cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Advokat
6 min lesetid
Sist oppdatert: 19 februar 2024

Yrkesskadeerstatning – Dette har du krav på

Har du blitt syk eller fått en personskade som følge av en arbeidsulykke kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Ved dødsfall der årsaken er skadelig påvirkning fra arbeidet har dine etterlatte krav på tap av forsørger erstatning.
en håndverker som har falt fra en stige - yrkesskade
Har du fått påført skader eller blitt syk på grunn av forhold på arbeidsplassen har du rett på erstatning fra arbeidsgiver.

Hvis du skulle være uheldig å ha fått en personskade som følge av en arbeidsulykke, kan du ha rett på yrkesskadeerstatning. 

Har du fått påført skader eller blitt syk på grunn av forhold på arbeidsplassen har du rett på erstatning fra arbeidsgiver. 

Du har krav på erstatning

Ved dødsfall vil familien din ha krav på erstatning som følge av tap av forsørger. 

Erstatningen inkluderer både fysiske og psykiske skader og inkluderer blant annet hørselstap, lungeproblemer i forbindelse med arbeid og yrkesbetinget kreft. 

Få hjelp
Finn en advokat som kan hjelpe deg med yrkesskadeerstatning. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet her på siden

Skadet på arbeidsplassen?

Du må kunne dokumentere at skaden eller sykdommen er en direkte følge av forhold på arbeidsplassen. 

Er du usikker på hvordan dette kan gjøres er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med saken din. 

en arbeider har skadet seg på jobb og får hjelp fra to kollegaer
Det er arbeidsgiver sin oppgave å sørge for at alle ansatte har yrkesskadeforsikring, slik at hvis du blir syk ellers skadet skal du få erstatning gjennom arbeilsgiversforsikring.

Arbeidsgivers plikt å tegne yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. 

Denne forsikringen er lovpålagt og arbeidsgivere som ikke har tegnet yrkesskadeforsikring kan få store økonomiske konsekvenser.

Arbeidsgiver må sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø. 

Dette innebærer å ha alle de nødvendige verktøyene og sikkerhetsutstyr som inngår i de ulike bransjene. 

Samtidig må arbeidsgiver sørge for at de ansatte skal ha blitt gitt opplæring for å kunne unngå yrkesrelaterte skader. 

VISSTE DU AT... Det er arbeidsgiver som er ansvarlige for skader eller sykdom som oppstår på grunn av arbeidet eller arbeidsplassen. 

Dette har du krav på ved yrkesskade

Her er en liten oversikt over ulike krav du kan ha rett på som følge av at du har blitt skadet eller syk på jobb: 

 1. Økonomisk støtte – sykepenger

 2. Oppreisning for smerter og lidelser

 3. Dekning av medisinske utgifter

 4. Utgifter til advokat, du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet

 5. Rett til å få støtte slik at du kan komme tilbake i arbeid

 6. Rehabilitering

 7. Uførepensjon – dersom du ikke kan returnere til arbeidet, eller annet arbeid. 

 8. Annet, som for eksempel hjemmehjelp.

Yrkesskadeerstatning kan være en komplisert prosess så det kan være lurt å ta kontakt med en erfaren juridisk ekspert slik at du får støtten du har krav på ved arbeidsrelatert skade eller sykdom. 

Advokathjelp?
Fyll inn skjemaet og få tilbud fra advokater som kan hjelpe deg med din yrkesskadeerstatning.

Folketrygdloven og forsikringsavtaleloven

I Norge reguleres yrkesskadeerstatning av Forsikringsavtaleloven og Folketrygdloven. 

Hvis du får en yrkesskade, eller får en yrkesrelatert sykdom, i arbeidstiden har du rett på økonomisk støtte i form av sykepenger eller uførepensjon. 

 

Ufør på grunn av yrkesskade eller sykdom?

Hvis du ikke er i stand til å returnere til arbeidet ditt på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom har du rett på uførepensjon. 

VISSTE DU AT... Uførepensjon beregnes på samme måte som sykepenger, men denne trygden er ment som en permanent støtte ved yrkesskade eller annen fysisk eller psykisk skade som resulterer i at du ikke kan arbeide på lik linje som andre arbeidstakere. 

Det er en god idé å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med saken din. 

Permanent funksjonsnedsettelse som følge av yrkesskade

Har skaden din ført til en permanent funksjonsnedsettelse har du krav på erstatning. For å forsikre seg om at dette er tilfellet kan det være lurt å forhøre seg om saken din med en erfaren advokat. 

Erfarende advokater gir deg en sikkerhet og sørger for at alle utgifter som er blitt påført på grunn av skaden, eller sykdommen, dekkes. I tillegg til å sikre det fremtidige inntektstapet ditt.

Det er mye lettere å stille krav om yrkesskadeerstatning dersom du har en advokat i ryggen.

Finn en advokat som kan hjelpe med yrkesskadeerstatning

Advokaten kan hjelpe deg med å dokumentere sykdommen eller skaden og du får bistand i saken. 

Jo tidligere du kontakter en advokat, dess lettere vil det være å samle bevis og dokumentere skaden eller sykdommen din. 

Snakk med en advokat
Få råd og veiledning fra dyktige advokater som kan erstatningsrett

Bare fyll ut og send inn skjema her på siden så kan du få snakke med erfarende advokater og få hjelp til erstatning. Husk prisen skal arbeidsgiver normalt dekke. 

Mangler du yrkesskadeforsikring? 

Hvis arbeidsgiveren din ikke har tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte og du mistenker dette, bør du kontakte Arbeidstilsynet. 

Arbeidsgiver er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring

Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiveren din å tegne yrkesskadeforsikring til sine ansatte i bedriften. 

Hvis du skulle oppleve å bli syk eller skadet og du ikke har yrkesskadeforsikring kan du likevel få hjelp og yrkesskadeerstatning. 

en person sitter I rullestol og får behandlingshjelpemidler fra fysioterapeut for sin yrkesskade
Skulle du bli syk eller skadet på arbeidsplassen har du alltid krav på erstatning for de økonomiske utgiftene skaden eventuelt fører med seg. 

Du har uansett krav på erstatning

Du kan kontakte eget forsikringsselskap og få hjelp til å få dekket det økonomiske tapet samt stille krav om yrkesskadeerstatning. 

Eventuelt kan du kontakte folketrygden eller du kan fremme et krav på erstatning via Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Yrkesskade er en personskade

Alle personskader som oppstår i arbeidstiden er yrkesskade og du kan kreve erstatning og få dekket økonomiske tap som følge av skade eller sykdom. 

Viser det seg at du blir langvarig syk på grunn av yrkesskaden kan du kreve erstatning for økonomiske tap, fremtidige utgifter og fremtidig inntektstap. 

Finn den rette advokaten slik at du kan få utbetalt erstatning og utgifter til advokat samt påfølgende økonomisk tap via Tjenestetorget. 

Finn advokat
Få erstatning for yrkesskade som har oppstått som følge av arbeidet. Få ditt økonomiske tap dekket

Hvordan få godkjent yrkesskade?

For å få yrkesskadeerstatning for å få dekket skaden eller sykdommen som har oppstått som følge av skaden eller sykdommen som er påført i arbeidstiden må du kunne dokumentere forholdet. 

Du må dokumentere skaden for å få erstatning

Arbeidsgiver krever dokumentasjon for yrkessykdom eller ykesskade som har oppstått i arbeidstiden på grunn av arbeidet. 

Dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen gir et påfølgende inntektstap samt et fremtidig inntektstap kan arbeidstaker ha rett til erstatning. 

Snakk med en advokat
Få råd og veiledning fra dyktige advokater som kan erstatningsrett

Få hjelp av en advokat

For å kunne rette et krav om yrkesskadeerstatning må du blant annet kunne vise til at arbeidsulykken påfører økonomiske tap for deg selv. 

En advokat kan hjelpe deg med å samle all informasjon du kan behøve for å representere din sak best mulig. 

Dekk ditt inntektstap om du blir utsatt for en yrkesskade

Husk få dekket ditt inntektstap og økonomisk tap ved yrkesskade som har oppstått via en arbeidsulykke. Ikke vent med utgiftene, du kan kreve erstatning for de økonomiske utgiftene du blir belastet som følge av yrkesskaden. 

Advokatene vi har avtale med er ute etter å kunne gi deg den beste dekningen for din yrkesskade både for deg og din ektefelle, samboer og øvrig familie. 

arbeider som har skadet armen i løpet av arbeidstiden
Få hjelp fra en erfaren advokat som kan hjelpe deg med å få erstatning for din yrkesskade. 

Få en dyktig advokat til å representere din sak

Finn din advokat via Tjenestetorget skjema her på siden! 

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet og vente på at telefonen skal ringe. Du får garantert unike og ulike gode tilbud fra flere forskjellige advokatbyråer og advokater. 

Ikke nøl, begynn nå og la de høye skuldrene senke seg. 

 
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Finn beste advokat for din sak

Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer