cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på Uføreforsikring-kalkulator

Sammenlign tilbud på Uføreforsikring-kalkulator. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Uføreforsikring-kalkulator

Vi har et godt utbygd sosialt sikkerhetsnett her i Norge. Det gjør at mange tenker at de automatisk er dekket skulle ulykken være ute og de blir ufør. 

Det er også delvis sant. Uten uføreforsikring må du imidlertid regne med en ganske annen økonomisk virkelighet enn den du er vant til.

Uføretrygd og tjenestepensjon

Se for deg at du havner i en ulykke eller blir så syk at du ikke lenger kan utføre arbeidet ditt. Da blir du regnet som ufør. Som medlem av Folketrygden vil du da motta uføretrygd. En slik utbetaling av uføretrygd vil være basert på en viss prosent av den inntekten du har hatt de siste årene, og dekker altså ikke hele inntekten din.

 På nettsiden til NAV kan man lese følgende: «Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk»

Dette gjelder imidlertid kun opptil en viss grense, nemlig seks ganger det såkalte grunnbeløpet. Grunnbeløpet forandrer seg fra år til år. Per 2019 ligger det på 99.858 kroner per år. Hvilket vil si at grensen da var på 599.148 kroner.

Med en gjennomsnittlig årsinntekt på 450.000 kroner, vil du få utbetalt 297.000 kroner. Det innebærer et årlig tap på 153.000 kroner. Er det 153.000 kroner økonomien din kunne klart seg uten?

For mange vil 66 prosent av inntekten ikke være nok til å betale regninger og spare, og kan føre til at man må gjøre større forandringer i livsstil og bosituasjon.

Tjenestepensjon og uføreforsikring gjennom arbeidsgiver

Tjenestepensjon og uføreforsikring gjennom arbeidsgiver vil bidra til at fallhøyden blir mindre. Du må likevel regne med et innhugg på minst 25 % av årsinntekten din. I følge forsikringsselskapet Frende vil selv ikke den beste forsikringen gjennom jobben gi deg mer enn 75 % av tidligere inntekt. 

Ulike typer uføreforsikring

Når du begynner å lete etter riktig uføreforsikring, vil du fort oppdage at du ofte kan velge mellom to typer. Den ene gir deg en engangssum hvis du skulle bli syk eller utsatt for et uhell, mens den andre er i form av månedlige beløp. Enkelte andre løsninger inkluderer begge to.

Forsikringsselskapene bruker forskjellige uttrykk for denne forsikring. Når selskapet snakker om uførekapital, vil det være snakke om å få én stor forsikringssum, mens uførepensjon er månedlig utbetaling.

For begge forsikringstypene må du ha vært ufør og sykemeldt i 12 måneder før du får utbetalingen du har krav på. Det betyr at du vil få sykepenger i ett år før din forsikring trer i kraft.

Uførepensjon starter med månedlig utbetaling etter de 12 månedene, mens engangssummen utbetales som regel ikke før du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i mer enn to år før du får pengene.

Trenger jeg egentlig uføreforsikring?

Uføreforsikring blir ofte framstilt som noe man trenger. Skal du opprettholde livsstilen og takle forsørgerbyrden etter at du har blitt ufør, vil uføreforsikring ofte være helt nødvendig å kjøpe.

Det finnes imidlertid visse unntak. For å se om forsikringer som dekker deg mot uførhet er verdt å kjøpe, må du først regne ut hvor mye uføretrygd du vil motta. Da tar du utgangspunkt i 66 prosent av din inntekt – det størrelsen på din uføretrygd. 

I hvert fall hvis du ikke har en lønn som overstiger grunnbeløpet ganger seks. I så fall må du regne med at du får et større inntektstap. Nøyaktige tall kan du få ved å bruke kalkulatorer som regner ut forsikringer og deres utbetalinger, samt en kalkulator for å regne uføretrygd. 

Eventuell tjenestepensjon og forsikringer fra arbeidsgiver må også tas med i regnestykket.

Regner du ut uføretrygd og bruker en kalkulator for å finne ut hvor mye du vil få utbetalt av forsikringen dersom du blir ufør, får du kunnskapen til å ta valget.

Da gjelder det bare å undersøke om det er forenlig med dagens budsjett. Finner du ut at den forventede summen dekker gjeld og andre utgifter med god margin, er kanskje ikke uføreforsikring nødvendig. 

Viser den seg derimot å være utilstrekkelig, vil det være naturlig å vurdere uføreforsikring. Unntaket er hvis du har en større formue å ta av eller muligheten til å bo billigere enn i dag. 

Helseerklæring 

Når du er kommet så langt at du har funnet en forsikring som passer deg, må du fylle ut helseerklæringsskjema. Dette er det viktig at du tar deg tid til å fylle ut så grundig som mulig. En helseerklæring som er mangelfull eller på noen annen måte uriktig, kan i verste fall gjøre forsikringen din ugyldig. 

Dukker det opp noen spørsmål underveis tar du kontakt med forsikringsselskapet

Når det er sagt, er helseerklæringen som oftest en grei og ukomplisert affære. De fleste forsikringsselskap lar deg fylleut informasjonen om din helse helt elektronisk. På den måten kan du levere helseerklæringen fra både PC, mobil og nettbrett.

Forsikringsselskapet vil gi deg en forsikring deg når helseerklæringen er ferdig behandlet. Prosessen kan ha minst tre forskjellige utfall. Et mulig utfall er at den informasjonen du oppgir i helseerklæringen ikke gjør noe fra eller til. Et annet er at den gjør uføreforsikringen din dyrere, ved at du er ekstra utsatt for sykdom eller varig uførhet. 

Et tredje alternativ er at du får totalt avslag. Dette er imidlertid svært sjelden. Da er det mer sannsynlig at du får et tillegg i prisen eller at uføreforsikringen ikke gjelder visse sykdommer.

Den beste forsikringen for deg

Vi hjelper deg med å finne en uføreforsikring som sikrer deg mot uførhet. Ved å gå til toppen av denne siden kan du velge den forsikringstypen du ønsker, så vil du få gratis og uforpliktende tilbud fra forsikringsselskaper.

Det betyr at de vil konkurere om pris og mer til for å få deg som kunde. I tillegg slipper du å gjøre jobben med å finne frem tilbudene – vi gjør hele den jobben for deg.

Få trygghet i hverdagen og være forsikret mot uførhet og redusert inntekt med uføreforsikring.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer