Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på ventilasjon tilpasset ditt behov

Sjekk om du også kan spare penger på ventilasjon. Fyll ut skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.

Finn riktige ventilasjon til din bolig

Ventilasjon

Ventilasjon er viktig for å sikrer et godt inneklima i boligen din året rundt. Balansert ventilasjon har som hovedoppgave å få inn frisk luft i boligen, og få ut ”brukt” luft. Her går vi videre inn på en rekke fordeler, pris, støtte fra Enova og hvordan et ventilasjonsanlegg fungerer.

Klimaanlegg – balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon er et klimaanlegg som vil fjerne forurensninger, fuktighet og lukt, samt også motvirke blant annet radon. I tillegg til at fuktskader som mugg og sopp forhindres. Ventilasjonsanlegg vil gjøre luften ren og frisk, noe som gir god komfort. Videre vil også kondens på vinduene forhindres. Balansert ventilasjon kan være særlig nyttig i byområder der det er høy forurensing og mye svevestøv fordi ventilasjonsanlegget vil gjennom filteret forhindre at slik forurensning kommer inn i boligen.

Plaget av allergi eller astma

Ventilasjon skal bidra til lav helsemessig risiko, og dersom du er plaget av allergi eller astma er dette ypperlig for deg å ha i boligen. Balansert ventilasjon er også et godt tiltak om du er sensitiv for støv.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Et balansert ventilasjonsanlegg vil også være energibesparende fordi omtrent 85 % av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes. Enova trekker frem at mellom 70 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft som fordeles jevnt og er ferdig oppvarmet rundt i boligen. Du bruker derfor ikke ekstra energi på å varme friskluften. Dersom man sammenligner balansert ventilasjon med avtrekksanlegg er besparelsen per år på rundt 4000 til 8000 kWh. Enova har regnet på at en enebolig på 180 kvadratmeter kan spare rundt 5 300 kroner i året gitt en strømpris på 1 krone per kWh.

Det tekniske ved balansert ventilasjon

Et balansert ventilasjonssystem består av flere komponenter:

 • Ventilasjonsaggregat med styring: bestående av to vifter, høyeffektiv roterende varmegjenvinner, rotormotor og to ulike filter
 • Kanalsystemer med isolasjon og lyddempere
 • Tilluftventiler
 • Avtrekksventiler
 • Luftinntak og luftavkastning

Det finnes også mulighet for automatisering av styring for ventilasjonen.

Et balansert ventilasjonssystem styrer luftfuktighet og temperaturer for å oppnå et godt inneklima gjennom bruk av luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper, varmevekslere og varmegjenvinnende systemer.

Systemet fungerer slik at ny frisk luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom gjennom ventiler, mens den brukte forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i huset gjennom ventiler som er på kjøkkenet, bad og ellers våtrom. Den ”brukte” luften fører ut gjennom kombiboks på veggen eller takhatt. Den luften som trekkes inn føres først gjennom filteret som ligger i luftbehandlingsaggregatet, slik at den blir renset, før den blåses inn i rom i boligen. Grunnen til at det er energibesparende er fordi den ”brukte” luften vil varme den nye under prosessen der luften føres ut og den nye inn. Altså vil dette resultere i at du sparer penger på oppvarming.

Luftinntaket kan gå via kombibok eller egen ventil, og luften fra kjøkkenviften blåses ut i en egen ventil eller i kjøkkenavtrekket på ventilasjonsanlegget.

Flere modeller

Ventilasjonsaggregatene finnes i en rekke modeller og du har mange muligheter. Den vanligste modellen er veggmodell som plasseres i en bod, på vaskerommet, på kjøkkenet eller lignende. Fagpersoner anbefaler å plassere ventilasjonsanlegget på den varme siden av klimaskjermen for å unngå kondensproblemer.

En utfordring i eksiterende boliger kan være lufttilførselen til oppholdsrom. Kanalene kan legges på loftet, men her må de isoleres. Et annet alternativ er å legge de i eksisterende vegger ned til underetasjen for deretter å fôre ut veggene eller trekke ut garderobeskap og legge kanalene bak her.

En annen utfordring er avtrekk fra våtrom til aggregat. Det ligger ofte kanaler der fra før, men våtrom ligger nokså samlet og man kan derfor ha korte kanalføringer. Avkast kan sendes ut over taket eller gjennom ytterveggen. Selv om det klart er enklere å installere for nybygg, har ikke spesialister problemer med å føre frem kanaler i eksiterende boliger. Det er mange måter å legge inn kanalføringer og derfor mange muligheter. Dersom du ønsker et balansert ventilasjonssystemer er ikke dette noe problem å få til.

Bruk av ventilasjonssystemer

Balansert ventilasjon kan installeres og er brukt i alle type bygg. Dette inkluderer kontorbygg, hoteller, flyplasser, messehaller, idrettshaller, sykehus, kjøpesentre og mer.

