cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på ny ventilasjon

3 fordeler med å hente tilbud via oss:

 • Få varmepumpe som passer din bolig
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd.
 • Uforpliktende å be om tilbud
  Velg deretter tilbudet du liker best, eller avslå alle. Du bestemmer!
Varmepumpe

Sammenlign tilbud på ventilasjon nå

Sjekk om du også kan spare penger på ny ventilasjon tilpasset ditt behov. Fyll ut skjemaet og motta tilbud nå.

 • Få varmepumpe som passer din bolig
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd.
 • Uforpliktende å be om tilbud
  Velg deretter tilbudet du liker best, eller avslå alle. Du bestemmer!

KUN KJENTE MERKER

Finn riktige ventilasjon til din bolig

Balansert ventilasjon - varmepumpe

Ventilasjonen er løsningen som sikrer et godt inneklima i din bolig året rundt. Med det balanserte ventilasjonssystemet, har du en vifte som gir deg frisk luft som er renset. Samtidig som den trekker brukt luft ut.

I tillegg blir mye av varmen i den gamle luften overført til den nye, slik at du kan spare energien som vanligvis blir brukt for å varme luften.

Det finnes flere løsninger og kombinasjoner innenfor boligventilasjon med varmepumpe. Hva som er best for deg, kommer litt an på løsningen du har i dag, eller hva du planlegger å gjøre med bygget.

Kombinerer du med en varmepumpe, kan du få billig varme i din bolig. I tillegg kan varmepumpen også gi deg en etterlengtet kald bris om sommeren. Dermed har du balansert ventilasjon med kjøling.

Men dersom du har mekanisk avtrekksventilasjon kan du vurdere å etterinstallere en avtrekksvarmepumpe. Dette vil gi deg en type balansert ventilasjonssystem, samtidig som den kan spare penger på oppvarming.

Avtrekksvarmepumpen gjenvinner avtrekksluft og varmer opp ventilasjonsluften. Den kobles også mot vannbåren varme, og gir deg behagelig oppvarming av boligen.

Hva er balansert ventilasjon?

Balansert ventilasjon har som hovedoppgave å rense den brukt luft i bygget, slik at det blir frisk luft. Anlegget gjenbruker mellom 70-90 % av den varme luften i den gamle luften. 

Dermed trengs det ikke ekstra energi for at friskluften skal varmes opp. 

I tillegg sørger ventilasjonsanlegget for at luften som kommer utenfra blir filtrert, og at fukt fjernes. Noe som gir et bedre inneklima og er bra for bygget. Ettersom faren for kondens og fuktskader minker. 

I tillegg til at du slipper ukomfortabel innestengt lukt eller kald trekk.

Det er også mulig å få kombinert varmepumpe og balansert ventilasjon i et anlegg. 

Men du kan også ettermontere balansert ventilasjon om du har varmepumpe fra før. Eller ettermontere varmepumpe dersom du har balansert ventilasjon. Dette gjelder også om du har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Det er verdt å merke seg at det kan være utfordringer med å skjule ventilasjonsanlegget i gamle boliger. Sett deg derfor godt inn i de tegningene og planene som montøren lager, slik at du vet hva som venter deg.

Balansert ventilasjon med varmepumpe - pris

Det er vanskelig å vite hvor mye ventilasjonsanlegg med varmepumpe koster for deg. For kanskje du har en av delene fra før, og skal ettermontere.

Eller kanskje du trenger hele anlegget med varmepumpe sammen med balansert ventilasjon.

I tillegg har det noe å si hva slags bygg det er snakk om, for det må være plass til alt sammen. Det kan også føre til ekstra kostnader å tilrettelegge.

Derfor bør du få fagfolk på befaring som du kan rådføre deg med. 

Få tilbud på kombinert varmepumpe og ventilasjon fra flere leverandører samtidig. Med et enkelt skjema får du kontakt med flere aktører samtidig, som kan gi deg konkrete tilbud som passer til ditt hus.

Da vet i tillegg leverandørene at de konkurrerer med andre om å få deg som kunde og vil gi deg sitt beste tilbud.’

Fordeler med balansert ventilasjon

 • Godt inneklima med økt bo-komfort
 • Lager lite lyd og gir trekkfri ventilasjon, altså slipper du kalde trekk.
 • Fjerner forurensning og fuktig inneluft
 • Er energibesparende og varmen i avtrekksluften gjenvinnes og blandes med omluft.
 • Anlegget er utviklet for nordiske forhold og fungerer derfor året rundt, også når det er kaldt.
 • Du kan få støtte fra Enova ved installering av balansert ventilasjon fordi dette er et miljøtiltak.

Før du skaffer deg balansert ventilasjon

Når du skal oppgradere boligen og gjøre en rekke tiltak bør du alltid se fremover i tid. Et eksempel er dersom du skal etterisolere et loft. Da bør du legge ventilasjonskanaler først. 

Riktig rekkefølge er viktig for å unngå å måtte gjøre noe på nytt. Et godt råd på veien er derfor å planlegge alle tiltakene som skal gjøres før du setter i gang. Deretter gjennomføre dem i riktig rekkefølge.

Å gå til innkjøp av et ventilasjonsanlegg kan være kostbart, men du bør allikevel legge ventilasjonskanaler først slik at du unngår å måtte gjøre dette senere. Deretter kan du etterisolere og så gå til innkjøp av ventilasjonsaggregatet senere.

