fjellgrunnen. 

Bergvarmepumper henter solenergi som er lagret i bakken, enten i fjellet, jord eller myr. Denne utnyttes gjennom å bore hull i bakken for å lage energibrønner. I energibrønnen plasseres plastslanger som er fylt med frostvæske, kollektorslanger, som henter ut varme. 

Slike energibrønner for boliger ligger normalt 80 til 200 meter dypt ned i bakken, og på en diameter på 11-14 cm. 

Det vil si at dersom man ønsker å installere et bergvarme-system bør det ikke være mer enn 20 meter ned til fast fjell, og det stilles visse krav til bergtype.

En væske-vann varmepumpe fungerer ved at det er væske i en slange som sirkulere og varmes opp av solvarmen som er under bakken. 

Væsken presses så gjennom pumpen som møter et annet lukket system med en annen væske. Dette kjølemediet blir til gass ved tilstrekkelig temperatur. Gassen føres videre til en kompressor der trykket økes. At trykket økes fører til at temperaturen stiger. 

Deretter føres det videre gjennom en kondensator og varmen som er avgitt føres til huset sitt varmesystem.

Energibrønn - varmepumpe

Installasjon av bergvarme gjøres først ved at jordvern legges på gressplenen for å ikke ødelegge gresset, og deretter settes maskinen oppå jordvernet. 

Deretter begynner maskinen å borre energibrønnen. Hvor lang tid det tar å bore kommer naturligvis an på hvor dypt det er planlagt at brønnen skal ligge. 

Etter at energibrønnen er boret vil føringsrør monteres. Det anbefales som hovedregel minst seks meter føringsrør for å forhindre at jordlageret faller sammen. 

Hvor mange som trengs for akkurat din energibrønn finner leverandørene ut av, men du kan jo passe på at jobben gjøres tilstrekkelig så man slipper å gå tilbake å måtte fikse opp i feiltakelser.

Av de seks meter føringsrørene skal 2 meter av dem gå ned i bakken, noe som vil være en tidskrevende prosess. Det vil deretter bli gravd en grøft mellom energibrønnen og der pumpen skal være som er på ca. 1,5 meter. Til slutt kobles det hele sammen, og det fylles med saltlake og kobles inn for oppvarming i huset.

Bergvarmepumpe - levetid

Ved installering av bergvarmepumpe kan man spare omkring 60-80 % av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann om man sammenlikner med andre energikilder som strøm, fjernvarme, fossil olje eller bioenergi. 

Det vil si at jo mer energi boligen i utgangspunktet bruker på varme, desto mer sparer du i lengden.

Et slikt bergvarmesystem har lang levetid gitt at bergvarme-anlegget blir korrekt planlagt, dimensjonert og installert. 

I tillegg vil nødvendig vedlikehold sørge for at din bergvarmepumpe varer lengst og kan utnytte energien best mulig.

Det er lite til ingen vedlikehold når det gjelder energibrønnen, men varmepumpen må skiftes ut etter 15 til 20 års tid, og røranlegget etter 50 år. 

Et bergvarmesystem vil derfor holde, gitt disse betingelsene, i omtrent 20 år og ytterligere 30 år ved utskifting av røranlegg. 

Selve energibrønnen kan holde mye lenger, og det regnes med at en normal levetid er fra hundre til flere hundre år. Dette er derfor en langsiktig investering, og som også fører til økt verdi på boligen.

Bergvarme passer for deg som:

 • Har vannbåren varme i hjemmet (Har du ikke dette finnes det tilskudd for det hos Enova).
 • Ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Ved total energiforbruk på over 30 000 kWh per år på boligen.
 • Vil fjerne oljefyren. (Dette kan du også få penger tilbake for fra Enova for kjøre til miljøtiltak).
 • Bor der det ikke er for langt ned til fjellgrunn. Er det langt ned til fjell kan jordvarme være et bedre alternativ for deg. Normalt sier man at fjellgrunn ikke bør være lenger enn 20 meter ned i bakken.
 • Har berggrunn av god kvalitet. (Kalkstein leder eksempelvis varme dårlig)

Husk å melde fra før du skaffer bergvarme!

En viktig ting før man begynner med installering av et system for bergvarme er at du må melde fra til kommunen. Hvis dette ikke gjøres kan du bli avgiftsbelagt.

Fordeler og ulemper med varmepumpe - bergvarme

Fordeler:

 • Boliger som har stort oppvarmings- og varmtvannsbehov har stor nytte av bergvarmeanlegg og bergvarme- varmepumpe.
 • Stabil varmekilde som gir god effekt året rundt, og fungerer bedre enn luft-varmepumper på de kaldeste dagene når man trenger varmen mest.
 • Gir høyere energisparing enn luftbasert varmepumpe (pga. at varmekilden har omtrent samme temperatur hele året).
 • Dekker det meste av boligens varmebehov.
 • Ikke en synlig utedel.
 • Lang levetid: varmepumpen har levetid på 15 til 20 år, rørinstallasjonen har 50 års levetid og energibrønner har tilnærmet evig levetid.
 • Lager ikke, eller svært lite lyd; gjelder både ute og inne.
 • Ingen utslipp som anlegg basert på fossile brensler eller bioenergi gjør.
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Miljøvennlig og man kan få tilskudd for enøk-tiltak.
 • Kan gi kjøling på sommeren som blir nesten kostnadsfritt. Frostvæsken sirkulerer da gjennom egen radiator med innebygd vifte i boligen.
 • Øker boligens verdi.

Ulemper:

 • Høy investeringskostnad. Både varmepumpen, installasjonen og borehullet. Er det derfor snakk om en bolig med mindre energiutgifter til varme kan en bergvarme bli kostbart og vanskelig å spare inn igjen. Da kan man heller vurdere luft-vann-varmepumpe.
 • Grunnforholdene på eiendommen vil bestemme ytelsen av bergvarmeanlegget. Det kreves at brønnen ikke er tørr eller har lite grunnvannstilsig for at bergvarmeanlegget kan trekke varmen ut.

Bore etter bergvarme - pris

Hva koster bergvarme? Bergvarmepumpe-pris med energibrønn ligger på rundt 220.000 kroner eller mer.

Er bergvarme lønnsomt? Avhengig av hvor stort energibehov boligen har til varme vil innsparingstiden være et sted mellom 5 og 10 år. Så vil man kunne si at din bergvarme-kostnad er en langsiktig investering.

I tillegg kan man ta komforten med i betraktning. For å ikke snakke om frikjøling når det er varmt om sommeren. 

Men husk at for å få mest mulig ut av investeringen din, må riktig prosjektering, installasjon og innregulering til. Derfor kan det være lurt å få et tilbud på hele jobben.

Med vårt skjema kan du få tilbud fra flere leverandører av bergvarmepumpe eller andre typer varmepumper. 

Da får du oversikt over hva som tilbys og du kan du sammenligne bergvarme-priser og velge det som passer deg best.

Det er også mulig å få støtte fra Enova til bergvarmepumpe-installasjon og bergvarme-boring.

Motta tilbud på bergvarme

Sjekk om du også kan spare penger på bergvarme tilpasset ditt behov. Fyll ut et skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.

Ofte stilte spørsmål om bergvarme