Uføreforsikring

Ulykke og langvarig sykdom fører til en betydelig nedgang i inntekten. Med en uføreforsikring vil du sikre deg en økonomisk trygghet om en slik situasjon skulle oppstå.

Det er store forskjeller på vilkår og priser mellom de ulike forsikringsselskapene. Sammenlign og finn beste tilbud.

 

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Hallgeir Kvadsheim,
Økonomisk rådgiver

Uføreforsikring

Om du skulle bli ufør vil du få en betydelig nedgang i inntekt og levestandard ved langvarig sykdom. En uførepensjon gir deg en månedlig utbetaling om du blir arbeidsufør – uansett årsak.

Grunner til å ha uføreforsikring

Det er mange gode grunner til at du bør ha en slik type forsikring. Først og fremst vil utbetalingen fungere som et bidrag til å opprettholde din egen levestandard. Videre vil forsikringen bidra til at din familie klarer å betjene lån og beholde bolig med reduserte inntekter. Den vil også dekke betaling til utgifter som medisiner og behandling mens du er ufør. Til slutt vil en uføreforsikring gi din ektefeller eller samboer mulighet til å jobbe mindre i en vanskelig periode.

Hvem bør ha uføreforsikring?

Alle som er avhengig av inntekten sin, har et behov for uføreforsikring. Grunnen til dette er at uførepensjon fra NAV ofte ikke er nok til å opprettholde levestandarden hvis du blir arbeidsufør.

Generelt er lønnen begrenset til maks 6 G (grunnbeløpet). For tiden utgjør det 530 220 kroner. Tjener du derimot 500 000 kroner, blir da uføretrygden fra NAV 330 000 kroner. Har du ikke gjeld eller forsørgeransvar er dette da en grei inntekt.

Fra 1.januar 2015 ble det også innført nye regler for uføretrygd. Dette skulle bidra til større muligheter for å kombinere uføretrygd med arbeid.

Utbetaling ved uførhet

Uføreforsikring eller uførepensjon vil gi deg en månedlig utbetaling. Som oftest trer den i kraft og blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding og varer så lenge du er syk.

Viktig med uføreforsikring for yngre

Dess yngre du er, desto viktigere er det å ha en uføreforsikring på plass. Grunnen til dette er at folketrygdens ytelser er basert på antall år du har i arbeidslivet og lønn. Med få år i arbeidslivet blir det nemlig ikke mye pensjon.

Uføreforsikring som dekker sykdom

Visste du at hele 300 000 er uføre i Norge? Derimot er sjansen for å bli ufør på grunn av ulykke liten i forhold til å bli ufør på grunn av sykdom. Derfor er det viktig å finne en uføreforsikring som ikke kun dekker deg ved ulykke, men også sykdom.

Hva er uførekapital?

Uførekapital er en engangserstatning du får utbetalt ved varig arbeidsuførhet. Den er i tillegg skattefri. Denne utbetales om du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Vanligvis inntrer den tidligst to år etter arbeidsuførheten begynte.

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Det varierer naturligvis fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Vanligvis kan du kjøpe uførekapital om du er mellom 14 og 49 år. Uførerente derimot kan kjøpes mellom 26 og 49 år. Her må du ha minimum 100 000 kroner årsinntekt.

Pris på uføreforsikring

Prisene varierer mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det lønner seg derfor alltid å sjekke priser og vilkår hos flere selskaper.

Dette kan du enkelt gjøre gjennom Tjenestetorget! Fyll kun ut ett skjema og velg hvilke selskaper du ønsker å motta tilbud fra. Deretter vil du motta flere uforpliktende tilbud du kan sammenligne. Du velger det tilbudet som passer deg best.

Les mer om Forsikring

15 tips til en bedre privatøkonomi!

Ønsker du å få bedre råd? Med disse 15 tipsene til en bedre privatøkonomi fra Hallgeir Kvadsheim, strekker pengene lengre – hver eneste måned.

Sjekk forsikring: Det lønner seg

Du bør sjekke forsikringer én gang hvert år. Og gjør det til en vane. Da får du sjansen til å få billigst mulig forsikring til best mulig pris.

Klar for Black Friday? Dette må du huske på!

Black Friday er en shoppingdag det nærmest er umulig å «slippe unna». Vi får bøttevis med påminnelser i form av både gode og dårlige tilbud. Disse tipsene hjelper deg til å unngå at årets Black Friday blir «for mørk».

Share This