Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Uføreforsikring kalkulator

Med en uføreforsikring vil du sikre deg en økonomisk trygghet om en slik situasjon skulle oppstå.

Få billigere forsikring på 1–2–3:
Velg hvilke type forsikringer du ønsker å motta tilbud på.
Sammenlign og finn det beste tilbudet.
Velg om du ønsker å akseptere tilbudet du mottar eller ikke, helt gratis og uforpliktende.

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Uføreforsikring kalkulator

Vi har et godt utbygd sosialt sikkerhetsnett her i Norge. Det gjør at mange tenker at de automatisk er dekket skulle ulykken være ute og de blir ufør. 

Det er også delvis sant. Uten uføreforsikring må du imidlertid regne med en ganske annen økonomisk virkelighet enn den du er vant til.

I det følgende skal vi undersøke hvem som trenger uføreforsikring og hvorfor de gjør det. Det vil bli klart at uføreforsikring er anbefalt for de aller fleste, men at det også finnes unntak. Videre skal vi se hvordan du kan regne ut hvor mye du ville tapt skulle du bli ufør uten forsikring.

Uføretrygd og tjenestepensjon

Se for deg at du havner i en ulykke eller blir så syk at du ikke lenger kan utføre arbeidet ditt. Du blir kort fortalt ufør. Som medlem av Folketrygden vil du da motta uføretrygd. Det er vel og bra. Det du imidlertid må huske på, er at uføretrygden ikke dekker hele inntekten din. 

Nøyaktig hva du får utbetalt i uføretrygd, avhenger av hvor mye du tjente før du ble skadet eller syk. På NAVs nettsider kan man lese følgende: “Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk”. 

Dette gjelder imidlertid kun opptil en viss grense, nemlig seks ganger det såkalte grunnbeløpet. Grunnbeløpet forandrer seg fra år til år. Per 2019 ligger det på 99 858 kroner per år. Hvilket vil si at grensen da var på 599 148 kroner.

Med en gjennomsnittlig årsinntekt på 450 000 kroner, vil du få utbetalt 297 000 kroner. Det innebærer et årlig tap på 153 000 kroner. Er det 153 000 kroner økonomien din kunne klart seg uten?

For de aller fleste vil svaret være “Nei”. I hvert fall ikke uten å utføre større forandringer i livsstil og bosituasjon. Men hva med tjenestepensjon og uføreforsikring gjennom arbeidsgiver? 

Tjenestepensjon og uføreforsikring gjennom arbeidsgiver vil bidra til at fallhøyden blir mindre. Du må likevel regne med et innhugg på minst 25 % av årsinntekten din. Ifølge Frende vil selv ikke den beste forsikringen gjennom jobben gi deg mer enn 75 % av tidligere inntekt. 

Ulike typer uføreforsikring

Når du begynner å lete etter riktig uføreforsikring, vil du fort oppdage at du ofte kan velge mellom to typer. Den ene gir deg en engangssum om ulykken skulle være ute, mens den andre utbetales i form av månedlige beløp. Enkelte andre løsninger inkluderer begge to.

Disse to typene går gjerne under navn som “Uførekapital” og “Uførepensjon” (SpareBank1) eller “Uførerente” og “Uføre pluss” (Frende). Uansett hva de heter, så er forskjellen i regelen den samme og har med måten de utbetales på.

Engangssummen utbetales som regel ikke før du har vært 50 % arbeidsufør i mer enn to år. Mens uføreforsikringer generelt trår i kraft når du har vært sykemeldt i ett år og ikke lenger mottar sykepenger. 

Trenger jeg egentlig uføreforsikring?

Uføreforsikring blir ofte framstilt som et “must”. Og det ikke uten grunn. Skal du opprettholde livsstilen og takle forsørgerbyrden fra før en eventuell skade eller sykdom, vil uføreforsikring ofte være helt nødvendig.

Det finnes imidlertid visse unntak. Her skal vi se hvordan du kan vurdere om uføreforsikring er nødvendig for deg eller ikke. 

Det første du gjør er å regne ut hvor mye uføretrygd du vil motta. Da tar du utgangspunkt i de ovennevnte 66 prosentene. 

I hvert fall hvis du ikke har en lønn som overstiger grunnbeløpet ganger seks. I så fall må du regne med et større inntektstap. Nøyaktige tall kan du få ved for eksempel å bruke Frendes uføretrygd-kalkulator. 

Eventuell tjenestepensjon og uføreforsikring fra arbeidsgiver må også tas med i regnestykket.

Nå sitter du med svaret på hvor mye du vil få utbetalt om du skulle bli ufør. Da gjelder det bare å undersøke om det er forenlig med dagens budsjett. Finner du ut at den forventede summen dekker gjeld og andre utgifter med god margin, er kanskje ikke uføreforsikring nødvendig. 

Viser den seg derimot å være utilstrekkelig, vil det være naturlig å vurdere uføreforsikring. Unntaket er hvis du har en større formue å ta av eller muligheten til å bo billigere enn i dag. 

Helseerklæring 

Når du er kommet så langt at du har funnet den uføreforsikringen som passer deg, må du fylle ut helseerklæringsskjema. Dette er det viktig at du tar deg tid til å fylle ut så grundig som mulig. En helseerklæring som er mangelfull eller på noen annen måte uriktig, kan i verste fall gjøre forsikringen din ugyldig. 

Dukker det opp noen spørsmål underveis anbefales det derfor å ikke nøle med å kontakte forsikringsselskapet. 

Når det er sagt, er helseerklæringen som oftest en grei og ukomplisert affære. De fleste forsikringsselskap lar deg fylle den ut elektronisk. På den måten kan du levere helseerklæringen fra både PC, mobil og nettbrett. Når den er sendt inn, finner du gjerne en kopi på “Mine Sider”. 

Forsikringsselskapet kontakter deg når helseerklæringen er ferdig behandlet. Prosessen kan ha minst tre forskjellige utfall. Et mulig utfall er at den informasjonen du oppgir i helseerklæringen ikke gjør noe fra eller til. Et annet er at den gjør uføreforsikringen din dyrere. 

Et tredje alternativ er at du får totalt avslag. Dette er imidlertid svært sjelden. Da er det mer sannsynlig at du får et tillegg i prisen eller at uføreforsikringen ikke gjelder visse sykdommer. 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.