Løsninger for oppvarming er viktig, men først bør du redusere varmetapet. Finn tiltak som balansert ventilasjon som reduserer oppvarmingsbehovet først, deretter kan du begynne å tenke på oppvarmingssystemer slik som varmepumper.

Men har du mekanisk avtrekk, kan du vurdere å installere avtrekksvarmepumpe.

Avtrekksvarmepumpe og avtrekksventilasjon

Avtrekksvarmepumpe blir også gjerne kalt for ventilasjonsvarmepumpe. Den henter varmen sin fra ventilasjonsluft. Særlig våtrom og kjøkken.

Varem som avtrekksvarmpumpen utvinner  brukes dermed til å varme opp vann i et system for vannbåren varme, som gjerne sirkulerer i rør i gulvet eller radiatorer. Den kan også brukes til å varme opp tappevann.

Dermed kan man si at avtrekksvarmepumper er en type luft-til-vann-varmepumpe.

Dessuten kan avtrekksvarmepumper bruke avtrekksluften til å forvarme ny luft, altså ventilasjonsluft. Som vil si at ventilasjonsanlegget ditt ikke trenger å bruke mindre energi på oppvarming av ventilasjonsluft.

Avtrekksvarmepumpen passer best for deg med mekanisk avtrekksventilasjon. Dette er fordi det ikke vil være så mye varme igjen for avtrekksvarmepumpen når man har balansert ventilasjon.

Ventilasjonsaggregat med varmepumpe

Ventilasjonsaggregatene finnes i en rekke modeller og du har mange muligheter. Den vanligste modellen er veggmodell som plasseres i en bod, på vaskerommet, på kjøkkenet eller lignende. 

Fagpersoner anbefaler å plassere ventilasjonsanlegget på den varme siden av klimaskjermen for å unngå kondensproblemer.

En utfordring i eksisterende boliger kan være lufttilførselen til oppholdsrom. Kanalene kan legges på loftet, men her må de isoleres. 

Et annet alternativ er å legge de i eksisterende vegger ned til underetasjen for deretter å fôre ut veggene eller trekke ut garderobeskap og legge kanalene bak her.

En annen utfordring er avtrekk fra våtrom til aggregat. Det ligger ofte kanaler der fra før, men våtrom ligger nokså samlet og man kan derfor ha korte kanalføringer. Avkast kan sendes ut over taket eller gjennom ytterveggen.

Selv om det klart er enklere å installere for nybygg, har ikke spesialister problemer med å føre frem kanaler i eksisterende boliger. 

Det er mange måter å legge inn kanalføringer og derfor mange muligheter. Dersom du ønsker et balansert ventilasjonssystem er ikke dette noe problem å få til.

Behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyrt ventilasjon er smart, og gjør at du kan spare mye energi. Det er så enkelt som at luften ventileres etter behov, altså når noen bruker boligen. 

Det vil si at på kontorbygg som står tomme vil ventilasjonssystemet kun kjøre på fullt når det er folk som benytter seg av lokalet. Dersom du er mye på reise og ikke er mye i boligen din, kan dette også være for deg.

Bevegelsessensorer registrerer om arealet er i bruk automatisk. Når bevegelsessensoren ikke registrerer noe bevegelse vil lufttilførselen senkes til et minimum og dermed spare energi. 

I tillegg kan ventilene styre temperatur – både kjøling og varme. Dersom det er koblet sammen med radiatorer vil ventilen gi beskjed om enten å øke eller å senke varmetilførselen. 

En annen måte å styre på, er tidsstyring.

Et estimat av energibesparelsen ligger på 50 til 60 prosent sammenlignet med anlegg som gir fast luftmengde. Dermed er dette et godt energieffektivt ventilasjonssystem.

Vedlikehold av ventilasjonsanlegg og avtrekksvarmepumpe

Et ventilasjonsanlegg trenger ikke mye vedlikehold dersom installasjonen er gjort korrekt. 

Det kreves allikevel noe service og vedlikehold for å fungere god. Det aller viktigste er å jevnlig skifte filteret ettersom det her det samles opp skitt og støv fra forurensning. 

Jevnlig filterskift kreves derfor for at luften skal kunne bli god og for at systemet skal fungere optimalt.

Avtrekksvarmepumpe - pris

Det er naturlig å være opptatt av penger når man skal gjøre investeringer. Man vil jo helst ha så mye igjen som mulig for det man skal installere i sin bolig.

En avtrekksvarmepumpe sparer energien du bruker på oppvarming, ved at den gjenvinner ventilasjonsluften. For deg med vannbåren varme hjemme, kan dette være en ypperlig løsning.

Den passer også godt for deg som har mekanisk ventilasjon hjemme.

Men det er vanskelig å gi et konkret svar på hva det vil koste å få installert avtrekksvarmepumpe i din bolig. For det er så mange ulike faktorer som påvirker.

Derfor har vi gjort det enkelt for deg å få kontakt med flere leverandører samtidig. Fyll ut skjemaet på siden her, så sender vi det til flere leverandører som tar kontakt med deg.

Da sparer du tid, og fordi aktørene vet at de konkurrerer om å få deg som kunde, vil de gi deg sitt beste tilbud. Da kan du spare penger på avtrekksvarmepumpe eller andre løsninger for varmepumpe med ventilasjon.

Det er heller ikke den eneste varmepumpen du kan få tilbud om. Dersom du ønsker å vurdere andre varianter, slik som luft-til-luft-varmepumpen eller væske-til-vann-varmepumpen, er det også mulig.

Ofte stilte spørsmål om ventilasjon

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.