Behovsstyrt ventilasjon
Behovsstyrt ventilasjon er smart, og gjør at du kan spare mye energi. Det er så enkelt som at luften ventileres etter behov, altså når noen bruker boligen. Det vil si at på kontorbygg som står tomme vil ventilasjonssystemet kun kjøre på fult når det er folk som benytter seg av lokalet. Dersom du er mye på reise og ikke er mye i boligen din, kan dette også være for deg.

Behovsstyrt ventilasjon registrerer om arealet er i bruk automatisk gjennom bevegelsessensor. Når bevegelsessensoren ikke registrer noe bevegelse vil lufttilførselen senkes til et minimum og dermed spare energi. I tillegg kan ventilene styre temperatur – både kjøling og varme. Dersom det er koblet sammen med radiatorer vil ventilen gi beskjed om enten å øke eller å senke varmetilførselen. Et estimat av energibesparelsen ligger på 50 til 60 prosent sammenlignet med anlegg som gir fast luftmengde. Dermed er dette et godt energieffektivt ventilasjonssystem.

Vedlikehold

Et balansert ventilasjonsanlegg trenger ikke mye vedlikehold dersom installasjonen er gjort korrekt. Det kreves allikevel noe tilsyn og vedlikehold for å fungere god. Det aller viktigste er å jevnlig skifte filteret ettersom det her det samles opp skitt og støv fra forurensning. Jevnlig filterskift kreves derfor for at luften skal kunne bli god og for at systemet skal fungere optimalt.

Fordeler med å ha balansert ventilasjon

 • Godt inneklima med økt bo-komfort
 • Lager lite lyd og gir trekkfri ventilasjon, altså slipper du kalde trekk.
 • Fjerner forurensning og fuktig inneluft
 • Er energibesparende og gjenvinner varmer i ventilasjonsluften
 • Anlegget er utviklet for nordiske forhold og fungerer derfor året rundt, også når det er kaldt.
 • Du får støtte fra Enova ved installering av balansert ventilasjon fordi dette er et miljø tiltak.

Støtte fra Enova

Enova støtter en rekke ulike ENØK tiltak, deriblant installering av balansert ventilasjon. Du kan få inntil 20 000 kroner i støtte ved installering av balansert ventilasjon i boligen din.

Kravene for at du skal kunne få støtte er at du har fått installert et balansert ventilasjonssystem i egen helårsbolig i Norge, med godkjent byggmelding før 1. juli 2010. Det vil si at nybygg ikke vil få denne støtten, eller dersom du bytter en gammel balansert ventilasjon med en ny. Myndighetenes minstekrav for nye boliger når det gjelder varmegjenvinning er 70%, men også opp til 85% er blitt vanlig. Det er også derfor Enova kun støtter tiltak for eldre boliger.

For å få stønad må du i tillegg ha kjøpt ventilasjonsanlegget i løpet av de siste 18 månedene. Du må kunne legge frem dokumentasjon av kostnader og hele installasjonen skal være utført av personer som har den nødvendige utdanningen og autorisasjonen. Dette er også betryggende for deg fordi du da vet at installasjonen er utført korrekt og med tilstrekkelig kvalitet og den energibesparingen du betaler for.

Du velger selv om du ønsker å få pengene utbetalt med en gang eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Pris på et balansert ventilasjonsanlegg

Prisene vil variere ut ifra hvor stort anlegg det er snakk om, samt boligens størrelse. Et estimert beløp ligger på rundt 50 000 til 100 000 kroner.

Før du skaffer deg balansert ventilasjon

Når du skal oppgradere boligen og gjøre en rekke tiltak bør du alltid se fremover i tid. Et eksempel er dersom du skal etterisolere et loft. Da bør du legge ventilasjonskanaler først. Riktig rekkefølge er viktig for å unngå å måtte gjøre noe på nytt. Et godt råd på veien er derfor å planlegge alle tiltakene som skal gjøres før du setter i gang. Deretter gjennomføre dem i riktig rekkefølge.

Å gå til innkjøp av et ventilasjonsanlegg kan være kostbart, men du bør allikevel legge ventilasjonskanaler først slik at du unngår å måtte gjøre dette senere. Deretter kan du etterisolere og så gå til innkjøp av ventilasjonsaggregatet senere.

Oppvarmingsløsninger er viktig, men først bør du redusere varmetapet. Finn tiltak som balansert ventilasjon som reduserer oppvarmingsbehovet først, deretter kan du begynne å tenke på oppvarmingssystemer slik som varmepumper.

Få et tilbud

Bruk Tjenestetorget sitt skjema for å få et uforpliktende tilbud på balansert ventilasjonssystem og spar penger på energiforbruk til oppvarming av boligen.

Varmepumper i Norge

På det Norske markedet er det en rekke forskjellige varmepumpeleverandører. Noen av de mest kjente er Panasonic og Mitsubishi. Er du på jakt etter varmepumpe kan det være greit å vite at det er flere som tilbyr dette. Du kan blant annet velge mellom: Toshiba, Samsung, LG, IVT, Fujitsu, Fuji, Daikin og Bosch. De som kanskje er minst kjent er Nibe, Sanyo og Sharp, dette er også veldig gode varmepumper, så undersøk gjerne om de kan være aktuelle for deg.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg