Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Landbruksforsikring

Landbruksforsikring for bonden! Forsikre gården din og sikre deg økonomisk trygghet om noe skulle oppstå.

Det er store forskjeller på vilkår og priser mellom de ulike forsikringsselskapene. Sammenlign og finn beste tilbud.

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Landbruksforsikring

En bonde trenger en bra landbruksforsikring. De fleste forsikringsselskapene kan tilpasse din forsikring etter dine behov når det gjelder maskiner, kjøretøy, bygninger, løsøre og dyr.

Norsk landbruksforsikring

Få tilbud på norsk landbruksforsikring gjennom flere norske forsikringsselskaper gjennom Tjenestetorget. Da vil få du flere tilbud du kan sammenligne, og du vil være sikker på at du får best mulig tilbud – skreddersydd til deg og ditt behov.

Landbruksforsikring erfaringer

For å høre andres erfaringer om forsikringsselskaper lønner det seg å enten søke på nettet eller høre med venner og bekjente. Uansett hva andre har opplevd og erfart, er det uansett viktig å tenke på at du vil kanskje trenge andre vilkår. Hva som passer andre og ikke, passer nødvendigvis ikke deg.

Uansett er det lurt å høre hva andre folk mener om kundeservicen i sitt selskap. Det er jo tross alt når du skal bruke forsikringen din at du opplever hvor bra eller dårlig en forsikring og et forsikringsselskap er.

Bil i landbruksforsikring

En landbruksforsikring skal dekke garasje for parkering av private biler.

Bygninger i landbruk

En landbruksforsikring skal kunne dekke gårdens bygninger som bolighus og stabbur, samt garasje for parkering av private biler. Den skal dekke skader på

Med ordet driftsbygning mener det alle bygninger som brukes til produksjon for gårdens egne produkter og varer. Dette gjelder også bygninger til husdyrproduksjon, garasjer og redskapshus for lagring og parkering av gårdens maskiner og redskap.

Løsøre, avling og besetning

Du vil ikke risikere driftstap dersom en skade skulle oppstå på redskap og gårdsløsøre om du har en landbruksforsikring. De fleste dekker også skade på avlinger, besetning (husdyr) og fastmontert produksjonsutstyr.

Gårdsbiler og landbruksmaskiner

I en norsk landbruksforsikring blir dine landbruksmaskiner og biler som du bruker i landbruket forsikret. Det gjelder blant annet landbrukstraktorer, arbeidsmaskiner med og uten fremdrift, i tillegg til redskaper og utstyr til disse. Videre dekker en gårdsbilforsikring kjøretøy inntil 4,5 tonn inkludert varer og verktøy som benyttes i landbruket.

Hva som dekkes av en landbruksforsikring

  • Traktorer, skurtresker og andre maskiner som brukes i jord- og skogbruk, privat og annen næringsvirksomhet
  • Maskiner, tilhengere og redskap uten fremdrift
  • Maskiner som er eid av en maskinring eller sameie
  • Traktorglessklippere brukt i landbruks- og privat virksomhet

Forsikring av dyrene på gården og besetning

Det er stor økonomisk usikkerhet knyttet rundt døde dyr i landbruket. Det er derfor veldig viktig å forsikre både fjørfe, storfe, småfe, gris og hest mot sykdom og ulykke.

Dyrene kan bli utsatt for smittsomme sykdommer eller en ulykke kan oppstå. Det gir som sagt alvorlige økonomiske konsekvenser for deg som bonde. Produksjonsdyr som er ekstra verdifulle bør ha en individuell forsikring.

Skade på hest

En landbruksforsikring omfatter skader som gjør at hesten på grunn av ulykke eller sykdom, enten dør eller må avlives av hensyn til dyrevern, eller kommer bort.

Skade på storfe, småfe og gris

Dette gjelder tap av dyr og redusert produksjon. Det gjelder også ved påbud om nedslakting eller restriksjoner. Skade hos kunde eller leverandør. Ulykke på husdyr.

Pris på landbruksforsikring

Pris på landbruksforsikring varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det er derfor viktig å sammenligne pris og vilkår fra flere. Dette gjør du raskt og enkelt gjennom Tjenestetorget! Du fyller kun ut ett enkelt skjema og velger hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud fra. På den måten får du flere gode tilbud du kan sammenligne. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende - som betyr at du kan kaste fra deg tilbudene om du ønsker det.

Forsikringsselskaper i Norge

Det finnes mange forskjellige forsikringsselskaper i Norge. Noen av selskapene som tilbyr landbruksforsikring er: Codan, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, IF, KLP, Nemi, Rema, Storebrand, Sparebank 1, Tide, Troll, Tryg og Vardia.

Les artikler om Forsikring

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.