Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på jordvarme tilpasset ditt behov

Sjekk om du også kan spare penger på jordvarme. Fyll ut skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.

Bruk jordvarme som oppvarming

Jordvarme

Jordvarmeanlegg er en variant av varmepumpe som utnytter varmen i jorden, også kalt geotermisk energi, til å varme opp boligen din. Det kan produseres ca. 3 ganger så mye energi som varmepumpen bruker for å fungere. Videre skal vi fortelle deg hvordan anlegget fungerer, fordeler og ulemper, pris og støtteordning.

Hva er jordvarme?

Kort sagt så benytter jordvarmeanlegget seg av solenergi med en varmepumpe. En væskefylt slange blir plassert nede i jorden, for deretter å bli varmet opp av solen. Den oppvarmede væsken pumpes videre inn i varmepumpen, der varmen trekkes ut og føres inn i radiatorer som er installert i din bolig. Jo lenger slangen i bakken er, desto mer varme og energi kan man trekke ut av systemet. I tillegg fungerer jordvarmeanlegget slik at desto fuktigere jord det er i bakken, jo mer varme og energi er det mulig å utnytte. Det er derfor en klar fordel dersom jorden i bakken din er av den riktige typen. Leverandører av jordvarmeanlegg tar prøver av jorden for å bergene størrelse og det forventede energiforbruket før de installerer systemet. Da finner de også ut om jorden er av god kvalitet eller ikke (om det er høy fuktighet).

Det viktige er at slangen med væske ligger i gressplenene, og at trær og busker ikke plantes oppå eller skygger for arealet der slangen er gjemt. Dette er fordi det er solen som varmer opp væsken i slangene, og det må derfor ikke være noe som hindrer solen i å treffe bakken. I tillegg bør ikke skur eller annet dekke gressplenen der varmeanlegget er installert.

Hvordan fungerer det?

Jordvarmeanlegg er på mange måter som et omvendt kjøleskap. Slangen, også kalt kollektor, er fylt med væske som tåler frost og blir gravd ned under gressplenen omtrent 1 meter i dybden. Frostvæsken oppvarmes av jorden fra solenergi, helt til jordens temperatur når 4-5 grader. Da er væsken varmet opp tilstrekkelig til å føres inn i varmepumpen med fordamper, kondensator, kompressor og ventil.

Miljøvennlig

Jordvarme er en miljøvennlig energiressurs som bruker mindre strøm og energi til å fungere, enn den gir ut. Per 1 kilowatt elektrisitet varmepumpen bruker av strøm, vil du få tilbake 3 kilowatt varme. I tillegg er samlet CO2- utslipp 50-75 % lavere enn ordinær oppvarming.

Det sparer miljøet – og det sparer din lommebok!

Sparer lommeboken

Ettersom jordvarme benytter seg av solens varme vil det kun koste deg litt for å omdanne jordvarmeenergi til energi som kan varme opp boligen. Dersom du skifter fra oljefyring, fjernvarme, naturgass eller noe lignende, vil du kunne skape opp mot 50 til 60 prosent av tidligere energibruk. Noen leverandører hevder at man kan spare så mye som over 60-75 % av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. Det tar under 10 år ”å tjene tilbake” de investeringskostnadene det koster å kjøpe inn anlegget. Normalt oppgir leverandørene en opptjeningstid på 6 til 8 år. Enda kortere tid vil det ta om du søker stønad, noe du kan få for å gjennomføre et slikt enøk tiltak. Har du planer om å bo i den boligen du bor nå i mange år frem i tid vil det derfor være en god investering!

Støtte på opptil 30 000 kr

Det er ikke til å legge skjul på at man må gjøre en investering som koster mye i starten, men som vil lønne seg på sikt. Da er det godt at ENOVA støtter miljøvennlig tiltak som jordvarme-anlegg. Dersom man går til innkjøp av jordvarmepumpe vil man kunne få stønad til det de kaller væske-til-vann varmepumpe. Du kan få støtte til hele 30.000 kroner, samt også penger tilbake for å fjerne oljefyren. De pengene kommer godt med!

Kravene som stilles er blant at varmepumpen må ha vært kjøpt inn de siste 18 månedene, installasjonen må være utført av et registrert firma og du sitter på dokumentasjon av kostnader som samsvarer med Norsk lov og forskrifter. Hvor mye stønad du kan få utbetalt varierer med tiltaket. Inntil 20.00kr gis ved investering i væske-til-vann varmepumpe. Videre økes beløpet til 30.000kr dersom varmepumpen har energimåler for strøm og varme. I tillegg vil du kunne få 10.000kr ekstra for å fjerne oljefyren. Du får stønad ved å legge ved alle fakturaer, og deretter utbetalt enten med en gang eller gjennom skatteoppgjøret ditt. Gå inn her på ENOVA for mer informasjon.

Bor du i Oslo kommune har du mulighet til å få ytterligere støtte for et slikt enøktiltak. Gå inn på Oslo kommune sin nettside her for mer informasjon.

Pris

Prisene varierer med varmeffektiviteten, men koster fra 120.00 kr og opp. Noen anlegg kan også fås fra 50 000 til 110 000kr, men da kommer ofte installasjon i tillegg. Ta kontakt med flere leverandører for pristilbud. Dette lønner seg om du skal få et godt tilbud.

Husk også å sjekke garantien. De fleste opererer med en garanti på 5 år.

Passer ditt hus til jordvarmeanlegg?

Dersom ditt hus er en god kandidat til å benytte seg av jordvarme må visse krav være oppfylt. Generelt sett bør boligen være godt isolert, og man anbefaler en hulmursisolering og minst 250 med mer isolering i loftet. Grunnen til at boligen bør være godt isolert, er at dersom den ikke er det vil ikke varmepumpen oppvarme boligen tilstrekkelig. I tillegg bør jordvarmeanlegginstalleringen i utgangspunktet gjøres før gressplen er lagt ettersom slangesystemet skal i jorden under gressplenen.

Sjekkliste for om du bør velge jordvarme:

 • Du har god isolering i boligen.
 • Det totale energiforbruket ligger på over 30.000 kWh per år.
 • Du som skal fjerne oljefyren.
 • Du har vannbårent varmesystem, eller planer om å installere dette. Jordvarmepumpen kobles nemlig til vannbåren oppvarming som radiatorer eller gulvvarme.
 • Du har planer om å grave på tomten, eller ikke har lagt gressplen enda.

I tillegg er det noen få sikkerhetsregler å ta hensyn til. Det skal være 20 meter til nærmeste vanntank, minst 2 meter til nærmeste avløpsanlegg og jordvarmeslangene bør ligge minst 1 meter ned i jorden. Inni slangen er det frostvæske som inneholder etanol, og den bør derfor legges på et forsvarlig sted i bakken i tilfelle noe skulle lekke ut.

Hvor stort område trengs?

Som en tommelfinger regel sier man at per m2 boligareal trengs det et jordareal på 3-4 m2, eller per 3.000 kWt trengs 100 m2 uteareal. Hvor omfattende slangesystemet i bakken skal være vil avhenge av boligens størrelse og hva slags jordtype som ligger i din grunn. En vanlig enebolig bør ha et uteområde på 300- 600 m2 for å kunne ha tilstrekkelig med slanger i bakken.

OBS! Jordvarmeanlegg og bergvarmeanlegg er to forskjellig systemer og bør ikke forveksles. Bergvarmeanlegg krever mindre plass og kan derfor være mer hensiktsmessig for de som ikke har en stor hage å boltre seg på. Varmeanlegg har på den andre siden lavere installeringskostnader.

Fordeler med jordvarme

Det er flere klare fordeler ved å benytte seg av jordvarme. For det første er det billig energi, og for den andre er det miljøvennlig. Videre er det ingen eller svært lite vedlikehold som behøves, ettersom anlegget er et lukket system. Det vedlikeholdsarbeidet som trengs er stort sett bare å bytte filter i varmepumpen, noe som gjøres en gang i året. Du kan spare et strømforbruk på 11.100 kWh i året, noe som vil tilsvare 150.000 kroner i løpet av normal levetid for varmepumpen (20 år er standard levetid).

Fordelen med væske-til-vann varmepumpe er at det er full effekt hele året og bedre effekt på de kaldeste dagene når man trenger varme som mest. Dette i kontrast til en luft-til-vann varmepumpe der effekten blir mindre på de aller kaldeste dagene. Vider har et jordvarmeanlegg og væske-til-vann varmepumpe ingen sjenerende viftestøy og det er driftssikkert. Sist, men ikke minst så har anlegget en lang levetid. Varmepumpen bør skiftes etter ca. 20 år, mens rørsystemet holder i mer enn 50 år, og jordslangen/slyngen holder tilnærmet evig – gitt at det ikke går hull.

Ulemper?

Ja det er noen få ulemper som det er greit å være klar over. Jordvarmeanlegg ”krever” at boligen er godt isolert for å fungere optimalt. I tillegg er det en investeringskostnad å installere anlegget, og nedgraving av slangene vil være plasskrevende og det er derfor viktig å ha en gressplen å boltre seg på.

Hvorfor installere jordvarmeanlegg?

 • Miljøvennlig.
 • Du sparer store summer og andel strømforbruk.
 • Det har lang levetid og krever kun en liten oppgradering etter 20 års tid
 • Lite vedlikeholdsarbeid.
 • Når du først skal fjerne oljefyranlegget kan man like gjerne gå til anskaffelse av væske-til-vann varmepumpe og jordvarmeanlegg.
 • Du får stønad fra ENOVA for å gjennomføre et enøk tiltak.

Varmepumper i Norge

På det Norske markedet er det en rekke forskjellige varmepumpeleverandører. Noen av de mest kjente er Panasonic og Mitsubishi. Er du på jakt etter varmepumpe kan det være greit å vite at det er flere som tilbyr dette. Du kan blant annet velge mellom: Toshiba, Samsung, LG, IVT, Fujitsu, Fuji, Daikin og Bosch. De som kanskje er minst kjent er Nibe, Sanyo og Sharp, dette er også veldig gode varmepumper, så undersøk gjerne om de kan være aktuelle for deg.

Få tilbud på jordvarme tilpasset ditt behov

Sjekk om du også kan spare penger på jordvarme. Fyll ut skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg