cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang
Gratis og uforpliktende

Sammenlign forsikringer fra flere selskaper

Motta tilbud fra opptil 3 forsikringsselskap, og finn den beste forsikringsavtalen for deg.

Få tilbud på forsikring fra Fremtind og andre selskaper

Fremtind Forsikring

Forsikringsselskapet Fremtind har dype historiske røtter. Faktisk strekker de seg helt tilbake til 1921. Da ble nemlig “Forsikringsaktieselskapet Samvirke” etablert. Siden den gang har selskapet gjennomgått en rekke navne- og eierskifter. Og ikke før i januar 2019 fikk de det navnet vi i dag forbinder dem med. 

Slik vi i dag kjenner dem, er Fremtind et resultat av sammenslåingen av SpareBank 1 og DNBs forsikringsselskaper. Allerede fra første stund var de Norges tredje største aktør i forsikringsbransjen, verdsatt til en verdi av nærmere 20 milliarder.

Ved oppstart i 2019 hadde Fremtind omkring 900 ansatte og allerede de første ukene utlyste de 40 nye stillinger. En god del av disse ble hyret inn for å videreutvikle konseptet Spinn. Spinn er en såkalt smart bilforsikring, og et av tilbudene som vi i det følgende skal se nærmere på.

SpareBank 1 + DNB = Fremtind

Eierforholdet i Fremtind er henholdsvis 65% SpareBank 1 Gruppen AS og 35% DNB ASA. Selv om Fremtind er et eget selskap, selges forsikringene deres gjennom eierselskapenes merkevarer. Det betyr at når du går inn på www.fremtind.no, har du valget mellom å tegne forsikringen gjennom enten DNB eller SpareBank 1. 

Etter sammenslåingen videreførte for øvrig SpareBank 1 sin forsikringsavtale med LOfavør. Mens DNB på sin side fortsatte sitt samarbeid med Norsk Sykepleierforbund. 

Spinn – smart bilforsikring

Flere forsikringsselskaper har meldt om en større tendens til mindre bilskader. En av de sannsynligste årsakene til det er økt mobilbruk. Undersøkelser viser blant annet at så mange som to av tre har brukt telefonen uten handsfree mens de kjører. Mens så mange som én av tre gjør det ofte. 

Leder for Smart bilforsikring i Fremtind, Stine Bakke-Haugseth, kaller dette i et intervju med NRK den nye fyllekjøringen. En av ambisjonene deres med Spinn-prosjektet er å få kundene til å reflektere mer over egen mobilbruk og kjøreatferd. 

Opplegget fungerer slik at du installerer en mindre enhet i bilen som registrerer og vurderer måten du kjører på. Informasjonen blir deretter sendt videre via en app kalt “Spinn”. Forsikringspremien vil i sin tur bli justert ut fra denne dataen. Det blir lagt spesielt mye vekt på hvor aggressivt du kjører. Det vil si at et rolig kjøremønster med god flyt vil kunne premieres med bedre priser. 

Vanligvis når du tegner en bilforsikring, oppgir du omtrentlig hvor langt du kjører årlig. Ettersom kjørelengden varierer fra år til år, er tallet vanskelig å forutsi. Mange er av den grunn bekymret for at de kjører mye lengre eller kortere enn de har oppgitt. Med smart bilforsikring vil du aldri trenge å bekymre deg for det igjen. Spinn registrerer nemlig hvor mye du kjører, og du betaler for akkurat det antallet kilometer du har faktisk har kjørt.

Erfaringer med Fremtind forsikring

Det har etter hvert dukket opp flere kanaler som tillater kunder å dele sine erfaringer med hverandre. Det kan dreie seg om ulike nettfora eller omtalesider som Bytt.no. Slike tjenester kan være nyttige til sitt bruk, men har også visse begrensninger man må være obs på. 

En ting som kjennetegner slike tjenester, er nemlig at omtalene spriker svært mye. Det skyldes hovedsakelig at de som tar seg bryet med å legge igjen omtaler, har gjort seg spesielle erfaringer. Det være seg gode eller dårlige. Resultater er at den gjennomsnittlige brukeropplevelsen uteblir, og at det er langt mellom der mer nyanserte omtalene.

Av den grunn anbefales det å ikke basere valget sitt av forsikringsselskap utelukkende på slike omtaler. Søk også opp oversikter og tester utført av profesjonelle og mer uhildede aktører.

Kundeservice og kontakt

Fremtind forsikring har ikke et eket kundesenter. Lurer du på noe, må du derfor ta kontakt med enten SpareBank 1 eller DNB, avhengig av hvem du er kunde hos. 

Ønsker du å melde inn en skade, kan du benytte deg av følgende telefonnumre: 

SpareBank 1: 91 50 23 00
DNB: 91 50 48 18

SpareBanken 1 tar imot telefon fra 07:00 til 24:00 alle dager. Mens DNB har åpent fra 08:00 til 16:00, samt en døgnåpen vakttelefon. 

Ønsker du å kontakte dem skriftlig, har begge banker en chat som tillater deg å kontakte kundekontoret på et blunk. Foretrekker du e-post, kan du finne adressen til din nærmeste bank på nettsidene deres.

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig

Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer