Motta tilbud fra flere selskaper på én gang
Gratis og uforpliktende

Sammenlign forsikringer fra flere selskaper

Motta tilbud fra opptil 3 forsikringsselskap, og finn den beste forsikringsavtalen for deg.

Få tilbud på forsikring fra Storebrand og andre selskaper

Storebrand Forsikring

Å beskrive Storebrand som et godt etablert konsern er på ingen måte en overdrivelse. De historiske røttene deres strekker seg nemlig helt tilbake til 1700-tallet. Da gikk de under navnet “Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt” og handlet som navnet tilsier utelukkende i brannforsikringer. 

Siden den gang har konsernet gått gjennom en rekke navne- og eierskifter. De har dessuten utvidet tjenestetilbudet sitt opptil flere ganger. Storebrand leverer i dag så å si alt innen forsikring, og fra 1996 kunne de i tillegg tilby alminnelige banktjenester. 

Bank, finans og forskring

Selv om Storebrand nå også driver med bank og finans, er det fremdeles forsikring de er mest kjent for. For ikke å si mest spesialisert på. Enten det er snakk om bil, innbo eller reise, kan du være sikker på at de har noe for deg. I det følgende skal vi se på noen av deres mest populære forsikringer. Det innebærer blant annet at vi må ta for oss bil-, livs- og reiseforsikringene deres. 

Storebrand bilforsikring

Storebrand tilbyr bilforsikring i fire varianter: ansvar, delkasko, kasko og super. “Ansvar” er den billigste og minst omfattende løsningen. Her får du akkurat det du trenger for å kunne kjøre lovlig på veien. Det vil si en forsikring som dekker eventuelle skader påført andres kjøretøy.

Velger du “delkasko”, dekker forsikringen også visse skader på egen bil. Denne pakken inkluderer også ting som rettshjelp og brann- og glassruteskader. Med “kasko” får du litt mer. Det vil blant annet si veihjelp i hele Europa og forsikring mot feilfylling av drivstoff. “Super” gir deg alt dette i tillegg til forsikring av nøkler, motor og girkasse pluss mye mer. 

Hvilken løsning som er best for deg, kommer mye an på bilen din. Med en gammel bil av lav verdi, vil kasko sjelden betale seg. Har du derimot en bil som er verdt godt over 50 000, anbefales det å vurdere kasko.

Storebrand livsforsikring

Manges økonomi er avhengig av to stabile årsinntekter. Forsvinner en av disse kan hele budsjettet fort rakne. Med livsforsikring kan du sørge for at dine nærmeste ikke blir overlesset av gjeld skulle du gå bort. Utbetalingen skjer i form av en engangssum. Størrelsen på utbetalingen, samt hvem pengene går til, står du fritt til å velge selv. 

Storebrand reiseforsikring

Reiseforsikringen deres kommer i to typer: standard og super. Med “super” påstår Storebrand selv at du får en av markedets beste forsikringer. Forskjellen på de to ligger hovedsakelig i hvor god ulykkesdekningen er. Det vil si hvilke typer skader og ulykker du er forsikret for. 

Begge reiseforsikringene dekker lege- og sykehusbesøk, evakueringer ved uventede hendelser, som naturkatastrofer, og eventuelle avbestillinger. Har du “super” kan du i tillegg få dekket veterinærutgifter og skader på reisegods ved uhell. Eventuelle barnebarn og oldebarn som reiser med deg, er også dekket av denne forsikringen. 

Erfaringer med Storebrand forsikring

Det har etter hvert dukket opp mange nettsteder hvor forbrukere kan dele sine erfaringer med hverandre. Dette kan være nyttige verktøy når man skal danne seg oversikt over hvilke forsikringsselskap som er verdt å satse på. Det er imidlertid visse ting man bør ha i bakhodet når man benytter seg av slike tjenester. 

Søker du opp Storebrand forsikring på et av disse nettstedene, er sjansene store for at du finner svært sprikende omtaler. Det ligger litt i disse tjenestenes natur. De fleste som velger å legge igjen en omtale har nemlig enten gjort seg svært gode eller svært dårlige erfaringer. Derfor anbefales det å ikke utelukkende basere sitt valg på slike omtaler. Søk også etter oversikter og tester utført av profesjonelle og uhildede aktører. 

Kundeservice og kontakt

Storebrand har gjort det enkelt for deg å holde oversikten. De har flere apper til både Android og iOS og en innloggingstjeneste på nettet. Har du spørsmål utover det du finner informasjon om på hjemmesiden deres, kan du kontakte dem på følgende måter:

Adressen til hovedkontoret deres er: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Ønsker du å nå dem per telefon kan du ringe til 91 50 88 80. Kundersenterets åpningstider er fra 08:00 til 16:00 alle hverdager. 

Skriftlige henvendelser kan enten leveres via Mine Sider eller via sikker e-post. Se nettsidene deres for mer informasjon om de ulike e-postadressene. Storebrand forsikring har også en chat som tillater deg å komme raskt og enkelt i kontakt med kundesenteret.

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig