Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på jordvarme

 • Få varmepumpe tilpasset din bolig
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd.
 • Uforpliktende å be om tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle.
Varmepumpe

Motta tilbud på jordvarmepumpe som du kan sammenligne

Sjekk om du også kan spare penger på jordvarme tilpasset ditt behov. Fyll ut et skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.

 • Få varmepumpe tilpasset din bolig
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd.
 • Uforpliktende å be om tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle.

KUN KJENTE MERKER

Bruk jordvarme som oppvarming

Jordvarme

Jordvarmeanlegg er en variant av væske-til-vann-varmepumpe som utnytter varmen i jorden, også kalt geotermisk energi, til å varme opp boligen din. Noen kaller en slik varmepumpe for jord-til-vann-varmepumpe.

Andre typer væske-vann-varmepumper er bergvarme og sjøvarme. Den mest vanlige varmepumpen er luft-til-luft-varmepumper og dernest luft-til-vann-varmepumper. Begge disse henter energien fra uteluften.

Hva er jordvarme?

Hvordan fungerer jordvarme? Under jorda er det lagret varme fra sola. For å benytte dette som energikilde må man grave ned en væskefylt slange, altså en kollektorslange, som blir plassert rundt 1 meter nede i jorden. 

Denne væsken sirkulerer i slangen og opp i varmepumpen som igjen varmer opp vann som sirkulerer rundt i huset og sørger for at boligen blir varm og komfortabel.

Jordvarmen, som jo som nevnt er solenergi som ligger lagret under bakken, varmer opp væsken i slangen. Under bakken er det stabil temperatur gjennom hele året. 

Derfor er jordvarmen mer pålitelig på kalde vinterdager enn de varmepumpene hvor energien hentes via uteluften.

Væsken har lavt kokepunkt og blir til damp, som går opp i en kompressor i varmepumpen som komprimerer dampen og gjør slik at temperaturen stiger. 

Etter dette går veien videre til kondensatoren, som gjør dampen til væske. Det er denne overgangen som sørger for at oppvarmingen av vann skjer. 

Dette vannet er det som sirkulerer i boligen i rør, radiatorer eller viftekonvektorer.

Når dampen har blitt til væske, forsvinner den tilbake til start, hvor den varmes opp på nytt. Slik kan prosessen gjenta seg.

Jordvarme - varmepumpe

For å bruke jordvarme til oppvarming av hus eller annet, er det viktig at slangen med væske ligger i gressplenene, og at trær og busker ikke plantes oppå eller skygger for arealet der slangen er gjemt. 

Dette er fordi det er solen som varmer opp væsken i slangene, og det må derfor ikke være noe som hindrer sola i å treffe bakken. I tillegg bør ikke skur eller annet dekke gressplenen der varmeanlegget er installert.

Dersom du ønsker å benytte jordvarme i hus til oppvarming, er det flere krav som bør være oppfylt. 

Generelt sett bør boligen være godt isolert, og man anbefaler en hulmursisolering og minst 250 med mer isolering i loftet. Grunnen til at boligen bør være godt isolert, er at dersom den ikke er det vil ikke varmepumpen oppvarme boligen tilstrekkelig. 

I tillegg bør man helst grave ned slangene før gressplen er lagt, ettersom slangesystemet skal i jorden under gressplenen.

Sjekkliste før du velger jordvarme-energi:

 • Du har god isolering i boligen.
 • Det totale energiforbruket ligger på over 30.000 kWh per år.
 • Du som skal fjerne oljefyren.
 • Du har vannbårent varmesystem, eller planer om å installere dette. Jordvarmepumpen kobles nemlig til et vannbåren varmesystem som radiatorer eller gulvvarme.
 • Du har planer om å grave på tomten, eller ikke har lagt gressplen enda.

I tillegg er det noen få sikkerhetsregler å ta hensyn til. Det skal være 20 meter til nærmeste vanntank, minst 2 meter til nærmeste avløpsanlegg og kollektorslangene bør ligge minst 1 meter ned i jorden.

Inni slangen er det frostvæske som inneholder etanol, og den bør derfor legges på et forsvarlig sted i bakken i tilfelle noe skulle lekke ut.

Som en tommelfingerregel sier man at per m2 boligareal trengs det et jordareal på 3-4 m2, eller per 3.000 kWt trengs 100 m2 uteareal. Hvor omfattende slangesystemet i bakken skal være vil avhenge av boligens størrelse og hva slags jordtype som ligger i din grunn. 

En vanlig enebolig bør ha et uteområde på 300- 600 m2 for å kunne ha tilstrekkelig med slanger i bakken.

Jordvarme - fordeler og ulemper

Jordvarme-fordeler:

Det er flere klare fordeler ved å benytte seg av jordvarme i boliger. For det første er det billig energi, og for den andre er det miljøvennlig. Videre er det ingen eller svært lite vedlikehold som behøves, ettersom anlegget er et lukket system.

Fordelen med væske-til-vann varmepumpe, deriblant jordvarme, er at det er full effekt hele året og bedre effekt på de kaldeste dagene når man trenger varmen som mest. 

Dette i kontrast til en luft-til-vann varmepumpe, eller luft-til-luft, der effekten blir mindre på de aller kaldeste dagene.

Videre har et jordvarmeanlegg og væske-til-vann varmepumpe ingen sjenerende viftestøy og det er driftssikkert. Sist, men ikke minst så har anlegget en lang levetid. 

Varmepumpen bør skiftes etter ca. 20 år, mens rørsystemet holder i mer enn 50 år, og jordslangen/slyngen holder tilnærmet evig – gitt at det ikke går hull.

Det vedlikeholdsarbeidet som trengs er stort sett bare å bytte filter i varmepumpen, noe som gjøres en gang i året. Du kan spare et strømforbruk på 11.100 kWh i året, noe som vil tilsvare 150.000 kroner i løpet av normal levetid for varmepumpen

Jordvarme-ulemper:

Ja det er noen få ulemper som det er greit å være klar over. Jordvarmeanlegg fungerer best når din bolig er godt isolert for å fungere optimalt. 

I tillegg er det en investeringskostnad å installere anlegget, og nedgraving av slangene vil være plasskrevende og det er derfor viktig å ha en gressplen å boltre seg på.

Pris - jordvarme

Jordvarmepumpe-priser varierer veldig, i tillegg kommer kollektorslangene under bakken og installasjon. Dersom du ikke har vannbåren varme fra før, må også dette regnes med.

Når det kommer til faktisk jordvarmepumpe-pris, snakker vi om en væske-til-vann-varmepumpe. Disse ligger på 120.000 kroner og oppover.

Slangene som trengs for en vanlig enebolig ligger fort mellom 6.500 kroner til 13.000 kroner.

Så er det prisen for installasjon og hvorvidt du må få noen til å grave. Jordvarme-pris med installasjon ender gjerne opp med en totalsum på mellom 170.000 kroner og 250.000 kroner.

Dette er stor investering. Men det er for eksempel billigere enn å bore energibrønn, som man gjør når det er snakk om bergvarme.

Slik sparer du inn jordvarme-kostnad

Ettersom jordvarme benytter seg av solens varme vil det kun koste deg litt for å omdanne jordvarmen til energi som kan varme opp boligen. 

Dersom du skifter fra oljefyring, fjernvarme, naturgass eller noe lignende, vil du kunne skape opp mot 50 til 60 prosent av tidligere energibruk. 

Noen leverandører hevder at man kan spare så mye som over 60-75 % av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. Det tar under 10 år å spare inn de investeringskostnadene det koster å kjøpe inn anlegget. 

Normalt oppgir leverandørene en tid på 6 til 8 år før man har spart inn pris på jordvarme. Enda kortere tid vil det ta om du søker tilskudd, noe du kan få for å gjennomføre et slikt enøk tiltak. 

Har du planer om å bo i den boligen du bor nå i mange år frem i tid vil det derfor være en god investering for å spare strøm på oppvarmingen!
Sammenlign tilbud på varmepumpe - jordvarme
Som du har skjønt, så er det et noe vanskelig marked å navigere seg i. Det er mange faktorer som skal tas hensyn til for å vite hvilken jordvarmepumpe og dimensjonering som passer nettopp ditt hjem.

Derfor er det også vanskelig å gi konkrete tilbud på jordvarmepumpe uten nærmere befaring. Derfor har vi gjort det lettere for deg å skaffe deg oversikt over hva som finnes av tilbud der ute.

Med et enkelt skjema, som du finner på siden her, kan du få tilbud fra flere leverandører samtidig. Da kan du enkelt sammenligne og se hvem som gir deg det beste tilbudet og hva som fungerer best for deg.

Det være seg om det er jordvarme, sjøvarme eller bergvarme du ser etter. Eller varmepumper som henter varmen fra energien som er lagret i utelufta.

I tillegg er aktørene klar over at du er i kontakt med flere samtidig, og gir deg gjerne et så godt tilbud på jordvarmepumpe som mulig.

Det kan være lurt å få tilbud på hele jobben, slik at du er sikker på at alt går rett for seg og at anlegget fungerer optimalt og lenge.

Motta tilbud på jordvarmepumpe som du kan sammenligne

Sjekk om du også kan spare penger på jordvarme tilpasset ditt behov. Fyll ut et skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.

Ofte stilte spørsmål om jordvarme