Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på varmepumpe i Grimstad

 • Få varmepumpe som passer din bolig og ditt klima
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Slipp å samle tilbud selv! Siden varmepumpeleverandørene konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Uforpliktende og gratis å hente tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle
Få tilbud på varmepumpe i %location% fra flere selskaper

Spar penger på strøm med varmepumpe nå

Spar mellom 60-90% av oppvarmingskostnadene. Sammenlign tilbud på varmepumpe fra flere leverandører her.

 • Få varmepumpe som passer din bolig og ditt klima
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Slipp å samle tilbud selv! Siden varmepumpeleverandørene konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Uforpliktende og gratis å hente tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle

KUN KJENTE MERKER

Varmepumpe Grimstad

Varmepumpe i Grimstad

Spar både energi og penger med en varmepumpe!

Oppvarming via varmepumpe er faktisk bra for både miljøet og lommeboka. Boligen din vil bli enda bedre å leve i, samtidig som du gjør en flott innsats for klimaet. Og bor du i Grimstad? Ja, da er en varmepumpe et godt valg for oppvarming.

Her får du hjelp og informasjon til hvordan ulike varmepumper fungerer, samt hvilke typer som kan passe både for klimaet i Grimstad og ditt bruk.

Klima i Grimstad

Med sitt kystklima er Grimstad nokså kjølig, med mye vind i enkelte perioder - særlig i januar måned. Gjennomsnittstemperaturen i Grimstad er på 8 grader. Det er ikke alltid holmene flydå, som en sier i Grimstad. Nei, det kan med andre ord bli ganske så surt.

Og når det er smeigedaer? Ja, da kan en varmepumpe også fungere som aircondition.

En varmepumpe er med andre ord godt egnet for klimaet i Grimstad.

Enten du er født og oppvokst i Grimstad eller en innflytter - du vil ha store fordeler ved å velge en varmepumpe som grunnleggende oppvarming i boligen din.

Fordeler med varmepumpe

Varmepumper har flere fordeler:

 • Bedre inneklima
 • Lavere strømregninger
 • Behagelig innetemperatur på vinter
 • Forfriskende romtemperatur med air-condition om sommeren

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Varmepumper bruker elektrisitet for å hente ut varme fra luft, vann, fjell eller jord. Varmepumper transporterer varme fra en lavere til en høyere temperatur. Varmen blir fordelt over hele rommet og huset. På denne måten kan du få flere ganger mer varme enn energien som brukes.

Med en varmepumpe vil du senke de faktiske kostnadene fordi du bruker mindre elektrisitet/olje på oppvarmingen.

Hovedkravet som stilles til nye boliger (teknisk forskrift av 2010) er at omtrent halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal dekkes av annen energiforsyning enn strøm, olje og gass. En varmepumpe kan bidra til at dette kravet oppfylles.

Hva slags varmepumpe vil passe best til klimaet i Grimstad?

Vel, det kommer an på en del ting. Milde kystvintere, slik Grimstad har, betyr i første omgang at du kanskje ikke trenger den kraftigste varianten. Samtidig finnes det andre faktorer -for eksempel støy, planløsning i bolig, hvor mye kWh du bruker og hvor gammel boligen din er.

La oss se nærmere på ulike typer varmepumper.

Forskjellige typer varmepumper

Det finnes flere typer varmepumper;

 1. Luft til luft-varmepumper
 2. Luft til vann-varmepumper
 3. Væske til vann-varmepumper (jordvarme og bergvarme)
 4. Avtrekksvarmepumper

Energien i luft, jord, sjø og fjell kan utnyttes til å varme opp boliger. Dette til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne i boligen.

Med andre ord er det mange typer varmepumper å velge mellom - og som alle kan passe klimaet i Grimstad. Forhør deg derfor med fagfolk i Grimstad for å finne ut hvilken som er best egnet for din bolig. Ellers kan det også være lurt å sjekke hvilken varmepumpe som er best i test

1. Luft til luft-varmepumpe

En hovedregel er at jo lengre fyringssesong du har, dess mer gunstig vil en luftvarmepumpe være.

Alle luft til luft-varmepumper har en del som er montert på utsiden av huset. Denne utedelen kan du skjule med et varmepumpehus.

En luft til luft-varmepumpe i Grimstad passer bra for deg som:

 • Har bruk på over 15 000 kWh per år
 • Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre
 • Har en åpen planløsning slik at varmen lett fordeles til de rommene du ønsker å varme opp
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å bytte vinduer eller etterisolere
 • Har andre alternative varmekilder til de kaldeste periodene

2. Luft til vann-varmepumpe

En luft til vann-varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft. Varmen blir deretter distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Varmen brukes som oftest til å oppvarme tappevann og oppvarming av selve boligen via et vannbåret system.

Bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur er to fordeler med vannbåren varme. Bruk av varmepumpe til oppvarming av vann gir lavere energiforbruk enn direkte bruk av strøm til boligen.

En luft/vann-varmepumpe består av en inndel som er tilknyttet varmtvannsberederen og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel. Din varmepumpemontør vil foreslå en best mulig plassering.

