Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Ulykkesforsikring

Mange har ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men ofte dekker ikke denne ulykker på fritiden. Med en ulykkesforsikring får du en økonomisk trygghet – også på fritiden.

Det er store forskjeller på vilkår og priser mellom de ulike forsikringsselskapene. Sammenlign og finn beste tilbud.

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Ulykkesforsikring

En ulykke kan gi dramatiske konsekvenser for deg og din familie. Du kan ikke sikre deg mot plutselige og uforutsette hendelser. Derimot, kan en ulykkesforsikring gi deg trygghet i etterkant hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke. De økonomiske konsekvensene vil da bli lettere å håndtere i en ellers vanskelig periode.

Sikret for ulykke – hele døgnet

Mange av de som rammes av en alvorlig ulykke får store økonomiske problemer. Ved å ha en ulykkesforsikring er du ikke bare sikret på jobben, men hele døgnet. Også på fritiden.

Hvem bør ha ulykkesforsikring?

Noen har ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men ofte omfatter den kun skader som skjer på jobb og ikke fritiden. Derfor anbefales det en ulykkesforsikring som tillegg til livsforsikring, uføreforsikring eller uførepensjon.

Du kan kjøpe en slik type forsikring frem til fylte 75 år og kan beholdes livet ut. Hos noen forsikringsselskaper får du utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.

Hva dekker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring gir dekning kun mot det som kalles en «upåregnelig ytre omstendighet». Med andre ord, dekker den ikke død eller invaliditet grunnet sykdom. Forsikringen gjelder ulykker som skjer på fritiden som fører til invaliditet.

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling som skal dekke dine behandlingsutgifter om du skulle bli invalid som følge av ulykken.

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet kan forklares som en varig redusert funksjonsevne. Det betyr ikke nødvendigvis at invaliditeten fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet.

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at du får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssummen er ofte 500 000 – 2 millioner kroner. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden som du kan lese mer om nedenfor. Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Du kan lese mer om medisinsk invaliditet her.

Invaliditetsgrad

Selve invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Denne graden er avhengig av fritidsinteresser, ferdigheter, yrke eller arbeidsevne. Du kan lese mer om invaliditetstabellen her.

Risikosport

Driver du med aktiviteter med særlig risiko («risikosport») er du unntatt i den ordinære ulykkesforsikringen. Du må da kjøpe en tilleggsforsikring. Forsikringssummen her er på omtrent 500 000 kroner, men du har rett til dobbel erstatning ved en invaliditetsgrad på over 50 prosent.

Pris på ulykkesforsikring

Pris på ulykkesforsikring varierer mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Derfor anbefales det alltid å sjekke priser og vilkår hos flere selskaper før du bestemmer deg. Tenk først gjennom hva som er viktig for deg å få dekket om en ulykke skal skje og les vilkårene nøye. Deretter sammenlign slik at du får best mulig pris.

Dette gjør du enkelt gjennom Tjenestetorget! Du fyller kun ut ett skjema og velger hvilke selskaper du ønsker å sende informasjonen til. Dermed vil du få tilbud fra disse selskapene som du lett kan sammenligne.

Forsikringsselskaper i Norge

Det finnes mange forskjellige forsikringsselskaper i Norge. Noen av selskapene som tilbyr ulykkesforsikring er: Codan, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, IF, KLP, Nemi, Rema, Storebrand, Sparebank 1, Tide, Troll, Tryg og Vardia.

Les artikler om Forsikring

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.