En luft til vann-varmepumpe i Grimstad passer bra for deg som:

 • Har et totalt energiforbruk på over 25 000 kWh per år
 • Bor i en bolig med vannbåren varmefordeling
 • Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre
 • Har annen kilde til oppvarming i tillegg (for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovn)
 • Har stort forbruk av tappevann

3. Vann til vann-varmepumpe

En væske/vann-varmepumpe henter varme fra sjøvann, jord eller fjell. Deretter blir denne varmen distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

En varmepumpe får navnet sitt etter hvor varmen hentes fra. En varmepumpe med bergvarme henter solenergi som er lagret fra fjellet via et 80-200 meter dypt borehull. Hullet er gjerne plassert 2 til 3 meter fra grunnmuren. I borehullet plasseres en kollektorslange fylt med frostvæske.

En varmepumpe med jordvarme henter solenergi lagret fra jord eller myr. En kollektorslange fylt med frostvæske graves ned på 0,6 til 1,5 meter dybde – avhengig av deledybden. Avstand mellom sløyfene bør være 1,5 meter da kortere avstand kan medføre at man kan hente ut mindre energi. For å ha denne typen varmepumpe bør du ha et disponibelt uteareal på 250 til 600 m2.

En sjøvarmepumpe derimot, henter energien som er lagret i havet. Her blir kollektorslanger i trommel eller sløyfe fylt med frostvæske. De legges gjerne i bunnslammet siden temperaturen der er litt høyere enn i vannet. Kollektorslange i sløyfe forankres gjerne til bunnen med betonglodd.

En væske til vann-varmepumpe i Grimstad passer best for deg som:

 • Har et totalt energiforbruk på over 30 000 kWh per år
 • Bor i en bolig med vannbåren varme
 • Har stort forbruk av tappevann

4. Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe består av et ventilasjonsaggregat og en varmepumpe i en felles enhet. Noen blir levert med integrert balansert ventilasjon med forvarming av tilluften, eller bare med avtrekksventilasjon og frisklufttilførsel via veggventiler.

Hvordan fungerer egentlig avtrekksvarmepumpen? En avtrekksvarmepumpe gjenvinner energien fra avtrekksluften – en luft som normalt er oppvarmet til over 20oC. Den fungerer med andre ord som en varmegjenvinner og du unngår å sende ut den varme luften og tape masse energi.

Avtrekksvarmepumpe er best egnet til ettermontering i bygg med kun avtrekksventilasjon. Har du en balansert ventilasjon med gjenvinner vil det være lite varme igjen til avtrekksvarmepumpen.

Med andre ord vil det ikke være økonomisk lønnsomt å koble en avtrekksvarmepumpe på et slikt system. Denne type varmepumpe er avhengig av at det alltid går luft gjennom varmepumpen slik at den kan fungere stabilt.

Se alle typer varmepumper her

Service og vedlikehold av varmepumper

Det er forskjeller på ulike typer varmepumper og deres behov for service. Vann til vann-varmepumper som bruker bergvarme krever for eksempel ikke noe spesielt vedlikehold. Luft til luft og luft til vann-varmepumper krever derimot både vedlikehold og rengjøring. 

Det du må huske på er altså at du må selv gjennomføre vedlikehold og vask av varmepumpen og at du må passe på at du får jevnlig varmepumpeservice.

Les mer om hvordan du avgjør hvilke varmepumper som passer best til ditt bruk her

Spar penger ved å skaffe deg varmepumpe

Mesteparten av strømregningen går til oppvarming av en bolig. Med en varmepumpe kan man få mer varme per krone man bruker, og dermed senke strømutgiftene. Derfor blir gjerne varmepumpene klassifisert som energiklasse A.

Dette betyr at den også er mer miljøvennlig, og fordi du bruker mindre strøm har du billig oppvarming. Hvor mye du kan spare på å investere i en varmepumpe eller varmepumpeanlegg, avhenger naturligvis på hvor høyt energibehov boligen har fra før.

Det finnes mangt en varmepumpe-forhandler i Agder . Og ikke minst - mange ulike produsenter av varmepumper, som for eksempel Toshiba, Mitsubishi, Daikin og mange flere. Det kan derfor være litt vanskelig å navigere seg i markedet. Forhør deg derfor med flere leverandører om deres produkter før du bestemmer deg.

Få tilbud på varmepumpe i Grimstad

Å finne den rette varmepumpen til rett pris kan ofte ta tid, energi og research. Det er mange forhandlere på markedet - og dette kan du bruke som en fordel for å få en rimelig varmepumpe.

Ved å bruke vårt skjema kan du få kontakt med flere leverandører samtidig, som alle er klare over at de konkurrerer om å få deg som sin kunde. Da er det opp til dem å gi deg sitt aller beste tilbud på hele jobben.

Da kan du snart få montert varmepumpen du drømmer om, spare miljøet og spare penger på strømregninga så fort som mulig.

Tjenesten vår er både gratis og uforpliktende for deg.

Spar penger på strøm med varmepumpe nå

Spar mellom 60-90% av oppvarmingskostnadene. Sammenlign tilbud på varmepumpe fra flere leverandører her.